Följ oss

Nyheter

Du kan investera i Taiwan med hjälp av börshandlade fonder

Publicerad

den

Det enklaste sättet att investera på den taiwanesiska aktiemarknaden är att investera i ett brett marknadsindex. Det går att investera i Taiwan till låg kostnad genom att använda ETFer. På den taiwanesiska aktiemarknaden hittar du tre index som spåras av 4 olika ETFer. Alternativt kan du investera i index på Asien-Stillahavsområdet eller tillväxtmarknader.

Det enklaste sättet att investera på den taiwanesiska aktiemarknaden är att investera i ett brett marknadsindex. Det går att investera i Taiwan till låg kostnad genom att använda ETFer. På den taiwanesiska aktiemarknaden hittar du tre index som spåras av 4 olika ETFer. Alternativt kan du investera i index på Asien-Stillahavsområdet eller tillväxtmarknader.

Taiwans ekonomi

Taiwans ekonomi är en högt utvecklad frimarknadsekonomi. Det är den 8:e största i Asien och 20:e störst i världen genom köpkraftsparitet, vilket gör att Taiwan kan inkluderas i gruppen för avancerade ekonomier av Internationella valutafonden. Taiwan är känt för sin snabba ekonomiska utveckling från ett jordbruksbaserat samhälle till ett industrialiserat höginkomstland. Denna ekonomiska tillväxt har beskrivits som Taiwan-miraklet. Det mäts i höginkomstekonomigruppen av Världsbanken. Taiwan är en av de mest tekniskt avancerade tillverkarna av datormikrochip och högteknologiska elektronikindustrier i världen.

Taiwan har förvandlat sig från en mottagare av amerikanskt bistånd på 1950-talet och början av 1960-talet till en biståndsgivare och stor utländsk investerare, med investeringar främst i Asien. Privata taiwanesiska investeringar i Kina beräknas uppgå till över 150 miljarder USD, och officiella uppgifter citerar Taiwan som att ha investerat ett jämförbart belopp i Sydostasien.

År 1949 flydde över två miljoner Kuomintang-anhängare till ön efter förlusten av Kina i det kinesiska inbördeskriget. Den plötsliga befolkningsökningen påverkade också Taiwans ekonomi.

Mot bakgrund av det ekonomiska trycket upprättade Kuomintang-regimen flera ekonomiska planer och politik. Det första steget mot industrialisering var jordreformer, ett avgörande steg för att modernisera ekonomin, eftersom det skapade en klass av markägare med det kapital de kunde investera i framtida ekonomiska ansträngningar. USAs bistånd var också viktigt för att stabilisera Taiwan efter kriget, och det utgjorde mer än 30 procent av de inhemska investeringarna från 1951 till 1962. Dessa faktorer, tillsammans med regeringens planering och allmän utbildning, medförde snabba framsteg inom industri och jordbruk och levnadsstandard. Ekonomin skiftade från en jordbruksbaserad ekonomi (32 % av BNP 1952) till en industriorienterad ekonomi (47 % av BNP 1986). Mellan 1952 och 1961 växte ekonomin med en i genomsnitt 9,21 % varje år.

Återigen kan omvandlingen av Taiwans ekonomi inte förstås utan hänvisning till den större geopolitiska ramen. Även om biståndet skars ned på 1970-talet, var det avgörande under de formativa åren, vilket stimulerade industrialiseringen, och säkerhet och ekonomiska förbindelser mellan Taiwan och USA upprätthölls. Osäkerheten om USAs åtagande påskyndade landets övergång från subventionerad importsubstitution på 1950-talet till exportledd tillväxt.

Utvecklingen av utrikeshandeln och exporten hjälpte till att absorbera överskottsarbetskraft från jordbrukets minskade betydelse i ekonomin. Taiwan gick från billiga, arbetsintensiva tillverkare, såsom textilier och leksaker, till en expansion av tunga industri och infrastruktur på 1970-talet och sedan till avancerad elektronik under det efterföljande decenniet. På 1980-talet blev ekonomin allt öppnare och regeringen gick mot privatisering av statliga företag.

Teknologisk utveckling ledde till etableringen av Hsinchu Science Park 1981. Investeringar på Kinas fastland sporrade korsning handeln i sundet, vilket minskade Taiwans beroende av den amerikanska marknaden.Från 1981 till 1995 växte ekonomin med en årlig takt på 7,52 %, och tjänstesektorn blev den största sektorn med 51,67 %, vilket överträffade industrisektorn och bli en viktig källa till ekonomins tillväxt.

Internationell handel assisteras officiellt av Taiwans råd för utveckling av extern handel. På grund av finanspolitiken av Republiken Kinas (Taiwan) centralbank och dess entreprenöriella styrka led Taiwan lite av finanskrisen 1997-1999 jämfört med andra ekonomier i regionen.

Ekonomiska utsikter

Från och med 2021 inkluderar de tre högst betalda sektorerna i Taiwan telekommunikationstjänster, finansiella tjänster och informationstjänster. Taiwans ekonomi rankades högst i Asien i 2015 års Global Entrepreneurship Index (GEI). Med den teknokraticentrerade ekonomiska planeringen fram till 1987 har den reala BNP-tillväxten i genomsnitt varit cirka 8 % under de senaste tre decennierna. Exporten har vuxit sedan andra världskriget, med inflation och arbetslöshet som hållit sig låg och valutareserven är världens fjärde största. Generaldirektoratet för budget, redovisning och statistik och ekonomiministeriet offentliggör viktiga ekonomiska indikatorer för Taiwans ekonomi.

Taiwan står nu inför många av samma ekonomiska problem som andra utvecklade ekonomier. Med utsikterna till fortsatt omlokalisering av arbetsintensiva industrier till ekonomier med billigare arbetskraft, såsom i Kina, Filippinerna och Vietnam, kommer Taiwans framtida utveckling att behöva förlita sig på ytterligare omvandling till en högteknologisk och tjänsteorienterad ekonomi. Under de senaste åren har Taiwan framgångsrikt diversifierat sina handelsmarknader och minskat sin andel av exporten till USA från 49 % 1984 till 20 % 2002.

Taiwans beroende av USA bör fortsätta att minska eftersom dess export till Sydostasien och fastlandet Kina växer, och dess ansträngningar att utveckla europeiska marknader ger resultat. Taiwans anslutning till WTO och dess önskan att bli ett ”regionalt operationscenter” i Asien och Stillahavsområdet sporrar till ytterligare ekonomisk liberalisering. Taiwans ekonomi står inför ekonomisk marginalisering i världsekonomin avinternationalisering och lägre löner. Detta resulterar i att mänskliga resurser söker karriärmöjligheter någon annanstans. Företag i Taiwan lider mest av att vara lika stora som små och medelstora företag, vilket hindrar den taiwanesiska regeringens försök till ekonomisk omvandling i Taiwan.

Det indirekta skattesystemet i Taiwans ekonomi omfattar bruttoskatt på företagsinkomster (GBRT) (skatt på bruttointäkter) och mervärdesskatt (moms). Taiwans ekonomi är rankad på femtonde plats totalt i Global Top 20 Top Destination Cities by International Overnight Visitors (2014) av MasterCard 2014 Global Destination Cities Index.

Index i jämförelse

För en investering på den taiwanesiska aktiemarknaden finns det tre tillgängliga index som spåras av olika ETFer. På FTSE Taiwan 30/18 Capped-index finns en ETF. På MSCI Taiwan 20/35-indexet finns två ETFer. På MSCI Taiwan 20/35 Custom-indexet finns en ETF. Den totala kostnadskvoten (TER) för ETFer på dessa index är mellan 0,19 % p.a. och 0,74 % p.a.

IndexFokusAntal ETFerAntal aktierBeskrivning
FTSE Taiwan 30/18 CappedTaiwan1108FTSE Taiwan 30/18 Capped-index följer stora och medelstora taiwanesiska aktier. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 30 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 18 %.
MSCI Taiwan 20/35Taiwan287MSCI Taiwan 20/35-indexet spårar stora och medelstora företag från Taiwan. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.
MSCI Taiwan 20/35 CustomTaiwan187MSCI Taiwan 20/35 Custom-indexet spårar stora och medelstora företag från Taiwan. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %. En buffert på 10 % tillämpas på dessa limiter vid varje indexombalansering.

De billigaste Taiwan ETFerna efter total kostnadskvot (TER)

1Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF+0.19% p.a.
2HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD+0.50% p.a.
3Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C+0.65% p.a.

Olika index kan ge olika utveckling

Att olika index kan ge olika resultat är klart. Ett av de mest klassiska exemplen på detta är S&P 500 och Nasdaq-100 i USA. Båda två är så kallade benchmarks som ofta nämns i nyheterna, men de spårar olika saker.

När det gäller Taiwan så finns det tre större index, FTSE Taiwan 30/18 Capped, MSCI Taiwan 20/35 och MSCI Taiwan 20/35 Custom, som båda omfattar indiska large och mid cap företag. De är olika viktade, men bör kunna anses fungera som en bra proxy för varandra.

Den som överväger att investera i Taiwan genom någon av dessa fonder måste således bestämma sig för vilken del av den taiwanesiska ekonomin som de önskar exponering mot. Först därefter går det att välja vilken ETF att investera i.

Baserat på svaret är det sedan enkelt. Finns det sedan flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. En halv procents skillnad, mer korrekt 0,55 procent är skillnaden mellan den billigaste av dessa Taiwanfonder, Franklin Templetons ETF och den dyraste, den som iShares erbjuder.

Antar vi att dessa Taiwanfonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.

Investera i Taiwan med hjälp av ETFer

Beskrivning av Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF investerar i aktier med fokus på Taiwan. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras). FTSE Taiwan 30/18 Capped tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 108 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,19 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner GBP under förvaltning. FLXT ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

FTSE Taiwan 30/18 Capped-index följer taiwanesiska aktier med stora och medelstora kapital. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 30 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 18 %.

Handla FLXT ETF

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FLXT ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Beskrivning av HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD investerar i aktier med fokus på Taiwan. Utdelningen i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,50 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD är en liten ETF med tillgångar på 36 miljoner GBP under förvaltning. H4ZU ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Handla H4ZU ETF

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (H4ZU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Beskrivning av Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5 ETF) investerar i aktier med fokus på Taiwan. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,65 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C är en liten ETF med tillgångar på 96 miljoner euro under förvaltning. DBX5 ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla DBX5 ETF

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Beskrivning av iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT ETF) investerar i aktier med fokus på Taiwan. Utdelningen i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,74 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI Taiwan UCITS ETF har tillgångar på 353 miljoner GBP under förvaltning. IQQT ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Handla IQQT ETF

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Alternativa investeringsmöjligheter

Förutom Taiwan ETFer kan du överväga ETFer på Asien-Stillahavsområdet. Totalt kan du investera i fyra Asia-Pacific-index, som spåras av tolv ETFer. Den totala kostnadskvoten (TER) för ETF:er på Asien-Stillahavsområdet är mellan 0,12 % p.a. och 0,74 % p.a.

Observera att dessa börshandlade fonder vanligtvis inte investerar i Japan. Landet brukar, trots att landet ligger i Stilla Havet i allmänhet alltid exkluderas.

IndexFokusAntal ETFerAntal aktierBeskrivning
MSCI AC Asia Pacific ex JapanAsia Pacific
Taiwan: 13.57%
11,312MSCI AC Asia Pacific ex Japan-indexet spårar aktiemarknaderna i tillväxt- och utvecklade länder i Asien och Stillahavsområdet, exklusive Japan.
MSCI AC Asia ex JapanAsia Pacific
Taiwan: 16.42%
21,248MSCI AC Asia ex Japan-indexet spårar aktiemarknaderna i tillväxt- och utvecklade länder i Asien-regionen, exklusive Japan.
MSCI AC Far East ex JapanAsia Pacific
Taiwan: 19.76)
41,117MSCI AC Far East ex Japan-indexet spårar aktiemarknaderna i tillväxt- och utvecklade länder i den östasiatiska regionen, exklusive Japan.
MSCI Emerging Markets AsiaAsia Pacific
Taiwan: 18.46%
51,193MSCI Emerging Markets Asia-index spårar stora och medelstora företag från asiatiska tillväxtmarknader.

Investera i Taiwan genom ETFer med fokus på Asien-Stillahavsregionen

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bitcoin Survives Bear Trap

Publicerad

den

Bitcoin has witnessed some heavy price turbulence after breaking the $71K mark in early June. Since then, it lost almost 21% in value scraping the key level of $55K in the first week of July.

Bitcoin has witnessed some heavy price turbulence after breaking the $71K mark in early June. Since then, it lost almost 21% in value scraping the key level of $55K in the first week of July.

Figure 1 – Bitcoin Price

Source: Glassnode

However, since last Friday, Bitcoin has gained $7K and is now trading around the $64K mark. But why has it been such a turbulent time for Bitcoin?

Factors Contributing to the Selling Pressure

• Bitcoin Miner Activity

• German Government Sell-Offs

• Mt. Gox Repayment Program & Bitcoin Exchange Liquidity

Bitcoin Miner Activity

The BTC selling pressure was earmarked by miner activity, after selling 30K BTC in June. This sell-off marked miners’ BTC reserves at the lowest in a decade, just over 1.8K BTC.

Figure 2 – Bitcoin Miner Balance’

Source: Glassnode

Miners have however reduced their activity on-exchange, which should calm fears further. In June, miners were moving an average of around 50 BTC or just under $3M per day to exchanges, which has now slowed down, as shown below.

Figure 3 – Bitcoin Transfer Volume from Miners to Exchanges

Source: Glassnode

On top of that, on-chain data shows the 30-day moving average of Bitcoin’s hash rate is starting to close the gap with the 60-day moving average, for the first time since May. This indicates miners are experiencing lower income stress, which typically signals a market bottom.

Figure 4 – Bitcoin’s Hash Ribbon Indicator

Source: Glassnode

As a result, miner reserves have slowly started to pick back up, as shown in the first figure. This could indicate that the miner sell-offs post-halving, due to reduced profitability, have tapered off which is another reason to be cautiously positive.

German Government Sell-Offs

The German Goverment had been in the process of completing the sale of 50K BTC seized from a pirating website, Movie2k, which was worth approximately $3B when the sell-offs started.

Figure 5 – German Government Holdings

Source: @obchakevich on Dune Analytics

Bitcoin had a shaky June and July. However, in the week Germany sold almost 80% of their holdings, 40K BTC or $2.2B worth, Bitcoin’s price remained fairly resilient, a testament to its strength in adverse market conditions. That being said, according to data from Arkham Intelligence, the German Government engaged via OTC trades, to minimize potential slippage and market impact.

Figure 6 – Bitcoin Price (7 July – 14 July)

Source: Glassnode

Nevertheless, the conclusion of these sell-offs is positive for Bitcoin, as it removes a significant dark cloud from the market, and demonstrates the asset’s resilience.

Mt. Gox Repayment Program

However, Bitcoin faces selling pressure due to the upcoming Mt. Gox repayment program. Starting in July 2024, Mt. Gox began repaying approximately $9B worth of assets to its creditors, who have been waiting for over a decade since the exchange’s collapse in 2014.

Figure 7 – Mt. Gox Holdings

Source: @21co on Dune Analytics

Of the approximate 142K BTC held by Mt. Gox, 139K BTC is left to be reimbursed, equating to approximately 2% being paid back as of today, indicating a slow sale rate. However, yesterday Mt. Gox shuffled almost 96K BTC between their wallets, which contributed to the renewed FUD, as they prepare to distribute the reimbursements. While the repayment sum is very large, it is unlikely that these creditors will sell off their BTC immediately, given their long-term belief in the crypto industry given their involvement a decade ago, and the potential capital gains tax implications associated with the asset. The selling pressure is further diluted by the fact that reimbursements will likely occur on different days across different exchanges.

Bitcoin Exchange Liquidity

Despite, Bitcoin’s apparent survival. Let’s take a closer look at how the remaining BTC could affect the market. 139K BTC or $8.93B worth remains for Mt. Gox to restore to creditors, who may end up selling their assets. To gauge the market impact of this, it may help to look at Bitcoin’s liquidity on exchange. Presuming they aim to sell their BTC, the sell-offs will likely occur by trading with a fiat pair (BTC/USD) or a stablecoin pair (BTC/USDT or BTC/USDC). The top 5 most liquid exchanges are listed below, with their respective liquidity depths in dollar and BTC terms (assuming July’s average price of $59K).

Figure 8 – Centralized Exchange % Depth

Source: Coingecko

As to not mitigate the market impact, the sell-offs are likely to occur across several exchanges. The five most liquid exchanges need around $72M outflows, on a given day to have a 2% downward price swing. The potential sell-offs are contingent on creditors finally receiving their assets from Mt. Gox, which is happening very slowly. Furthermore, it is doubtful that once received, they will sell all their BTC immediately, and as such any price action is largely resulting from the negative market sentiment associated with this event.

On-Chain Metrics

Despite the negativity surrounding the market, looking on-chain could help uncover dynamics that might make investors feel positive, and we propose 3 different indicators to look at.

The Market Value to Realized Value Ratio (MVRV) is a metric that assesses Bitcoin’s market valuation relative to its realized value, helping identify market tops and bottoms.

  A high MVRV indicates overvaluation and a potential market top, while a low score indicates undervaluation and a potential market bottom.

  Figure 9 – Bitcoin MVRV Score

  Source: Glassnode

  The current MVRV is around levels seen at the end of December 2020, just before Bitcoin rallied from $11K to around the $60K mark. This is also similar to the levels seen towards the end of last year, before the ETF craze which drove Bitcoin to a new all-time high of $75K in early March. Given these historical precedents, this MVRV level suggests a potential for significant upside, making it an opportune time for investors to consider entering the market.

  Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) indicates the difference between investors’ unrealized profits and losses to assess market sentiment, with positive values suggesting profit-dominant sentiment and negative values indicating loss-dominant sentiment.

   This metric is another reason for positivity. Currently, Bitcoin’s NUPL is in the optimism/denial phase, indicating moderate unrealized profits among investors. This suggests that market sentiment is cautiously optimistic, after recent price stagnations led NUPL to drop, and belief to be wiped away. That being said, this is a healthy consolidation for the asset and potentially allows it to spur on.

   Figure 10 – Bitcoin Net Unrealized Profit/Loss

   Source: Glassnode

   1. Fear and Greed Index measures market sentiment, with values ranging from 0 (extreme fear) to 100 (extreme greed). It helps investors gauge whether the market is overly bearish or bullish, indicating potential buying or selling opportunities.

   Figure 11 – Bitcoin Fear and Greed Index

   Source: Glassnode

   The Bitcoin Fear and Greed Index was often in the ‘Fear’ region during June and early July. However, this was a positive sign, as it was near levels we had not seen since September 2023, when the asset was trading at $26K, which preceded a historical price rally. Over the weekend, the Fear and Greed Index sprung to Greed levels, suggesting we might be on track for another parabolic run.

   Conclusions

   • Bitcoin’s turbulence has stemmed from significant selling pressures, particularly the Mt. Gox repayment program.

   o The impact of these sell-offs is moderated by Bitcoin’s strong exchange liquidity and potential ETF inflows.
   • The dark cloud of the German Government sell-offs is out of the way.

   • On-chain metrics suggest the potential for a bullish reversal, indicating now might be an opportune time for investors to consider entering the market.

   For investors looking to invest in Bitcoin via a regulated investment vehicle, the following ETPs are available on the European market:

   Figure 12 – Top 10 European Bitcoin Products by Assets Under Management Product Ticker

   Source: Bloomberg, Data as of July 16th, 2024.

   Avg. Daily Spread 20D (bps): refers to the best daily average bid/ask spread over the last 20 days across European exchanges.

   This Week’s Calendar

   Source: Forex Factory, 21Shares

   Research Newsletter

   Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

   Disclaimer

   The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

   Fortsätt läsa

   Nyheter

   00X0 ETC investerar i industrimetaller och hedgas i euro

   Publicerad

   den

   WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged (00X0 ETC) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd Exchange Traded Commodity (ETC) utformad för att ge investerare en total avkastningsexponering mot Industrial Metals terminskontrakt som valutasäkras i EUR.

   WisdomTree Industrial Metals – EUR Daily Hedged (00X0 ETC) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd Exchange Traded Commodity (ETC) utformad för att ge investerare en total avkastningsexponering mot Industrial Metals terminskontrakt som valutasäkras i EUR.

   Denna ETC syftar till att replikera Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Total Return Index (BUINDET) genom att spåra Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Excess Return Index och tillhandahålla ränteintäkterna justerade för att återspegla avgifter och kostnader förknippade med produkten. Till exempel, om Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Total Return Index stiger med 1 % under en dag, kommer ETC att stiga med 1 %, exklusive avgifter. Men om Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Total Return Index faller med 1 % under en dag, kommer ETCen att falla med 1 %, exklusive avgifter.

   Index

   Bloomberg Industrial Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return, indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på terminskontrakten för industriella metallråvaror (som kontinuerligt rullas enligt ett förutbestämt rullande schema) som används i Bloomberg Commodity IndexSM samt att införliva en valutasäkring mot rörelser i EUR/ USD växelkurs. Valutasäkringen ombalanseras dagligen.

   Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa en vara till ett överenskommet pris, där leverans och betalning ska ske vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Terminskontrakt avyttras i allmänhet strax innan kontraktets löptid löper ut och nya kontrakt ingås för att undvika att ta emot faktisk leverans av varan i fråga (en process som kallas ”rullande”), så att kontinuerlig exponering för råvaran upprätthålls.

   Kontrakten som köps kan vara dyrare än kontrakten som säljs, vilket skulle få en investerare i råvaruterminer att göra en ytterligare förlust. Denna marknadstrend kallas ”contango”. Alternativt kan kontrakten som köps vara billigare än de som säljs, vilket skulle resultera i en ytterligare vinst, känd som ”backwardation”. Denna prisskillnad kallas vanligtvis ”rullavkastning”. Eftersom rullavkastningen ingår i beräkningen av indexvärdet kan det därför ha en positiv eller negativ inverkan på indexets värde beroende på om det finns contango eller bakåtgång. ETC kommer också att påverkas eftersom dess värde baseras på indexets värde.

   Handla 00X0 ETC

   WisdomTree Industrial Metals – EUR Daily Hedged (00X0 ETC) är en europeisk börshandlad råvara. Denna ETC handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

   Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

   Börsnoteringar

   BörsValutaKortnamnISIN
   Borsa ItalianaEUREIMTJE00B78NPW60
   XetraEUR00X0JE00B78NPW60

   Största innehav

   RåvaraVikt %
   COMEX Copper35.60%
   LME Aluminium26.60%
   LME Zinc17.50%
   LME Nickel13.68%
   LME Lead6.62%

   Innehav kan komma att förändras

   Fortsätt läsa

   Nyheter

   AINJ ETP spårar INJ och skapar staking intäkter

   Publicerad

   den

   21Shares Injective Staking ETP (AINJ ETP) med ISIN CH1360612134 är 100 procent fysiskt uppbackad. 21Shares Injective Staking ETP (AINJ) spårar prestanda för INJ samtidigt som den skapar staking intäkter som återinvesteras i ETP för förbättrad prestanda. Medan blockchain-nätverk vanligtvis är siloförsedda, stöder Injective Protocol sömlösa interaktioner över stora nätverk, vilket möjliggör ett unikt utbud av finansiella produkter och tjänster. 21Shares Injective Staking ETP erbjuder ett enkelt, reglerat och transparent sätt att dra nytta av nätverkets växande betydelse inom decentraliserad finans (DeFi).

   21Shares Injective Staking ETP (AINJ ETP) med ISIN CH1360612134 är 100 procent fysiskt uppbackad. 21Shares Injective Staking ETP (AINJ) spårar prestanda för INJ samtidigt som den skapar staking intäkter som återinvesteras i ETP för förbättrad prestanda. Medan blockchain-nätverk vanligtvis är siloförsedda, stöder Injective Protocol sömlösa interaktioner över stora nätverk, vilket möjliggör ett unikt utbud av finansiella produkter och tjänster. 21Shares Injective Staking ETP erbjuder ett enkelt, reglerat och transparent sätt att dra nytta av nätverkets växande betydelse inom decentraliserad finans (DeFi).

   Fördelar

   Innovativ teknik: Injective erbjuder ett avancerat DeFi-ekosystem med funktioner som noll gasavgifter och omedelbar slutgiltig transaktion, vilket förbättrar användarupplevelsen på finansiella kryptoapplikationer.

   Staking med lätthet: Med AINJ kan investerare få tillgång till r med fördelen av professionell riskhantering samtidigt som de undviker behovet av att direkt låsa tillgångar.

   100 % fysiskt uppbackad: 21Shares Injective Staking ETP är 100 % fysiskt backad av den underliggande INJ och förvaras i kylförvaring hos ett institutionellt förvaringsinstitut, vilket erbjuder ett bättre skydd än depåalternativ som är tillgängliga för enskilda investerare.

   Nyckelinformation

   Handla AINJ ETP

   21Shares Injective Staking ETP (AINJ ETP) är en börshandlad kryptovaluta (ETP) som handlas på Euronext Amsterdam.

   Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

   Börsnoteringar

   BörsValutaKortnamn
   Euronext AmsterdamUSDAINJ NA
   Euronext ParisEURAINJ FR

   Produktinformation

   Namn21Shares Injective Staking ETP
   Lanseringsdatum9 juli 2024
   Emittent21Shares AG
   Förvaltningsarvode2,5%

   Handelssymboler

   KortnamnAINJ
   Valor136061213
   ISINCH1360612134
   ReutersAINJ.S
   WKNA4AHQC
   BloombergAINJ BW

   Fortsätt läsa

   21Shares

   Prenumerera på nyheter om ETFer

   * indicates required

   Populära