Följ oss

Nyheter

Glöm inte valutakurseffekten

Publicerad

den

Glöm inte valutakurseffekten

Det är viktigt att inte glömma bort valutakurseffekten när man investerar i utländska värdepapper. Alla placeringar som inte är hedgade/säkrade kommer vara exponerade mot valutakursrörelserna på den globala valutamarknaden.

Hur stor är valutakurseffekten?

För att tydliggöra valutakurseffekten har jag valt att presentera den totala avkastningen i år för 43 börsindex i svenska kronor. Därefter har jag tagit fram valutakurseffekten i procent (förstärkning eller försvagning) per land mot SEK. I nästa steg har jag dragit av valutakurseffekten från den totala avkastningen för att kunna se hur mycket av avkastningen som beror på valuta respektive värdestegring på de underliggande bolagen. Solklart?

Så ska du läsa tabellen. Exempel. Colombia har haft en värdestegring i år i svenska kronor med cirka 27%. Av denna avkastning står en förstärkt colombiansk Peso för 12%, dvs cirka 45% av den totala avkastningen. Ett ökat värde för bolagen som ingår i indexet Colombia IGBC står för cirka 15% av avkastningen i år. För amerikanska investeringar står en förstärkt US-dollar för 60% av avkastningen. Helt plötsligt ändrades bilden eller?

[table id=381 /]

Källa: Factset, 31 maj 2012

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.