Följ oss

Nyheter

Chile, Indien, Mexiko och Sydkorea noterar tillväxt på årsbasis även när de globala tillgångarna sjönk

Publicerad

den

Finansmarknaderna kan ha fallit över större delen av världen under 2022, men en handfull länder är på väg att se tillväxt i börshandlade fondtillgångar trots motvinden av sjunkande värderingar. Chile, Indien, Mexiko och Sydkorea noterar tillväxt på årsbasis även när de globala tillgångarna sjönk.

Finansmarknaderna kan ha fallit över större delen av världen under 2022, men en handfull länder är på väg att se tillväxt i börshandlade fondtillgångar trots motvinden av sjunkande värderingar. Chile, Indien, Mexiko och Sydkorea noterar tillväxt på årsbasis även när de globala tillgångarna sjönk.

Motståndskraften vittnar om det växande antagandet av ETFer runt om i världen – särskilt i vissa tillväxtmarknadsekonomier där upptaget har släpat efter mer utvecklade länder – såväl som vissa fickor av motstånd på själva finansmarknaderna.

I slutet av november var Chile, Indien, Mexiko och Sydkorea på väg att notera tillväxt på årsbasis av ETF-tillgångar, enligt data från Morningstar Direct, även när globala ETF-tillgångar sjönk med 7,6 procent från 10,3 USD tn till $9,5tn, enligt ETFGI, ett konsultföretag.

Nedgångarna har i vissa fall varit ännu kraftigare. Tillgångarna i svensknoterade ETF:er föll med 36,3 procent till 6,3 miljarder dollar under de första 11 månaderna 2022, enligt Morningstar när MSCI Swedens aktieindex sjönk med överdimensionerade 27,3 procent i dollar.

Den colombianska ETF-marknaden sjönk med 31 procent till 1,4 miljarder dollar när nettoinflöden förvärrade ett börsfall på 12,4 procent i dollar, medan Indonesiens lilla marknad lyckades krympa ytterligare, med 26,7 procent till 358 miljoner dollar, tack vare nettoutflöden — trots en börsuppgång på 9,1 procent.

Bland de större marknaderna har tillgångarna i USA-noterade ETFer sjunkit med 6,4 procent till 6,8 miljarder dollar, enligt Morningstar, tillgångarna för irländskt noterade fordon med 7,7 procent till 964 miljarder dollar och de för Japan med 17,9 procent till 446 miljarder dollar. Luxemburg-noterade ETFer har minskat med 16,7 procent till 281 miljarder dollar och Kanada har sett en minskning med 7,1 procent till 254 miljarder dollar.

Det har dock funnits tillväxtfickor för branschen, kanske främst bland dem Indien, där ETF-tillgångar har stigit 11,4 procent i år till 60,6 miljarder dollar, trots att aktiemarknaden gjort små förluster i dollar.

”Indien har sett en enorm tillväxt i indexprodukter, både ETFer och fonder”, säger Deborah Fuhr, managing partner och grundare av ETFGI. ”Det har verkligen sett ett uppvaknande när det gäller tillväxten av indexprodukter som följer Nifty 50 [equity]-index.

Kenneth Lamont, senior fondanalytiker för passiva strategier på Morningstar, sa att Indien var en av de mer ”intressanta” ETF-branschens tillväxthistorier, med minst 15 ETFer, både aktier och räntebärande intäkter, som har fått 100 000 USD eller mer i nettoinflöden hittills i år. .

”Vi är sena i loppet men vi kommer ikapp”, sa en tjänsteman för NSE Indices, ett dotterbolag till National Stock Exchange of India. ”Indexfonden som koncept är mycket populär i Indien och den växer.”

Landets ETF-tillgångar har femdubblats sedan december 2017, då de var bara 12,2 miljarder dollar, enligt Morningstar, den näst snabbaste tillväxttakten i världen, efter endast Chile.

Tjänstemannen daterade starten av branschens tillväxtspurt till 2015, då de totala tillgångarna i aktie- och obligations-ETFer var en ”minuskul” en miljard dollar, trots att den första indiska ETFen lanserades 2001.

Det året började Employees’ Provident Fund Organisation, som administrerar Indiens obligatoriska pensionsfond, pumpa in 5 procent av de inkrementella investeringarna till ETFer som följer Nifty 50 och Sensex 30-indexen. Detta tredubblades senare till 15 procent.

”Det var drivkraften för att ETF-branschen tog fart”, sa tjänstemannen. ”När de väl började investera har branschen vuxit med stormsteg och privata investerare har också börjat investera i passiva fonder.”

Indien har nu 294 passiva fonder, upp från bara 84 i mars 2017, enligt data från Association of Mutual Funds in India, sammanställd av NSE-index, där segmentet nu står för cirka 15 procent av fondbranschens totala tillgångar.

Några 16,3 miljoner investerare ”folios” inkluderar nu ETFer, och 3,1 miljoner involverar passiva fonder, upp från 1,3 miljoner respektive 0,3 miljoner så sent som i mars 2019, enligt AMFI-data som samlats in av börsen.

”De flesta aktiva fonder, särskilt i kategorin stora företag, har svårt att överträffa de underliggande indexen, så folk byter från aktiva till passiva fonder” sade tjänstemannen.

De andra stora framgångshistorierna har varit i delar av Latinamerika. Chile har sett den starkaste tillgångstillväxten i år av något land som spårats av Morningstar, med AUM upp 21 procent till 4,1 miljarder dollar.

Nettoinflöden var solida 919 miljoner dollar, den näst högsta någonsin, även om en bråkdel av 2021:s 3,2 miljarder dollar, medan en uppgång på 22,4 procent i det dollarnominerade MSCI Chile-indexet kommer att ha hjälpt dem som investerar på den inhemska aktiemarknaden.

Mexiko är en annan ljuspunkt, med en kombination av nettoinflöden och mer blygsamma börsuppgångar som hjälper till att driva fram en ökning med 8,2 procent av tillgångarna till 6,1 miljarder dollar.

Lamont betonade att dessa marknader förblev små, och i Chiles fall sögs det mesta av inflödena upp av bara en fond, Singular Global Corporates, som investerar i dollardenominerade skulder utgivna globalt.

Men uppgifterna, som är baserade på den primära noteringen av varje ETF, lyckas förmodligen inte fånga den fulla kraften på LatAm-marknaderna, sa Lamont, med tanke på att många nu tillåter korsnotering av ETFer vars primära notering är utomlands.

Hector McNeil, medgrundare och verkställande direktör för HANetf, som har korslistat mer än 20 ETF:er i Mexiko, sa att det fanns ”en enorm efterfrågan” på utländska tillgångar, som till exempel Amerikanska statsobligationer, säkrade tillbaka till mexikanska pesos, för att begränsa risken.

Dessutom sa McNeil att europeiska-noterade ETFer baserade på kontinentens Ucits-fondstruktur var mer skatteeffektiva än både USA-noterade ETFer, som vanligtvis tar ut en källskatt, och till och med direkta innehav av mexikanska obligationer.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Storbritannien planerar att införa kryptolagstiftning inom 6 månader

Publicerad

den

Med kryptotillgångar som blir allt mer mainstream, men ändå i stort sett oreglerade, har myndigheterna kämpat för att hitta en balans mellan innovation och risk. I dag är konkreta lagförslag nära förestående. Den brittiska regeringen avslöjade nyligen sin avsikt att införa omfattande kryptolagstiftning inom de närmaste sex månaderna.

Med kryptotillgångar som blir allt mer mainstream, men ändå i stort sett oreglerade, har myndigheterna kämpat för att hitta en balans mellan innovation och risk. I dag är konkreta lagförslag nära förestående. Den brittiska regeringen avslöjade nyligen sin avsikt att införa omfattande kryptolagstiftning inom de närmaste sex månaderna.

Storbritannien kommer att reglera kryptovalutor inom 6 månader

Den brittiska regeringen har signalerat sin avsikt att införa lagstiftning om kryptovalutor under de kommande sex månaderna. Finansminister Bim Afolami säger att regeringen ”pressar väldigt hårt” för att implementera regler om stable coins och panttjänster för digitala tillgångar inom den tidsramen.

Tillbaka i oktober 2023 tillkännagav Bank of England och Financial Conduct Authority (FCA) omfattande planer för att övervaka kryptovalutasektorn på ett samordnat sätt. Tidsplanen för stablecoin-reglerna indikerade ett samråd om de slutliga reglerna i mitten av 2024 och genomförandet av stablecoin-systemet senast 2025.

Regeringens uttalanden tyder på att den vill påskynda processen med att reglera kryptovalutor inför nästa allmänna val. Att anta lagstiftning om kryptovalutor skulle av den nuvarande administrationen kunna ses som en möjlighet att få politiskt stöd.

Otydlig övergripande regeltidsplan

Medan Afolami angav ett sexmånadersmål för stablecoin och spelregler, är tidslinjen för en bredare kryptolagstiftning fortfarande osäker.

”Det är bara en enorm mängd på gång, så jag vill inte binda mig till det nu”, säger finansminister Bim Afolami.

Genom att meddela att regeringen erkänner både riskerna och möjligheterna med kryptovalutor, avser den att genomföra proportionerlig reglering för att skydda konsumenterna och uppmuntra innovation. Även om kryptovalutaindustrin och investerare utan tvekan kommer att välkomna tydligheten i regelverket, kommer de att hålla ett öga på regeringens förslag för att säkerställa att de nya reglerna ger rätt balans.

Fortsätt läsa

Nyheter

Nya iShares obligations ETFer på Xetra: tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper

Publicerad

den

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged erbjuder investerare tillgång till den brett diversifierade marknaden för amerikanska inteckningssäkrade värdepapper utgivna och garanterade av statligt sponsrade företag som Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Amerikanska värdepapper med fast ränta med en pass-through-struktur har en rating av investment grade och är säkrade av pooler av inteckningar från amerikanska husägare. Genom pass-through-strukturen får värdepappersinnehavare direkt kapitalbeloppet plus ränta från poolerna av bostadslån. Alla värdepapper måste ha en vägd genomsnittlig återstående löptid på minst ett år.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged ger tillgång till den globala marknaden för obligationer denominerade i US-dollar av investeringsklass. Obligationerna med fast ränta är statsobligationer, statsrelaterade obligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Minsta återstående löptid är ett år.

Båda instrumenten använder terminskontrakt för att säkra valutafluktuationer mot den amerikanska dollarn.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE000EEJLWG10,30 procentUtdelandeBloomberg US Mortgage Backed Securities Index
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE00093SKUY40,30 procentUtdelandeBloomberg US Aggregate Bond Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

En uranfond, Future of Defense och Bitcoin

Publicerad

den

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

ETF, som fokuserar på små och medelstora uranföretag, är mycket efterlängtad och har skapat stort intresse på sociala medier. Sprott, sponsorn av denna produkt i USA, har sett sin version samla runt 400 miljoner dollar i tillgångar på mindre än ett år.

McNeil förklarade att efterfrågan på denna ETF drivs av ett erkännande av kärnkraftens roll i att tillhandahålla en konsekvent ren energikälla och en tillgångspress som förvärrats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. U308, HANetfs bredare produkt för uranbrytare, var den toppresterande tematiska ETFen i Europa förra året med en avkastning på 45 %.

McNeil lyfte också fram Future of Defense UCITS ETF (ASWC), som drar nytta av nuvarande geopolitiska spänningar. Denna ETF är unik eftersom den inkluderar företag som är anslutna till NATO-medlemmar eller medlemsförbund, som syftar till att dra nytta av ökade försvarsutgifter bland NATO-länderna.

I rampljuset var också ETC Group Physical Bitcoin ETF (BTCE), den mest omsatta kryptospot-ETF i Europa, med tillgångar på 1,3 miljarder dollar. Denna produkt understryker den växande acceptansen och efterfrågan på investeringsalternativ för kryptovaluta i Europa, trots skepsis kring den digitala tillgångsklassen.

McNeil berättade för Proactive att han nyligen deltog i den största årliga ETF-konferensen i Miami Beach, som avsevärt fokuserade på Bitcoin och kryptovaluta ETFer, vilket speglar branschens utveckling och dess hausseartade utsikter mot en framtid värderad till 50 biljoner dollar under det kommande decenniet.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla BTCE ETC

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE ETC) är en börsnoterad kryptovaluta som handlas på Euronext Paris och tyska XETRA.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära