Följ oss

Nyheter

Global X stänger ned fyra börshandlade fonder

Publicerad

den

Global X stänger ned fyra börshandlade fonder Den mycket innovativa ETF-utgivaren Global X som framförallt är känt för sina ETFer med fokus

Global X stänger ned fyra börshandlade fonder Den mycket innovativa ETF-utgivaren Global X som framförallt är känt för sina ETFer med fokus på nischade marknader, meddelade i veckan att bolaget stänger ned fyra av sina börshandlade fonder per den 21 oktober 2015. Sista dagen för handel är den 8 oktober 2015.

Nedläggningen av dessa fyra börshandlade fonder är ett resultat av bristande intresse från investerare som har mer än 1 700 börshandlade fonder att välja på enbart i USA. De fyra ETFerna från Global X har alla varit nischade produkter. Nedan listas de olika fonderna och varför de läggs ned.

Global X Brazil Financials ETF (NYSEARCA: BRAF), med cirka 1,1 MUSD under förvaltning. Investerarkollektivet har under de fem år som gått sedan denna börshandlade fond lanserats inte fattat tycke för denna ETF. Nästan alla de börshandlade fonder som replikerar på den brasilianska marknaden har lidit hårt de senaste året, och det samma gäller BRAF.

Den brasilianska ekonomin befinner sig nu i en teknisk recession. Dess ekonomi krympte 1,9% under det andra kvartalet efter en nedgång under första kvartalet 0,7%. Detta markerar den värsta nedgången för Brasiliens ekonomi på nästan tre decennier. Läget förbättrades inte när Standard & Poor sänkte landets kreditbetyg till skräpstatus med negativa utsikter. I år har denna ETF backat med 41 procent och under de senaste åren med mer än 71 procent.

Global X Central Asia & Mongolia ETF (NYSEARCA: AZIA), med cirka 2,6 MUSD under förvaltning. Vi tycker om denna ETF, men den är dels väldigt nischad, dels äger den aktier i 21 olika företag som antingen har sina intäkter från i huvudsak Mongoliet, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan eller Uzbekistan alternativt handlas på dessa aktiebörser. Dessa företag är dels beroende av Kina, dels av en efterfrågan på råvaror som är något av det viktigaste i denna region. Efter att denna börshandlade fond backat med 42 procent väljer nu Global X att stänga den.

Global X Guru Small Cap ETF (NYSEARCA: GURX) som lidit hårt det senaste året, en nedgång med över elva procent under 2015 och med mer än 17 procent under 2014. Denna ETF är det yngre syskonet till den mycket framgångsrika Guru Holdings Index ETF (GURU) som emellertid utvecklats betydligt bättre än GURX som i år har fallit med 11 procent och med nästan 18 procent de senaste två åren.

Denna ETF följer utvecklingen av aktier som köps av en utvald grupp av hedgefonder och institutionella investerare baserat på kvartalsregistreringar som dessa gör hos den amerikanska finansinspektionen SEC.

Global X Junior Miners ETF (NYSEARCA: JUNR) med cirka 2,8 MUSD under förvaltning. Denna ETF har sett en nedgång på cirka 28 procent under 2015. Varenda investerare känner till fallet för råvaror och metaller. Sektorn har sedan länge drabbats hårt av en starkade dollar, oro för att FED skall höja räntorna, problem med global tillväxt, deflationsrädsla och sviterna av nedgången i den kinesiska ekonomin.

JUNR fokuserar på små gruvbolag globalt. Medan större gruvbolag kan hantera dessa frågor smartare tack vare större skalfördelar, saknar små företag denna fördel och drabbas hårt. De senaste fyra och ett halvt åren, det vill säga sedan lanseringen, har JUNR backat med över 83 procent.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.