Följ oss

Nyheter

Statistiken ljuger, det är inte så illa som det verkar

Publicerad

den

Statistiken ljuger, det är inte så illa som det verkar ISM Manufacturing Index backade till 50,2 i september. Vi har sagt det innan, men det tål

Statistiken ljuger, det är inte så illa som det verkar ISM Manufacturing Index backade till 50,2 i september. Vi har sagt det innan, men det tål att upprepas efter veckans rapport över ISM-indexet. Rapporten visade att ISM-indexet nu befinner sig på dem lägsta nivån sedan 2012. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att indexet mäter takten på expansion (eller frånvaron av expansion). Nivåer över 50 visar på en tillväxt. Det betyder att även om september månads siffra på 50,2 är lägre än siffran 51,1 i augusti så visar den fortfarande på en tillväxt i den amerikanska ekonomin, men att tillväxttakten sker i en långsammare takt än månaderna innan.

Det är också värt att notera att september 2015 är den 33 månaden i rad som ISM-index visar en siffra som överstiger 50, det vill säga det har i snart tre år i följd kunnat visats att den amerikanska ekonomin fortsatt förbättras.

Inflationsindexet sjönk

När det gäller inflationen så visar den del av index som mäter de priser som har betalats att indexet sjönk till 38,0 från 39,0 i augusti eftersom som fallande priser på råolja och bensin bidragit till att pressa priserna för fjorton av de arton branscher rapporterar data till detta index. Detta delindex har visat på lägre nivåer under elva månader i följd.

Sammanfattningsvis visade veckans rapport att det i vart och ett av de viktigaste delområden så föll siffrorna under september, men alla delområden visar fortfarande värden som överstiger 50,0 vilket alltså signalerar en fortsatt expansion i den amerikanska ekonomin.

De blygsamma avläsningar från ISM manufacturing report 2015 har gjort vissa bedömare oroliga för att vi ser en avmattning och de tidiga tecknen på en nedgång i ekonomin, men vi är oense. Det totala ISM-indexet toppade på 58,1 i augusti 2014, men vi tror inte att det är något att oroa sig för. Statistiken om sysselsättning, bostäder och privatkonsumtionen fortsätter att visa styrka, medan alla uppgifter om försämringar kommer från undersökningar som speglar känslan av den faktiska ekonomiska aktiviteten.

Tittar vi på grunderna i den bredare ekonomin så finns det fortfarande inget som tyder på att det är en recession i sikte. Bland veckans andra nyheter kom data om nya arbetslösa, en ökning om 10 000 jämfört med veckan innan, men fortfarande en siffra som befinner sig på en fortsatt låg nivå på 277 000. Det betyder att denna siffra legat under 300 000 i sju månader i rad. Den totala arbetslöshetssiffran har faktiskt rasat med 51 000 till 2 190 000 vilket är den lägsta nivån sedan november 2000.

På arbetsmarknaden visar veckans ADP-rapport på en ökning med antalet sysselsatta inom den privata sektorn under september 2015. Detta bör leda till en ökning av antalet sysselsatta utanför jordbrukssektor i den officiella sysselsättningsrapporten på cirka 190 000 personer i september. Dessutom kan det komma att åtföljas av officiella upprevideringar för augusti och september.

Byggverksamheten, som styrs av egnahem, steg med 0,7 procent under augusti. Det nationella Case-Shiller home price index steg med 0,4 procent under juli och noters nu till 4,7 procent under det senaste året. Prishöjningar under de senaste tolv månaderna har letts av San Francisco, Denver, Dallas, och Portland.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.