Följ oss

Nyheter

Glöm fotbolls-WM, detta är orsaken till att titta på Brasilien

Publicerad

den

Glöm fotbolls-WM, detta är orsaken till att titta på Brasilien

Glöm fotbolls-WM, detta är orsaken till att titta på Brasilien. Den brasilianska aktiemarknaden, och därmed också de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av de brasilianska aktierna har under det senaste året varit rena berg-och-dalbanan. Under de första månaderna av 2014 utvecklades aktiekurserna katastrofalt för att sedan komma tillbaka med full kraft efter det att opinionsmätningarna i slutet av mars visade att sannolikheten för att landets sittande president, Dilma Rousseff inte kommer att väljas på nytt i det kommande riksdagsvalet. Glöm fotbolls-WM, detta är orsaken till att titta på Brasilien

I själva verket har varje opinionsundersökning sedan dess visat ett sviktande väljarstöd för Rousseff. För närvarande säger endast 34 procent av de svarande att de har för avsikt att rösta för Rousseff mot 37 % i maj och 43,7% i februari. Krympande tillväxt, hög arbetslöshet, en gaopperande inflations och byråkrati förvärrar Brasiliens ekonomiska utveckling och har gjort den nuvarande regeringen ganska impopulär.

För att förvärra situationen ytterligare så ökar inflationen med en takt som är högre än förväntat, under maj 2014 steg det brasilianska konsumentprisindexet, IPCA, med 0,46 procent för att stanna på 6,37, att jämföra med 6,3 i april Den brasilianska centralbankens över gräns ligger på 6,5 procent. Landets centralbank har redan gjort en serie av räntehöjningar sedan början av 2013 för att hålla inflationen i schack och det kan således komma ytterligare höjningar.

Den senaste åtgärden

För att bryta trenden valde emellertid den den brasilianska centralbanken nyligen att hålla styrräntan, Selic, oförändrad på elva procent. Därmed bröt centralbanken en ett år lång trend där räntan stigit från 7,25 procent till den nuvarande nivåen. På sikt är det inte rimligt att landets centralbank tar en paus i sina räntehöjningar då landets inflation är så pass hög. En föga förvånande effekt har emellertid blivit att landets expansionstakt kommit att bli mindre intensiv än tidigare.

Protokollet tyder på att räntorna förväntas stanna på nuvarande nivå åtminstone för den resterande delen av året. En del analytiker tror att detta är ett avsiktligt och medvetet drav av centralbanken inför de allmänna valen, för att undvika eventuella konflikter med regeringen om en räntehöjning.

Uttalandet visar tydligt att Brasilien förväntas växa mindre under 2014 än den BNP-tillväxt på 2,3 procent som landet redovisade 2013. Faktum är att första kvartalets tillväxtsiffror tydligt signalerar att trenden bromsar.

Brasilien, som är Latinamerikas största marknad expanderade i en måttlig takt på 0,2 procent under det första kvartalet, jämfört med 1,9 procent under föregående års första kvartal. Avtagande tillväxt hos Brasiliens största handelspartner Kina är en del av skulden, men den ekonomiska oron och devalvering i grannhandelspartnern Argentina ledde också till nedgången i BNP. I själva verket har ekonomer nyligen sänkt Brasiliens tillväxtprognos för 2014. Landet väntas nu växa i en takt på 1,62 procent, lägre än tidigare prognos på 1,69 procent.

Om ekonomin fortsätter att försvagas kommer konsensusbedömningar för en räntehöjning i början av 2015 också ifrågasättas. Vissa ekonomer tror också att försämrade konjunkturen kan leda till att marknaderna förväntar sig en räntesänkning i stället för en ökning.

Hur påverkar detta ETFerna?

Efter det att centralbanken nyligen fattade beslutet om att inte höja räntan och efter beskeden om Rousseffs sjunkande popularitet, har de brasilianska ETF exploderat uppåt. Lägg därtill den yra som råder till följd av fotbolls-VM så finns det de som tror att det nu har vänt. Det går emellertid inte att ignorera det faktum att det finns en viss politisk oro i landet och att allt fler brasilianer protestera mot extravagansen.

Alla de brasilianska börshandlade fonderna har noterat uppgångar på över 3,5 procent under de senaste veckan. Brazil Mid Cap ETF (NYSEARCA: BRAZ) har varit den största vinnaren och steg med 7,45 procent, medan Brazil Infrastructure Index Fund (NYSEARCA: BRXX ) och Brazil Consumer ETF (NYSEARCA: BRAQ) har ökat med ungefär 7,3% vardera.

Den mest populära och omsatta av de brasilianska ETFerna, iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEARCA: EWZ), har stigit 6,8 procent under den senaste veckan, tillsammans med Brazil Financials ETF (NYSEARCA: BRAF) som genererat samma avkastning.

Slutsats

Investerare kan säkert tjäna en del på att hålla ett vakande öga på de ovan nämnda börshandlade fonder och rida på trenden för att göra ytterligare vinster på kort sikt. Just nu har vi själva en ”stark sälj” rating på ovan nämnda börshandlade fonder och tror att detta är bara en kortsiktig uppstuds vi ser. Om inte landets strukturella problem åtgärdas så kommer de ovan nämnda börshandlade fonder bär också ställas inför risken för att de kommer att gå ned ordentligt under kommande år.

DBX MSCI BRAZIL ETF

DBX MSCI BRAZIL ETF

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära