Följ oss

Nyheter

Flödena i guld ETFer visar att det investerarnas panik är över

Publicerad

den

Flödena i guld ETFer visar att det investerarnas panik är över

I en tid när den amerikanska regeringen är nedstängd och skuldtaket är nått främjas både rädslan och volatiliten på de finansiella marknaderna. I sådana tider tenderar investerarna att flockas kring guldet, ett tillgångsslag som under mer än 5 000 år fungerat som en värdebevarare. Flödena i guld ETFer visar att det investerarnas panik är över

En närmare på de ETFer som inriktar sig på guld ger en bild av den framtida efterfrågan

Efter rekord utflöden från gulduppbackade börshandlade produkter under andra kvartalet, saktade utflöden ner betydligt under det tredje kvartalet 2013. Investerarna sålde förvisso av sina guldfonder, bara inte med den skyndsamhet som de visade under tidigare månader under året.

Guld-ETPer (Exchange Traded Products), ett tillgångsslag som omfattar börshandlade fonder – en börshandlad värdepapper som följer en aktie, en sektor, ett index eller andra tillgångarklasser eller en korg av tillgångar – såg utflödena minska till 4,2 miljarder dollar, jämfört med rekord utflöden på 19,6 miljarder USD under andra kvartalet 2013, enligt ETF Securities. Enbart under april uppgick utflödena till 8.7 miljarder USD.

SPDR Gold Trust Daily fund flows

En närmare titt på SPDR Gold Trust ger en bild av framtida efterfrågan på guld

Utflödena för SPDR Gold Trust fortsatte under det tredje kvartalet 2013, men i en betydligt långsammare takt än tidigare i år.

Den främsta orsaken till utflöden var de kortsiktiga, taktiska pengar som under 2011 och 2012 placerades i guld och guld-ETFer och som togs ut under prisfallet under våren. Då större delen av dessa pengar nu re-allokerats till andra tillgångsslag är guldfondernas innehav nere på samma nivå som 2010.

Världens största gulduppbackade börshandlade fond (ETF), GLD SPDR Gold Trust bekräftar att den har sett utflöden minska. Under det tredje kvartalet 2013 uppgick utflöden till 2,55 jmiljarder USD, att jämföra med 11,55 miljarder USD under det andra kvartalet i år enligt IndexUniverse. Om detta kan tolkas som att efterfrågan på guld kommer att öka är ännu så länge för tidigt att säga.

Uppmuntrande om guldkursen

Vissa investerare kan finna dessa resultatdata för ETFer uppmuntrande eftersom det kan vara en indikation på en framtida efterfrågekomponent hos guldet. När ett större antal aktörer valde att allokera en så pass stor andel av sitt kapital i guld genom att köpa börshandlade fonder efter kreditkrisen 2008 så bidrog detta i hög grad till att driva upp guldkursen. När dessa stora aktörer valde eller tvingades att sälja en del av sina ETF positioner under det andra kvartalet hjälpte det uppenbarligen till att driva ned guldpriset.

Vid nuvarande nivån på guldpriset har de börshandlade fondernas köp eller försäljningar en minimal påverkan på guldpriset. Även med bakgrund av den osäkerhet som vi ser på marknaden har guldet emellertid inte kunnat hitta stöd i annat än att vara en safe haven.

Med all osäkerhet som rått på metallmarknaderna när den amerikanska regeringen stängdes ned, en allmän förväntat på ytterligare kvantitativa lättnader, förvrängningen av den amerikanska dollarn samt hotet om ännu en skuldtakskomedi som hänger över oss så borde guldet ha uppvisat en betydande styrka.

All den osäkerhet som drabbade metallmarknaderna när den amerikanska regeringen stängde ned under hösten, förväntningarna om ytterligare kvantitativa lättnader, distorsionen av den amerikanska dollarn och hotet om ytterligare en höjning av skuldtaket i USA har skapat ytterligare volatilitet i guldkursen.

Indikationer på den framtida efterfrågan på guld

För enskilda börshandlade fonder med fokus på guld har priserna återhämtat sig även om investerarnas försäljningar lett till nettoutflöden. Data från IndexUniverse visar att var den ETF som var minst populär under september 2013, mätt på utflöden. Både SPDR Gold Trust och iShares Gold Trust IAU backade under Q3, och har under året tappat cirka 22 procent i värde. Notabelt är emellertid att dessa börshandlade fonder steg med nästan 8 procent i värde under årets tredje kvartal, vilket är första kvartalet i år som dessa ETFer slutade på plus. Båda dessa ETFer följer guldpriset väl, och korrelationen är att betrakta som mycket god.

Majoriteten av dessa ETFers ägare är långsiktiga investerare som valt att äga guld i syfte att skydda sig mot växande statsskulder i USA och andra länder och inte vill exponera sig mot riskerna i valutamarknaden. Enligt en nyligen publicerad rapport från ETF Securities finns det anledning att tro att inflödena till de gulduppbackade ETFerna kommer att öka igen när riskerna för ökade statskulder ökar igen.

Enligt uppgifter från World Gold Trust Services har de fysiska innehaven i SPDR Gold Trust minskat från cirka 43 miljoner troy ounce vid årsskiftet 2012/2013 till cirka 29 miljoner troy ounces vid slutet av det tredje kvartalet 2013.

Vad har då hänt med de guld som de gulduppbackade ETFerna har sålt? Fler och fler analytiker är av den åsikten att guldet i en allt större utsträckning har gått till Asien och asiatiska slutkonsumenter vilket då skulle bekräfta bilden av att öst fortsätter att finansiera västvärlden. I Asien är guld och andra ädelmetaller kulturellt att likna vid det sparande som västerlänningar har på sitt sparkonto. De asiatiska investerarna fördrar att äga guldet i fysisk form och har varit nettoköpare sedan raset i april 2013. Sannolikt kommer detta förhållande att fortsätta.

I och med att majoriteten av den globala efterfrågan på guld kommer från tillväxtekonomier bör guldkursen kunna stiga från dessa nivåer, speciellt som allt fler av dessa länders invånare migrerar till medelklassen vilket gör att deras efterfrågan på guld fortsätter att öka.

Det betyder att utflödena från de gulduppbackade ETFerna på nuvarande guldkurs inte stödjer priset, men det finns emellertid tillräckligt med köpare i marknaden för att kunna möta utbudet.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

36B6 ETF ger exponering mot amerikanska aktier med höga ESG-poäng

Publicerad

den

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) har tillgångar på 323 miljoner GBP under förvaltning. 36B6 ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför 36B6?

  1. Få tillgång till amerikanska marknader genom företag med enastående miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG) och minimala kontroverser.
  2. Sålar bort exponering för företag som är involverade i industrier som kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, civila skjutvapen, konventionella vapen, alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer.
  3. Har förbättrat miljömässiga meriter med ytterligare skärmar på företag som är involverade i industrierna termiskt kol, oljesand, olja och gas, kraftproduktion och termiska kol/oljesandreserver.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av amerikanska ESG-kontrollerade företag (miljö, social och styrning).

Den 27 november 2019 ändrades riktmärket från MSCI USA SRI Index till MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.

Investeringsstrategi

MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels-index spårar amerikanska aktier som endast överväger företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen ur ett ESG-perspektiv och undvika företag inkompatibel med värden screenar eller utsätts för fossila bränslen genom utvinnings- och produktionsaktiviteter, kraftgenereringsaktiviteter eller reserver ägande. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Handla 36B6 ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR36B6
gettexEUR36B6
Euronext AmsterdamUSDSRIL

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology4.75US5949181045USD
TSLATESLA INCConsumer Discretionary4.47US88160R1014USD
HDHOME DEPOT INCConsumer Discretionary4.28US4370761029USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology4.20US67066G1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples3.86US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples3.45US7134481081USD
DISWALT DISNEYCommunication2.60US2546871060USD
ADBEADOBE INCInformation Technology2.60US00724F1012USD
TXNTEXAS INSTRUMENT INCInformation Technology2.11US8825081040USD
AMGNAMGEN INCHealth Care2.05US0311621009USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Tech Megatrends ETF & Industry 4.0 Innovations

Publicerad

den

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. ITEK följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. T3KE följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

Anthony går igenom de noggrant utvalda megatrenderna och deras underteman, och lyfter fram den explosiva potentialen hos AI inom teknik och dess inverkan på olika sektorer. Han betonar också tillväxtpotentialen för teman som genomik, att bli mer mainstream efter covid och onlinespel, en industri som nu har överträffat Hollywood i storlek och som i framtiden potentiellt skulle kunna konvergera med cloud computing och sociala medier, som nyligen affärer som Microsofts förvärv av Activision skulle kunna tyda på. Innan han grundade GinsGlobal 2000, arbetade Anthony som direktör på Barclays. Han kommer ursprungligen från Sydafrika och har en Bachelor of Business Science och CPA-certifikat från University of Cape Town.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

IUME ETF investerar i amerikanska aktier med momentum

Publicerad

den

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 105 aktier.

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 105 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) är en mycket stor ETF med tillgångar på 931 miljoner GBP under förvaltning. IUME ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IUME?

Exponering mot en portfölj av amerikanska företag som uppvisar momentumfaktorn samt positiva miljö-, sociala och styrningsegenskaper (ESG).

Utesluter uttryckligen emittenter baserat på deras inblandning i följande affärsområden/aktiviteter (eller relaterade aktiviteter): kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, oljesand och termiskt kol.

Designad för investerare som letar efter ett hållbart tillvägagångssätt för att komma åt momentumaktier.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge investerare en avkastning, som består av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Investeringsstrategi

MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select-index spårar amerikanska aktier som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Moderindexet är MSCI USA-index.

Handla IUME ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (IUME ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDIUME
SIX Swiss ExchangeUSDIUME

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology7.45US5949181045USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology5.06US0378331005USD
PGPROCTER & GAMBLEConsumer Staples3.09US7427181091USD
LLYELI LILLYHealth Care3.09US5324571083USD
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPConsumer Staples2.94US22160K1051USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples2.91US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples2.79US7134481081USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology2.63US67066G1040USD
BMYBRISTOL MYERS SQUIBBHealth Care2.57US1101221083USD
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INCInformation Technology2.34US0530151036USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära