Följ oss

Nyheter

Ett stort steg framåt för listning av Bitcoin ETF

Publicerad

den

Ett stort steg framåt för listning av Bitcoin ETF. Sakta men säkert närmar sig Cameron och Tyler Winklevoss börshandlade fond, Bitcoin Trust, en listning.

Ett stort steg framåt för listning av Bitcoin ETF. Sakta men säkert närmar sig Cameron och Tyler Winklevoss börshandlade fond, Bitcoin Trust, en listning. Denna ETF som har registrerat kortnamnet COIN, kommer att replikera utvecklingen av cybervalutan Bitcoin, mätt efter det så kallade Winkindex. COIN ansökte i maj 2014 om listning på NASDAQ. Under den sista veckan 2014 ansökte Bitcoin Trust hos den amerikanska finansinspektionen om tillstånd att få sälja 20,1 miljoner aktier på Nasdaq. Ansökan omfattade emellertid inte uppgifter om när detta skulle ske eller uppgifter om vilka förvaltningskostnader som denna börshandlade fond kommer att debitera sina andelsägare, något som indikerar att det fortfarande är en bra bit kvar innan COIN kan komma att tas upp till handel på NASDAQ.

Winkindex

Bröderna har också skapat Bitcoinindexet, eller så kallad Winkdex, som kommer att användas för att prissätta värdet på tillgångar som innehas av Winklevoss Bitcoin Trust. COINs sponsor är Math-Based Asset Services LLC, som bildades i mitten av 2013. Företaget kommer att använda det nya indexet för att följa Bitcoinpriser baserade på uppgifter om kvalificerade Bitcoin valutatransaktion enligt sin SEC-ansökan.

Bitcoin är en av de mer populära digitala valutor som finns på marknaden i dag. Bitcoin är en kryptovaluta som både kan handlas och lagras elektroniskt. Förvaret sker i en digital plånbok och valutan handlas genom en nedladdningsbar programvara eller genom en tredje partsleverantör. Bitcoinanhängare anser att Bitcoin är en valuta och inte enbart en tjänst för att överföra dollar och andra valutor världen över.

Många användare använder valutan eftersom Bitcoin är decentraliserad, det finns ingen centralbank som utfärdar eller övervakarvalutan. Varje transaktion valideras av en Bitcoin Miner – en enhet inom Bitcoin nätverket som validerar transaktionen genom att lösa ett matematiskt bevis. Detta system förhindrar dubbelräkning av Bitcoins och håller ett register över alla transaktioner.

Bitcoin fick stor uppmärksamhet när värdet av valutan sköt i höjden och handlades över 1 000 USD. Under 2014 föll Bitcoin kraftigt, med 58,7 procent och handlas nu runt 315 USD.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.