Följ oss

Nyheter

Australien behöver leverera

Publicerad

den

Australien behöver leverera fallande priser på guld och olja hävdar vissa marknadsbedömare att råvaruboomen nu är över. De australiensiska aktierna

I spåren av fallande priser på guld och olja hävdar vissa marknadsbedömare att råvaruboomen nu är över. De australiensiska aktierna, och därmed också de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av denna mycket råvarutunga marknad, visar att så kan vara fallet. Under november 2014 var de australiensiska aktierna den näst sämsta av alla utvecklade marknader som täcks av S & P Dow Jones Index. Den enda utvecklade marknad som utvecklades sämre var Norge, som backade med nästan nio (9) procent i börsfallet som kom i spåren av det fallande oljepriset. Då Norge är en av de största icke-OPEC anslutna utvecklade marknader vars beroende av olja och intäkter av denna råvara är enormt högt är det inte så pass konstigt att Oslobörsen föll i spåren av den fallande oljan. Australien behöver leverera

Australien är inte någon stor oljeexportör, men trots detta har iShares MSCI Australia ETF (NYSEArca: EWA) backat med mer än arton (18) procent sedan sin toppnotering tidigt i september 2014. Detta har skett trots att den australiensiska centralbanken, Reserve Bank of Australia, har varit lyckosamma i att sänka värdet på den australiensiska dollarn vilket bland annat gör att CurrencyShares Australian Dollar Trust (NYSEArca: FXA) har backat med cirka 10,5 procent sedan tidigt i september 2014.

Oförmåga att dra fördel av den svagare Aussien

Fallande råvarupriser och en oförmåga för EWA att dra fördel av en allt svagare Aussie (den australiensiska dollarn) har gjort att denna ETF inte kunnat leverera. Sedan 2000 har EWA, den största av de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den australiensiska aktiemarknaden stigit 10 av 13 gånger under december. Detta gör att EWA är en av de bästa landspecifika ETFerna att placera i under december månad. 77 procents uppgång är en siffra som endast överträffas av iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: EWZ), den största landspecifika Brasilien-ETFen som lyckats med att rapportera uppgångar i december inte mindre än tolv av de senaste tretton åren.

EWA gav sina ägare en genomsnittlig avkastning om 3,1 procent i december under de senaste tretton åren, men i år kan denna ETF komma att utvecklas annorlunda då det förefaller finnas ett stort intresse för Australien. Placerarna har nettoköpt andelar i EWA för nästan 30 MUSD under det senaste kvartalet.

Som nämnts tidigare så har EWA en stor del av sitt kapital allokerat till råvaror och energi, inte mindre än 21 procent av denna börshandlade fonds kapital finns i dessa två sektorer. Båda dessa sektorer är känsliga för en avmattning i råvarupriserna. Även om de australiensiska räntorna är historiskt låga på 2,5 procent så är de att betrakta som höga jämfört med många andra av de utvecklade ekonomierna i världen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.