Följ oss

Nyheter

Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden

Publicerad

den

investerare fortfarande hitta möjligheter inom vissa sektorer som fortsätter att växa. Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden.

Den så kallade resultatrecessionen kan ha utvidgats under första kvartalet 2016. Icke desto mindre kan investerare fortfarande hitta möjligheter inom vissa sektorer som fortsätter att växa. Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden.

Enligt analysföretaget Capital IQs forskning var det genomsnittliga resultatet per aktie för de företag som ingår i det amerikanska referensindexet S&P 500 26,37 USD per aktier, motsvarande en nedgång på 7,5 procent jämfört med det första kvartalet 2015 och en nedgång med 4,2 procent med det fjärde kvartalet 2015. Det betyder att vi har sett en resultatförsämring i tre på varandra följande kvartal, för första gången sedan 2009. Det finns således anledning att vara orolig för utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden, något som i förlängningen kommer att sätta sina spår också på den svenska börsen.

Det går fortfarande att göra fynd

Trots denna nedgång så går det fortfarande att göra fynd inom vissa sektorer. Detta visar bland annat de olika sektor-ETFerna, till exempel Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden eftersom de bedöms ha en möjlighet att överraska positivt.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR (NYSEArca: XLY)
Vanguard Telecommunication Services ETF (NYSEArca: VOX)
Health Care Select Sector SPDR (NYSEArca: XLV)

Capital IQ bedömer att endast tre av de tio S & P sektorer förväntas kunna uppvisa en positiv resultatutveckling under de första tre månaderna, sällanköpsvaror + 11,4%, telekommunikation + 5,2% och sjukvård + 2,9%.

Att sällanköpsvaror spås öka är inte så konstigt, det är en rad makroekonomiska faktorer som ligger bakom detta, till exempel ett ökat konsumentförtroende och låga räntor på lån som tillsammans med lägre bensinpriser har stött sektorn för sällanköpsvaror. Konsumenterna har helt enkelt mer pengar att röra sig med.

S & P Global Market Intelligence anser telekomsektorn expanderar trots en blygsam amerikansk ekonomisk tillväxt men som följd av en stimulerande räntemiljö. De låga räntorna har fått flera investerare intresserade av avkastningsgenererande tillgångar som telekom.

Hälsovårdssektorn spås rapportera en lägre resultattillväxt under Q1 2016, men detta följer på en mycket kraftig tillväxt under Q1 2015 som låg på 21,4 procent. Dessutom har det införts en högre kontroll på prissättningen av läkemedel, något som slår extra hårt under ett valår, vilket i sin tur har tvingat många läkemedelsföretag att moderera eller eliminera sina planerade prishöjningar. På plussidan finns att alltfler amerikaner ansluts till Affordable Care Act vilket i sin tur stödjer hälsovårdssektorn.

Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden som har det tuffare är
Energy Select Sector SPDR (NYSEArca: XLE)
Materials Select Sector SPDR (NYSEArca: XLB)
Industrial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLI)
Technology Select Sector SPDR (NYSEArca: XLK)

Capital IQ räknar med att energisektorn kommer att fortsätta tynga aktiemarknaden under en lång tid framöver. Vinstutvecklingen för energibolagen spås ha fallit med 10,4,8 procent jämfört med föregående år. Andra sektorer som Capital IQ bedömer har gått dåligt under det första kvartalet 2016 är Materials (minus 18,8 procent), Industrisektorn (minus 7,4 procent) och Informationsteknik (minus 5,9 procent).

Att energisektorn kommer att ha utvecklats dåligt förvånar nog ingen med tanke på oljeprisets utveckling. De flesta bedömare är överens om att energisektorn kommer att redovisa ett negativt rörelseresultat för Q1 2016, den första gången detta inträffar under detta sekel. Även om oljepriset föll på allvar redan under både 2014 och 2015 så klarade energiproducenter fortfarande av att dryga ut positiva vinster i tidigare kvartal. Under Q1 2016 har situationen emellertid förändrats, bland annat har spreaden, det vill säga prisskillnaden mellan Brent och WTI minskat, något som i sin tur har lett till skada för raffinaderier och företag med verksamhet i senare led. Detta har sedan skapat press på företagen tidigare i kedjan, och lett till åtstramningar från tillverkare som sätter mer press på oljeservice och borrare att skjut från sig kostnader.

Även materials lider av pressade råvarupriser, men inte i samma utsträckning som energisektorn. Det är också helt andra orsaker som pressat priserna i denna sektor. Kemiföretag och gödselproducenter upplever till exempel lägre resultattillväxt till följd av lägre jordbrukspriser.

När det gäller industriföretagen så är det föga förvånande att undersektorerna med en tung exponering mot olja och gas, metaller och gruvdrift eller jordbruk har haft en fortsatt svag utveckling i en deprimerad råvarumiljö.

En starkare US dollar har haft en negativ inverkan på tekniksektorn, särskilt när det gäller utlandsförsäljning. SP Dow Jones Index beräknat att under år 2014 kom 59 procent av tekniksektorns intäkter från internationella källor, den tyngsta exponeringen av alla de tio sektorerna som finns representerade på den amerikanska aktiemarknaden som i snitt ser 48 procent av sina intäkter komma från internationella kunder.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.