Följ oss

Nyheter

Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden

Publicerad

den

investerare fortfarande hitta möjligheter inom vissa sektorer som fortsätter att växa. Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden.

Den så kallade resultatrecessionen kan ha utvidgats under första kvartalet 2016. Icke desto mindre kan investerare fortfarande hitta möjligheter inom vissa sektorer som fortsätter att växa. Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden.

Enligt analysföretaget Capital IQs forskning var det genomsnittliga resultatet per aktie för de företag som ingår i det amerikanska referensindexet S&P 500 26,37 USD per aktier, motsvarande en nedgång på 7,5 procent jämfört med det första kvartalet 2015 och en nedgång med 4,2 procent med det fjärde kvartalet 2015. Det betyder att vi har sett en resultatförsämring i tre på varandra följande kvartal, för första gången sedan 2009. Det finns således anledning att vara orolig för utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden, något som i förlängningen kommer att sätta sina spår också på den svenska börsen.

Det går fortfarande att göra fynd

Trots denna nedgång så går det fortfarande att göra fynd inom vissa sektorer. Detta visar bland annat de olika sektor-ETFerna, till exempel Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden eftersom de bedöms ha en möjlighet att överraska positivt.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR (NYSEArca: XLY)
Vanguard Telecommunication Services ETF (NYSEArca: VOX)
Health Care Select Sector SPDR (NYSEArca: XLV)

Capital IQ bedömer att endast tre av de tio S & P sektorer förväntas kunna uppvisa en positiv resultatutveckling under de första tre månaderna, sällanköpsvaror + 11,4%, telekommunikation + 5,2% och sjukvård + 2,9%.

Att sällanköpsvaror spås öka är inte så konstigt, det är en rad makroekonomiska faktorer som ligger bakom detta, till exempel ett ökat konsumentförtroende och låga räntor på lån som tillsammans med lägre bensinpriser har stött sektorn för sällanköpsvaror. Konsumenterna har helt enkelt mer pengar att röra sig med.

S & P Global Market Intelligence anser telekomsektorn expanderar trots en blygsam amerikansk ekonomisk tillväxt men som följd av en stimulerande räntemiljö. De låga räntorna har fått flera investerare intresserade av avkastningsgenererande tillgångar som telekom.

Hälsovårdssektorn spås rapportera en lägre resultattillväxt under Q1 2016, men detta följer på en mycket kraftig tillväxt under Q1 2015 som låg på 21,4 procent. Dessutom har det införts en högre kontroll på prissättningen av läkemedel, något som slår extra hårt under ett valår, vilket i sin tur har tvingat många läkemedelsföretag att moderera eller eliminera sina planerade prishöjningar. På plussidan finns att alltfler amerikaner ansluts till Affordable Care Act vilket i sin tur stödjer hälsovårdssektorn.

Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden som har det tuffare är
Energy Select Sector SPDR (NYSEArca: XLE)
Materials Select Sector SPDR (NYSEArca: XLB)
Industrial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLI)
Technology Select Sector SPDR (NYSEArca: XLK)

Capital IQ räknar med att energisektorn kommer att fortsätta tynga aktiemarknaden under en lång tid framöver. Vinstutvecklingen för energibolagen spås ha fallit med 10,4,8 procent jämfört med föregående år. Andra sektorer som Capital IQ bedömer har gått dåligt under det första kvartalet 2016 är Materials (minus 18,8 procent), Industrisektorn (minus 7,4 procent) och Informationsteknik (minus 5,9 procent).

Att energisektorn kommer att ha utvecklats dåligt förvånar nog ingen med tanke på oljeprisets utveckling. De flesta bedömare är överens om att energisektorn kommer att redovisa ett negativt rörelseresultat för Q1 2016, den första gången detta inträffar under detta sekel. Även om oljepriset föll på allvar redan under både 2014 och 2015 så klarade energiproducenter fortfarande av att dryga ut positiva vinster i tidigare kvartal. Under Q1 2016 har situationen emellertid förändrats, bland annat har spreaden, det vill säga prisskillnaden mellan Brent och WTI minskat, något som i sin tur har lett till skada för raffinaderier och företag med verksamhet i senare led. Detta har sedan skapat press på företagen tidigare i kedjan, och lett till åtstramningar från tillverkare som sätter mer press på oljeservice och borrare att skjut från sig kostnader.

Även materials lider av pressade råvarupriser, men inte i samma utsträckning som energisektorn. Det är också helt andra orsaker som pressat priserna i denna sektor. Kemiföretag och gödselproducenter upplever till exempel lägre resultattillväxt till följd av lägre jordbrukspriser.

När det gäller industriföretagen så är det föga förvånande att undersektorerna med en tung exponering mot olja och gas, metaller och gruvdrift eller jordbruk har haft en fortsatt svag utveckling i en deprimerad råvarumiljö.

En starkare US dollar har haft en negativ inverkan på tekniksektorn, särskilt när det gäller utlandsförsäljning. SP Dow Jones Index beräknat att under år 2014 kom 59 procent av tekniksektorns intäkter från internationella källor, den tyngsta exponeringen av alla de tio sektorerna som finns representerade på den amerikanska aktiemarknaden som i snitt ser 48 procent av sina intäkter komma från internationella kunder.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Uran är det nya guldet när världen åter satsar på kärnkraft

Publicerad

den

Globala nationers strävan att bli grön och minska beroendet av fossila bränslen har nu fått dem att jaga en råvara som hade varit mycket impopulär ett bra tag: uran. Uran är det nya guldet när världen åter satsar på kärnkraft

Globala nationers strävan att bli grön och minska beroendet av fossila bränslen har nu fått dem att jaga en råvara som hade varit mycket impopulär ett bra tag: uran. Uran är det nya guldet när världen åter satsar på kärnkraft

Efterfrågan på tungmetallen har ökat i takt med att länder från Kina till Indien och Ryssland driver fler kärnkraftsprogram för att balansera behoven av att tillgodose deras ökande energibehov och minska koldioxidutsläppen. Det har höjt priset på uran till höjder som inte har setts sedan efterdyningarna av kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011.

Råvarans pris har stigit nästan 40 procent hittills till cirka 66,25 USD per pound. Det kan klättra så högt som 80 dollar vid årsskiftet, rapporterade nyhetsbyrån Reuters, med hänvisning till analytiker. Som jämförelse har guld ökat med bara cirka 5 procent hittills under 2023.

”Marknaden har långsamt byggt upp högre priser i takt med att gruvkostnaderna stiger och kärnkraftsgeneratorer försöker bygga lager för att skydda sig mot allt mer riskfyllda problem på utbudssidan”, sa en gruvanalytiker från SP Angel till Reuters.

”Vi ser priserna stiga från år till år under de kommande 10-20 åren eller tills världen hittar en annan källa för storskalig oavbrottsbar baskraft med lågt koldioxidavtryck”, tillade han.

En annan energiexpert sa till Financial Times att uran kan se en tillförselskris som kan överstiga nivåerna före Fukushima.

Uran är en nyckelkomponent i nationers utveckling mot kärnkraft – en typ av kolfri kraft som skulle kunna användas för att hantera den globala uppvärmningen.

Vid sidan av spotpriserna stiger också aktierna hos urangruvarbetare och ETF:er som investerar i dem.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF har sett sin förvaltade volym öka med över 100 miljoner dollar i tillgångar. Den har också redovisat en avkastning på 29,8 procent.

”Uran ETFer har vuxit 20x under de senaste 3 åren och jag tror att de kan växa 2-3x under de kommande två åren när världen blir verklighet att alla hopp om nettonoll kommer att kräva en hel del kärnkraft” Eric Balchunas, senior ETF-analytiker på Bloomberg, sa i ett nyligen inlägg på X.

Handla NUKL ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla URNU ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

EL4K ETF köper europeiska statsobligationer med alla löptider

Publicerad

den

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptider är mellan 7-10 år. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptider är mellan 7-10 år. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,15 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 32 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

”Fondens mål är att spåra utvecklingen för iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (Price Index). iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified-indexen är baserade uteslutande på obligationer som ingår i universum av iBoxx EUR-referensindexen.

För att säkerställa att endast lämpliga obligationer kommer in i de likvida indexen, ytterligare urvalskriterier har lagts till: obligationstyp, löptid och utestående belopp Maximalt antal obligationer i varje index är begränsat till 25. Vikten av ett land i ett index är begränsad till 20 %. Antalet obligationer från ett emissionsland som får komma in i ett index är begränsat till 4 obligationer.”

Investeringsstrategi

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF strävar efter att spåra iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10-index. Indexet iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 följer de 25 mest likvida eurodenominerade statsobligationerna utgivna av regeringar i euroområdet. Tid till förfall: 1-10 år. Maxvikt per land: 4 obligationer respektive 20%.

Handla EL4K ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREL4K
Stuttgart Stock ExchangeEUREL4K
XETRAEUREL4K

Fortsätt läsa

Nyheter

21.co utser Senior ETF Leader till chef för finansiell produktutveckling

Publicerad

den

21.co, världens största emittent av krypto-ETP, tillkännagav idag utnämningen av Mandy Chiu, CFA, företagets chef för finansiell produktutveckling. När intresset ökar för investeringsutrymmet för digitala tillgångar kommer Chius tillägg till 21.co vid en tidpunkt av betydande tillväxt och nyckeltalangförvärv för företaget.

21.co, världens största emittent av krypto-ETP, tillkännagav idag utnämningen av Mandy Chiu, CFA, företagets chef för finansiell produktutveckling. När intresset ökar för investeringsutrymmet för digitala tillgångar kommer Chius tillägg till 21.co vid en tidpunkt av betydande tillväxt och nyckeltalangförvärv för företaget.

I denna roll kommer Chiu att övervaka företagets globala produktexpansion av 21Shares. I nära samarbete med branschpartners kommer hon att försöka överbrygga klyftan mellan TradFi och DeFi – ett nyckelinitiativ för att stödja företagets uppdrag och tillväxt. Som ämnesexpert kommer Chiu att leda nya möjligheter med anmärkningsvärda partners, som ARK Invest och andra, som utvecklar skräddarsydda, innovativa produkter som möter investerarnas krav och utökar 21.cos uppdrag att ge säkrare, pålitlig tillgång till kryptobaserade tillgångar.

”Vi är glada över att välkomna Mandy Chiu till 21.co. Hennes omfattande erfarenhet inom ETF-området är ett bevis på hennes djupa branschkunskap och engagemang”, säger Ophelia Snyder, VD och medgrundare på 21.co. ”Hennes enastående expertis kommer inte bara att lyfta vår verksamhet utan också bidra till att forma hela ETF-landskapet och vi ser fram emot de innovativa idéer och insikter hon kommer att tillföra vår organisation.”

Chiu tar över två decennier av traditionell finanserfarenhet till 21.co, som tidigare tjänstgjorde som Tabula Investment Managements produktchef. Innan Tabula var Chiu verkställande direktör och chef för EMEA och APAC ETF-produkter på State Street Global Advisors (SSGA). Hon har också haft olika roller på HSBC Banking & Global Markets, ETF Securities och Yuanta Securities (Taiwan). Chiu kommer att fortsätta att vara baserad i London, Storbritannien.

”Jag är stolt över att inleda detta spännande nya kapitel när jag går med i 21.co i den dynamiska världen av krypto-ETP, efter att ha sett branschens utveckling”, säger Mandy Chiu, chef för finansiell produktutveckling på 21.co. ”På 21.co ser jag en enastående möjlighet att fortsätta resan mot innovation, utnyttja min erfarenhet för att driva innovation, utöka produktutbudet och leverera exceptionellt värde till våra kunder. Jag är glad över att samarbeta tillsammans med det begåvade teamet här och utveckla banbrytande lösningar som kommer att fortsätta att forma framtiden för landskapet.”

Fortsätt läsa

Populära