Följ oss

Nyheter

Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden

Publicerad

den

investerare fortfarande hitta möjligheter inom vissa sektorer som fortsätter att växa. Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden.

Den så kallade resultatrecessionen kan ha utvidgats under första kvartalet 2016. Icke desto mindre kan investerare fortfarande hitta möjligheter inom vissa sektorer som fortsätter att växa. Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden.

Enligt analysföretaget Capital IQs forskning var det genomsnittliga resultatet per aktie för de företag som ingår i det amerikanska referensindexet S&P 500 26,37 USD per aktier, motsvarande en nedgång på 7,5 procent jämfört med det första kvartalet 2015 och en nedgång med 4,2 procent med det fjärde kvartalet 2015. Det betyder att vi har sett en resultatförsämring i tre på varandra följande kvartal, för första gången sedan 2009. Det finns således anledning att vara orolig för utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden, något som i förlängningen kommer att sätta sina spår också på den svenska börsen.

Det går fortfarande att göra fynd

Trots denna nedgång så går det fortfarande att göra fynd inom vissa sektorer. Detta visar bland annat de olika sektor-ETFerna, till exempel Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden eftersom de bedöms ha en möjlighet att överraska positivt.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR (NYSEArca: XLY)
Vanguard Telecommunication Services ETF (NYSEArca: VOX)
Health Care Select Sector SPDR (NYSEArca: XLV)

Capital IQ bedömer att endast tre av de tio S & P sektorer förväntas kunna uppvisa en positiv resultatutveckling under de första tre månaderna, sällanköpsvaror + 11,4%, telekommunikation + 5,2% och sjukvård + 2,9%.

Att sällanköpsvaror spås öka är inte så konstigt, det är en rad makroekonomiska faktorer som ligger bakom detta, till exempel ett ökat konsumentförtroende och låga räntor på lån som tillsammans med lägre bensinpriser har stött sektorn för sällanköpsvaror. Konsumenterna har helt enkelt mer pengar att röra sig med.

S & P Global Market Intelligence anser telekomsektorn expanderar trots en blygsam amerikansk ekonomisk tillväxt men som följd av en stimulerande räntemiljö. De låga räntorna har fått flera investerare intresserade av avkastningsgenererande tillgångar som telekom.

Hälsovårdssektorn spås rapportera en lägre resultattillväxt under Q1 2016, men detta följer på en mycket kraftig tillväxt under Q1 2015 som låg på 21,4 procent. Dessutom har det införts en högre kontroll på prissättningen av läkemedel, något som slår extra hårt under ett valår, vilket i sin tur har tvingat många läkemedelsföretag att moderera eller eliminera sina planerade prishöjningar. På plussidan finns att alltfler amerikaner ansluts till Affordable Care Act vilket i sin tur stödjer hälsovårdssektorn.

Dessa sektorer skall Du bevaka under rapportperioden som har det tuffare är
Energy Select Sector SPDR (NYSEArca: XLE)
Materials Select Sector SPDR (NYSEArca: XLB)
Industrial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLI)
Technology Select Sector SPDR (NYSEArca: XLK)

Capital IQ räknar med att energisektorn kommer att fortsätta tynga aktiemarknaden under en lång tid framöver. Vinstutvecklingen för energibolagen spås ha fallit med 10,4,8 procent jämfört med föregående år. Andra sektorer som Capital IQ bedömer har gått dåligt under det första kvartalet 2016 är Materials (minus 18,8 procent), Industrisektorn (minus 7,4 procent) och Informationsteknik (minus 5,9 procent).

Att energisektorn kommer att ha utvecklats dåligt förvånar nog ingen med tanke på oljeprisets utveckling. De flesta bedömare är överens om att energisektorn kommer att redovisa ett negativt rörelseresultat för Q1 2016, den första gången detta inträffar under detta sekel. Även om oljepriset föll på allvar redan under både 2014 och 2015 så klarade energiproducenter fortfarande av att dryga ut positiva vinster i tidigare kvartal. Under Q1 2016 har situationen emellertid förändrats, bland annat har spreaden, det vill säga prisskillnaden mellan Brent och WTI minskat, något som i sin tur har lett till skada för raffinaderier och företag med verksamhet i senare led. Detta har sedan skapat press på företagen tidigare i kedjan, och lett till åtstramningar från tillverkare som sätter mer press på oljeservice och borrare att skjut från sig kostnader.

Även materials lider av pressade råvarupriser, men inte i samma utsträckning som energisektorn. Det är också helt andra orsaker som pressat priserna i denna sektor. Kemiföretag och gödselproducenter upplever till exempel lägre resultattillväxt till följd av lägre jordbrukspriser.

När det gäller industriföretagen så är det föga förvånande att undersektorerna med en tung exponering mot olja och gas, metaller och gruvdrift eller jordbruk har haft en fortsatt svag utveckling i en deprimerad råvarumiljö.

En starkare US dollar har haft en negativ inverkan på tekniksektorn, särskilt när det gäller utlandsförsäljning. SP Dow Jones Index beräknat att under år 2014 kom 59 procent av tekniksektorns intäkter från internationella källor, den tyngsta exponeringen av alla de tio sektorerna som finns representerade på den amerikanska aktiemarknaden som i snitt ser 48 procent av sina intäkter komma från internationella kunder.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

C5KF ETF investerar i hållbara livsmedel

Publicerad

den

CIRCA5000 Sustainable Food & Biodiversity UCITS ETF USD ACC (C5KF ETF) investerar i aktier med fokus på Future of Food, Social/Environmental, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

CIRCA5000 Sustainable Food & Biodiversity UCITS ETF USD ACC (C5KF ETF) investerar i aktier med fokus på Future of Food, Social/Environmental, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,49 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). CIRCA5000 Sustainable Food & Biodiversity UCITS ETF USD ACC är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner GBP under förvaltning. ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Fondens vision

CIRCA5000 Sustainable Food & Biodiversity UCITS ETF (C5KF) syftar till att ta itu med det globala hotet om matosäkerhet och miljöpåverkan från ökad livsmedelsproduktion. När befolkningstillväxten kommer att fortsätta kommer livsmedelsproduktionen att behöva öka med 60 procent till 2050 (FN). Att lösa denna utmaning kan ha en förödande inverkan på vår miljö – det måste uppnås på ett hållbart sätt för att bevara den globala biologiska mångfalden.

C5KF investerar i några av de ledande pionjärerna inom Agriculture 4.0 — från vertikalt jordbruk till växtbaserade proteiner och precisionsjordbruk till skogsbruk. C5KF strävar efter att leverera investeringsresultat som motsvarar impact CIRCA5000 Sustainable Food & Biodiversity Impact Index.

Investeringsstrategi

CIRCA5000 Sustainable Food & Biodiversity UCITS ETF USD ACC försöker spåra effekten CIRCA5000 Sustainable Food & Biodiversity Impact Index. Impact CIRCA5000 Sustainable Food & Biodiversity Impact Index spårar företag över hela världen som är aktiva inom affärsområdet att utveckla och producera hållbar mat. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Positiv påverkan

CIRCA5000s strategi är att investera i företag som tillverkar produkter, eller erbjuder tjänster som genererar en positiv miljömässig eller social påverkan. Till exempel är husägaren som köper solpaneler till sitt hem ytterst ansvarig för den positiva påverkan som genereras och företaget som tillverkade dem är facilitator. Därför, genom att investera i dessa företag, stödjer CIRCA5000 användare att skapa en positiv påverkan, men vi är naturligtvis inte ansvariga för det på egen hand.

Denna påverkan är därför ”associerad” snarare än direkt. CIRCA5000 hämtar sin data från två leverantörer, Net Purpose och impact Analytics, för att säkerställa att de har så robust och komplett data som möjligt.

Data är årliga och baserade på de senaste företagsrapporterna, med några ytterligare uppskattningar av produkter och tjänster tillhandahållna av Net Purpose.

Handla C5KF ETF

CIRCA5000 Sustainable Food & Biodiversity UCITS ETF USD ACC (C5KF ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPCKFG
London Stock ExchangeUSDC5KF

Fortsätt läsa

Nyheter

SEC v. Binance

Publicerad

den

Panic selling drained the cryptoassets market in response to a new lawsuit launched by the Securities and Exchanges Commission (SEC) against Binance, the world’s largest crypto exchange, alleging that Binance operated an unregistered national securities exchange, broker-dealer, and clearing agency, allegedly misused user funds, and offered and sold unregistered securities, among other allegations. The news added to the selling pressure of Bitcoin and Ethereum, falling by 7% and 4%, respectively.

Panic selling drained the cryptoassets market in response to a new lawsuit launched by the Securities and Exchanges Commission (SEC) against Binance, the world’s largest crypto exchange, alleging that Binance operated an unregistered national securities exchange, broker-dealer, and clearing agency, allegedly misused user funds, and offered and sold unregistered securities, among other allegations. The news added to the selling pressure of Bitcoin and Ethereum, falling by 7% and 4%, respectively.

Figure 1: Weekly TVL and Price Performance of Major Crypto Categories

Source: Coingecko and DeFi Llama. Close data as of Jun 5, 2023.

5 Things to Remember in Markets this Week

• Binance is facing a civil lawsuit launched by the US securities regulator: The SEC filed 13 charges against the world’s largest crypto exchange, shrinking crypto’s market cap by 5% overnight. Starting with the primary claim of operating an unregistered national securities exchange, broker-dealer, and clearing agency, the lawsuit is profound because it alleges that a number of cryptoassets are securities under U.S. law, including BNB, BUSD, SOL, ADA, and MATIC. This could nudge exchanges and other platforms to delist these tokens due to fear of regulatory exposure. The SEC also alleged that Binance offered and sold unregistered securities, focusing on BUSD, BNB, and certain lending and staking-as-a-service programs. Furthermore, the SEC alleged that Binance engaged in the commingling of billions in customer funds through entities controlled by the exchange’s CEO Champeng Zhao.

• Commingling of assets: According to the 136-page filing, Binance used the accounts of two Zhao-controlled entities, Merit Peak and Sigma Chain, to transfer tens of billions of dollars involving Binance and related entities. In 2021, at least $145 million was transferred from BAM Trading to a Sigma Chain account, and another $45 million of funds were transferred from BAM Trading’s Trust Company B account to the Sigma Chain account. From this account, Sigma Chain spent $11 million to purchase a yacht, as written in the filing. Since the launch of Binance.US, Merit Peak’s U.S. bank account allegedly received, as a “pass-through” account, over $20 billion that included customer funds from both Binance platforms, the U.S. and the global. Merit Peak then transferred the vast majority of those funds to Trust Company A in transfers that appear to relate to the purchase of BUSD. As Merit Peak was a purportedly independent entity, sending Binance customer funds to Merit Peak may have placed those funds at risk, including loss or theft, and was done without notice to customers.

Figure 2: Web of CZ-controlled Entities

Source: SEC’s Court Filing

• Misrepresenting trading controls: The lawsuit alleges that Binance failed to implement the manipulative trading controls that the exchange claims to have in place. The SEC alleges that the controls were virtually non-existent, and those that did exist did not monitor for or protect against “wash trading” or self-dealing, which was happening on Binance.US. The regulator gave new evidence that Sigma Chain engaged in wash trading from at least September 2019 until June 2022, which in turn artificially inflated the trading volume on the U.S. platform.

• Over a billion outflows overnight on Binance:

Figure 3: CEXs Inflows and Outflows (24 hours)

Source: 21shares on Dune Analytics

• Binance released a statement expressing their disappointment in the SEC while vowing to continue collaborating with regulators to reach clarity: The exchange took to its blog shortly after the lawsuit broke the news, claiming that the SEC refused to productively engage, even after their recent extensive good-faith discussions to reach a negotiated settlement to resolve their investigations. Binance also denied the allegations of fraud and market manipulation as well as the commingling of user funds through Zhao-controlled entities, which Binance has previously refuted as only being used to facilitate user purchases.

What You Should Pay Attention To

Regarding non-custodial exchanges, we could expect the delisting of specific tokens from Uniswap, akin to how tokenized stock shares were removed in response to the regulatory pressure back in 2021 from the front-end interface, to maintain regulatory conformity. Important to note that delisted assets are still accessible via interacting with the underlying smart contract, which is immutable and uncensorable.

On the other hand, liquidity could improve across the non-custodial infrastructure as users and liquidity providers will opt to utilize their capital using decentralized exchanges that retain ownership of their assets. The gradual migration away from centralized entities began back in November after the collapse of FTX, and thus, the current events should continue to accelerate the trend. In the event that altcoins are officially classified as securities, it is anticipated that the long tail of crypto assets may experience tighter market conditions and reduced liquidity. Prominent market makers like Jane Street and Jump Crypto will likely continue scaling back their operations in the United States until greater clarity regarding the classification of crypto assets is established.

In addition, the SEC isn’t the only agency targeting Binance. Thus it’ll be imperative to watch the developing allegations that the CFTC and the US Department of Justice (DOJ) have put forward against the exchange.

Next Week’s Calendar

These are the top 3 events we’re monitoring for next week.

• CPI print next week will determine whether the FED will pause the next rate hike, especially after the blowout jobs report data sent mixed signals to economists across the board.

• Apple’s WorldWide Developers Conference: Apple’s recently unveiled VR headset could revive interest in metaverse-related tokens during its conference, running from June 5th to the 9th

• Replacing ETH reserves with LSDs: The DeFi industry is witnessing a trend of incorporating Liquid Staking Derivatives (LSD) as reserves, replacing ETH. Maker and Aave have already taken steps in this direction. Liquid staking protocols enable users to earn staking yield without locking their assets, with the added benefit of near-instant redemption as withdrawals become available. Thus, we expect more DeFi blue chips to begin accepting a broader range of LSDs as collateral.

Source: Forex Factory, CoinMarketCal

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

C5KW ETF en fond som satsar på rent vatten och avfall

Publicerad

den

CIRCA5000 Clean Water & Waste UCITS ETF USD ACC (C5KW ETF) investerar i aktier med fokus Vatten, Social/Environmental, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

CIRCA5000 Clean Water & Waste UCITS ETF USD ACC (C5KW ETF) investerar i aktier med fokus Vatten, Social/Environmental, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,49 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Fondens vision

CIRCA5000 Clean Water and Waste UCITS ETF (C5KW) är mer än bara en vattenfond. Företag i denna fond har valts ut för hand eftersom de ligger i framkanten av de mest innovativa avfallslösningarna, vattenkonserveringstekniker och cirkulära ekonomiska system. I många länder tar vi rent vatten för givet, men 2 miljarder människor globalt lever i vattenstressade länder (WHO).

Problemet slutar inte vid rent vatten. Otillräcklig avfallshantering leder till omfattande luft-, vatten- och markföroreningar. Denna fond strävar efter att investera i företag som ligger i framkant när det gäller vatten- och avfallsinnovation, och utvecklar ny teknik och system för att skydda våra resurser och stödja en cirkulär ekonomi. C5KW har som mål att leverera investeringsresultat som motsvarar impact CIRCA5000 Clean Water and Waste Impact Index.

Investeringsstrategi

CIRCA5000 Clean Water & Waste UCITS ETF USD ACC försöker spåra effekten CIRCA5000 Clean Water & Waste Impact Index. Impact CIRCA5000 Clean Water & Waste Impact-index spårar företag över hela världen som är involverade i avfallslösningar, vattenkonserveringstekniker och/eller cirkulära ekonomiska system. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Handla C5KW ETF

CIRCA5000 Clean Water & Waste UCITS ETF USD ACC (C5KW ETF)  är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPCKWG
London Stock ExchangeUSDC5KW

Fortsätt läsa

Populära