Följ oss

Nyheter

LJP3 ETC ger tre gånger avkastningen på valutaparet JPYUSD

Publicerad

den

WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily (LJP3 ETC) är utformad för att ge investerare en "långa hävstångsexponering" mot japanska yen ("JPY") i förhållande till amerikanska dollar ("USD") genom att spåra MSFX Triple Long Japanese Yen Index (TR) (""Index"), som syftar till att återspegla tre gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily (LJP3 ETC) är utformad för att ge investerare en ”lång hävstångsexponering” mot japanska yen (”JPY”) i förhållande till amerikanska dollar (”USD”) genom att spåra MSFX Triple Long Japanese Yen Index (TR) (””Index”), som syftar till att återspegla tre gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag.

ETC får exponering mot indexet genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det sker ingen kontant betalning i förskott från Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas. Dagliga kontantbetalningar görs dock mellan Emittenten och motparten för att återspegla förändringarna i indexets värde.

Separat använder Emittenten de kontanter den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänt återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan godtagbar säkerhet från Emittenten följande dag. De godtagbara säkerheterna förvaras av förvaringsinstitutet på ett depå.

MSFXSM Triple Long Japanese Yen Index (TR)

Indexet ger en 3x belånad ”lång” exponering mot: (i) JPY i förhållande till USD. Till exempel, om JPY skulle stiga i värde i förhållande till USD, skulle indexet (följt av ETC) stiga i värde med tre gånger samma belopp. Omvänt om JPY skulle minska i värde i förhållande till USD, skulle indexet minska i värde med tre gånger samma belopp; och (ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan JPY och USD.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerställd avkastning.

Handla LJP3 ETC

WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily (LJP3 ETC) är en europeisk börshandlad valuta som handlas på London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEUSDLJP3JE00B3X9GJ56

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.