Följ oss

Nyheter

SEU3 ETC ger tre gånger avkastningen i valutaparet EURUSD

Publicerad

den

WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily (SEU3 ETC) är utformad för att ge investerare en "leveraged short" exponering mot euro ("EUR") i förhållande till amerikanska dollar ("USD") genom att spåra MSFX Triple Short Euro Index (TR) (""Index"), som syftar till att återspegla tre gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily (SEU3 ETC) är utformad för att ge investerare en ”leveraged short” exponering mot euro (”EUR”) i förhållande till amerikanska dollar (”USD”) genom att spåra MSFX Triple Short Euro Index (TR) (””Index”), som syftar till att återspegla tre gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag.

ETC får exponering mot indexet genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det sker ingen kontant betalning i förskott från Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas. Dagliga kontantbetalningar görs dock mellan Emittenten och motparten för att återspegla förändringarna i indexets värde.

Separat använder Emittenten kontanterna den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänt återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan godtagbar säkerhet från Emittenten följande dag. De godtagbara säkerheterna förvaras av förvaringsinstitutet på ett depå.

MSFXSM Triple Short Euro Index (TR)

Indexet ger en 3x belånad ”kort” exponering mot:

(i) EUR i förhållande till USD. Till exempel, om EUR skulle stiga i värde i förhållande till USD, skulle Indexet (följs av ETC) minska i värde med tre gånger samma belopp. Omvänt om EUR skulle minska i värde i förhållande till USD, skulle indexet öka i värde med tre gånger samma belopp; och

(ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan EUR och USD.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerställd avkastning.

Handla SEU3 ETC

WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily (SEU3 ETC) är en europeisk börshandlad valuta som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEUSDSEU3JE00B3N9C970

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.