Följ oss

Nyheter

UT1US ETF korta amerikanska statsobligationer

Publicerad

den

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc (UT1US ETF) mål är att spegla resultatet för Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return och tillåta intradagshandel.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc (UT1US ETF) mål är att spegla resultatet för Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return och tillåta intradagshandel.

Indexet inkluderar statsobligationer utgivna av USA med en löptid på minst 1 år men högst 3 år.

Fonden investerar i en portfölj som består av värdepapper som ingår i indexet.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 6 i förordning (EU) 2019/2088.

Beskrivning av UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc investerar i statsobligationer med fokus på USA. Obligationernas löptider är mellan 0-3 år. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETFen har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,12 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc har tillgångar på 126 miljoner GBP under förvaltning. UT1US ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av US Treasury. Tid till förfall: 1-3 år. Betyg: Investment Grade.

Handla UT1US ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc (UT1US ETF)

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Bolsa Mexicana de ValoresMXNUT1USN
SIX Swiss ExchangeUSDUT1US

Största innehav

VärdepapperKupongFörfallodagISINValutaVikt %
T 2 3/8 08/15/242.3815.08.2024US912828D564USD1.83
T 2 1/4 11/15/242.2515.11.2024US912828G385USD1.79
T 2 1/2 05/15/242.5015.05.2024US912828WJ58USD1.77
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-30.06.230.1230.06.2023US91282CCK53USD1.76
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 21-30.11.230.5030.11.2023US91282CDM01USD1.75
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.25000% 21-30.09.230.2530.09.2023US91282CDA62USD1.73
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-15.02.240.1215.02.2024US91282CBM29USD1.73
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 21-15.10.240.6215.10.2024US91282CDB46USD1.72
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-31.08.230.1231.08.2023US91282CCU36USD1.70
T 2 3/4 11/15/232.7515.11.2023US912828WE61USD1.66

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.