Följ oss

Nyheter

EGB5 ETC ger fem gånger utvecklingen för valutaparet EURGBP

Publicerad

den

WisdomTree Long GBP Short EUR 5x Daily (EGB5 ETC) är utformad för att ge investerare en "leveraged long" exponering mot pund sterling ("GBP") i förhållande till euro ("EUR") genom att spåra MSFX 5x Long British Pound/Euro Index (TR) ("Indexet"), som syftar till att spegla fem gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Long GBP Short EUR 5x Daily (EGB5 ETC) är utformad för att ge investerare en ”leveraged long” exponering mot pund sterling (”GBP”) i förhållande till euro (”EUR”) genom att spåra MSFX 5x Long British Pound/Euro Index (TR) (”Indexet”), som syftar till att spegla fem gånger prestanda för en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Long GBP Short EUR 5x Daily är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag.

ETC får exponering mot indexet genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det sker ingen kontant betalning i förskott från Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas. Dagliga kontantbetalningar görs dock mellan Emittenten och motparten för att återspegla förändringarna i indexets värde.

Separat använder Emittenten kontanterna den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänt återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan godtagbar säkerhet från Emittenten följande dag. De godtagbara säkerheterna förvaras av förvaringsinstitutet på ett depå.

MSFXSM 5X Long Brittiskt Pund/Euro Index (TR)

Indexet ger en 5x belånad ”långexponering mot:

(i) GBP i förhållande till EUR. Till exempel, om GBP skulle stiga i värde i förhållande till EUR, skulle Indexet (följt av ETC) stiga i värde med fem gånger samma belopp.

Omvänt om GBP skulle minska i värde i förhållande till EUR, skulle Indexet minska i värde med fem gånger samma belopp; och

(ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan GBP- och EUR-växelkurserna.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerställd avkastning.

Handla EGB5 ETC

WisdomTree Long GBP Short EUR 5x Daily (EGB5 ETC) är en europeisk börshandlad valuta som handlas på Borsa Italiana.

Borsa Italiana är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
Borsa ItalianaEUREGB5JE00BMM1X163

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.