Följ oss

Nyheter

VGUE ETF är brittiska statsobligationer som hedgas i Euro

Publicerad

den

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (VGUE ETF) använder sig av en passiv förvaltning – eller indexering – investeringsmetod, genom fysiskt förvärv av värdepapper, och försöker följa utvecklingen för Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (”Indexet”).

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (VGUE ETF) använder sig av en passiv förvaltning – eller indexering – investeringsmetod, genom fysiskt förvärv av värdepapper, och försöker följa utvecklingen för Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (”Indexet”).

Indexet inkluderar brittiska gilts denominerade i brittiska pund sterling med löptider längre än ett år.

Fonden försöker:

1. Spåra indexets utveckling genom att investera i en portfölj av Gilts som, i den mån det är möjligt och praktiskt möjligt, består av ett representativt urval av indexets ingående värdepapper.

2. Förbli fullt investerad utom i extraordinära marknadsförhållanden, politiska eller liknande förhållanden.

Beskrivning av Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating investerar i statsobligationer med fokus i Storbritannien. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,12 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating är en mycket liten ETF med tillgångar på 7 miljoner euro under förvaltning. VGUE ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (EUR Hedged)-index spårar statsobligationer från Storbritannien för alla löptider. Betyg: Investment Grade. Valuta säkrad till euro (EUR).

Handla VGUE ETF

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (VGUE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURVGUE

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.