Följ oss

Nyheter

LEUR ETC för den som tror mer på euron än på dollarn

Publicerad

den

WisdomTree Long EUR Short USD (LEUR ETC) är utformad för att ge investerare exponering mot euro ("EUR") i förhållande till amerikanska dollar ("USD") genom att spåra MSFX Long Euro Index (TR) ("Index"), som syftar till att spegla resultatet av en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Long EUR Short USD (LEUR ETC) är utformad för att ge investerare exponering mot euro (”EUR”) i förhållande till amerikanska dollar (”USD”) genom att spåra MSFX Long Euro Index (TR) (”Index”), som syftar till att spegla resultatet av en position i terminskontrakt som rullas på daglig basis.

WisdomTree Long EUR Short USD är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC får exponering mot indexet genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det sker ingen kontant betalning i förskott från Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas.

Dagliga kontantbetalningar görs dock mellan Emittenten och motparten för att återspegla de dagliga rörelserna i indexets värde. Separat använder Emittenten de kontanter den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänt återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan godtagbar säkerhet från Emittenten följande dag. De godtagbara säkerheterna förvaras av förvaringsinstitutet på ett depå.

MSFXSM Long Euro Index (TR)

Indexet ger:

(i) en ”lång” exponering mot EUR i förhållande till USD. Till exempel, om EUR skulle stiga i värde i förhållande till USD, skulle Index (följs av ETC) stiga i värde. Omvänt om EUR skulle minska i värde i förhållande till USD, skulle indexet också minska i värde; och

(ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan EUR och USD.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerställd avkastning.

Handla LEUR ETC

WisdomTree Long EUR Short USD (LEUR ETC) är en börshandlad valuta som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEUSDLEURJE00B68GS416

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.