Följ oss

Nyheter

WSCR ETF socialt ansvariga small caps från hela världen

Publicerad

den

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR ETF) har som investeringsmålet att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Emittent Capped Total Return Index efter avgifter. (denna delfonds 'index').

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR ETF) har som investeringsmålet att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Emittent Capped Total Return Index efter avgifter. (denna delfonds ’index’).

Fonden investerar i allmänhet i aktier som ingår i indexet. Bolagens relativa viktning motsvarar deras viktning i index.

Investeringsmålet är att replikera indexets pris- och avkastningsutveckling. Börskursen kan skilja sig från substansvärdet.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088

Beskrivning av UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis investerar i aktier med fokus på Small Cap, World. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,23 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis är en mycket liten ETF med tillgångar på 10 miljoner GBP under förvaltning. WSCR ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped-index spårar small caps från utvecklade marknader över hela världen. Indexet tar endast hänsyn till företag med hög miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen ur ett ESG-perspektiv. Företag som genererar betydande delar av sina intäkter i icke-hållbar verksamhet exkluderas. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Handla WSCR ETF

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXWSCR

Största innehav

VärdepapperISINValutaVikt %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INCUS50212V1008USD0.76
QUANTA SERVICES INCUS74762E1029USD0.72
KIMCO REALTY CORPUS49446R1095USD0.71
BUILDERS FIRSTSOURCE INCUS12008R1077USD0.69
COMERICA INCUS2003401070USD0.66
JONES LANG LASALLE INCUS48020Q1076USD0.63
ZIONS BANCORP NAUS9897011071USD0.60
CYRUSONE INCUS23283R1005USD0.59
RELIANCE STEEL & ALUMINUMUS7595091023USD0.58
CIENA CORPUS1717793095USD0.55

Innehav kan komma att förändras