Följ oss

Nyheter

De tio mest handlade oljefonderna

Publicerad

den

De tio mest handlade oljefonderna

De tio mest handlade oljefonderna. Börshandlade fonder med fokus på olja, så kallade olje-ETFer, ger investerarna exponering mot företag som deltar i prospektering och produktion, distribution, marknadsföring, raffinering, transport och borrning av olja.

Vissa av dessa oljerelaterade ETFer äger terminskontrakt eller andra derivatinstrument på olja. Precis som när det gäller andra investeringar bör den som väljer att köpa en ETF eller ett certifikat som ger exponering mot olja vara säker på att det är en likvid placering som kan säljas snabbt för att undvika en förlust. Samtliga nedanstående ETFer och certifikat, det vill säga de tio mest handlade oljefonderna kan handlas genom Nordnet och Avanza.

United States Oil Fund (NYSEARCA: USO)

United States Oil Fund (NYSEARCA: USO) lanserades i april 2006 av the United States Commodity Funds LLC och förvaltas av Brown Brothers Harriman & Company. USO debiterar sina andelsägare en årlig förvaltningsavgift på 0,72 procent.

USO ger sina andelsägare exponering mot priset på WTI, West Texas Intermediate, en lätt, söt råolja. USO köper huvudsakligen frontmånadskontraktet på denna råvara, men kan enligt placeringsreglementet också köpa andra oljerelaterade terminskontrakt, forwards och swappar. USO är en av de mest omsatta börshandlade fonderna med fokus på olja.

VelocityShares 3X Long Crude Oil ETN (NYSEARCA: UWTI)

VelocityShares 3X Long Crude Oil ETN (NYSEARCA: UWTI) lanserades av VelocityShares i februari 2012. Detta är en ETP, ett certifikat som ger tre gånger den dagliga avkastningen på S&P GSCI Crude Oil Index ER.

Eftersom detta certifikat måste ombalansera sina positioner löpande är förvaltningskostnaderna höag, 1,35 procent. UWTI är en av de mest omsatta certfikaten på olja.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (NYSEARCA: UCO)

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (NYSEARCA: UCO) är en hävstångs-ETF som försöker att ge sina andelsägare den dubbla dagliga avkastningen av sitt referensindex Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Denna börshandlade fond lanserades i slutet av november 2008 av ProShares och är i dag en av de mest omsatta hävstångs-ETFerna med fokus på olja. Denna ETF äger i huvudsak terminskontrakt på WTI crude oil samt swappar på det underliggande indexet.

Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE)

Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE) lanserades av State Street Global Advisors den 16 december 1998. Denna ETF försöker replkera avkastningen av det underliggande indexet Energy Select Sector Index. Förvaltningskostnaden ligger på modesta 0,14 procent.

XLE har allokerat 81,88 procent av sitt kapital till företag inom olja, gas och konsumtionssektorn. Bland XLEs främsta innehav återfinns några av världens största oljerelaterade bolag i världen, till exempel Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Schlumberger NV och ConocoPhillips.

iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (NYSEARCA: OIL)

iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (NYSEARCA: OIL) är ett certifikat som lanserades av Barclays i augusti 2006. Detta certifikat replikerar utvecklingen av sitt referensindex S&P GSCI Crude Oil Total Return Index. OIL har en förvaltningskostnad på 0,75 procent och äger i första hand frontmånadskontrakt på WTI, det vill säga i princip samma utforming som United States Oil Fund (NYSEARCA: USO).

VelocityShares 3X Inverse Crude Oil ETN (NYSEARCA: DWTI)

VelocityShares 3X Inverse Crude Oil ETN (NYSEARCA: DWTI) är ett certifikat på olja som lanserades så sent som 2012. Detta cerfikat försäker att ge sina ägare tre gånger den inverterade dagliga värdeförändringen på det underliggande indexet S&P GSCI Crude Oil Index ER. Detta är alltså en den inverterade varianten av VelocityShares 3X Long Crude Oil ETN (NYSEARCA: UWTI). Certifikatet äger framförallt frontmånadskontrakt på råoljekontrakt och debiterar sina ägare en förvaltningskostnad om 1,35 procent. Den höga förvaltningskostnaden beror på certifikatet måste ombalansera sina positioner löpande.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (NYSEARCA: SCO)

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (NYSEARCA: SCO) som lanserades i november 2008 är en hävstångs-ETF som ger två gånger den dagliga inverterade utvecklingen av Bloomberg WTI Crude Oil Subindex.

PowerShares DB Oil Fund (NYSEARCA: DBO)

PowerShares DB Oil Fund (NYSEARCA: DBO) lanserades av Invesco i januari 2007. Denna börshandlade fond följer ett index som heter DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return och köper terminskontrakt på råolja. Förvaltarna av denna ETF väljer terminskontrakt baserat på utseendet av terminskurvan för att undvika de negativa effekterna av contango.

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE)

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE) är en börshandlad fond som lanserades av Vanguard i september 2004. Denna börshandlade fond replikerar utvecklingen av MSCI U.S. Investable Market Energy 25/50 Index. VDE förvaltas av Vanguard och debiterar sina andelsägare en förvaltningskostnad om 0,12 procent.

Denna ETF har allokerat 39 procent av sitt kapital till integrerade olje- och gasbolag, 24,6 procent till företag som prospekterar och utvinner olja och naturgas, 15,5 procent till bolag som tillhandahåller tjänster till de företag som tillhandahåller utrustning och tjänster för utvinning av olja och naturgas och nästan tio procent till företag som arbetar med raffinering.

ProShares Ultra Oil and Gas (NYSEARCA: DIG)

ProShares Ultra Oil and Gas (NYSEARCA: DIG) har som mål att ge sina ägare två gånger den dagliga avkastningen av sitt referensindex Dow Jones US Oil and Gas Index. Denna ETP äger swappar på sitt underliggande index för att kunna ge sina ägare denna dubbla exponeringen. Eftersom fonden måste förvaltas aktivt, debiterar den en hög årlig kostnad om 0,95 procent.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.