Följ oss

Nyheter

Därför kommer inte de kinafokuserade ETFerna kunna köpa Alibaba

Publicerad

den

Därför kommer inte de kinafokuserade ETFerna kunna köpa Alibaba

Därför kommer inte de kinafokuserade ETFerna kunna köpa Alibaba. I veckan som gick släpptes nyheten om att det kinesiska e-handelsföretaget Alibaba kommer att påbörja sin teckningsperiod och roadshow den 3 september med ett preliminärt listningsdatum på NYSE, New York Stock Exchange, den 16 september. Trots detta är det inte säkert att de börshandlade fonder som äger kinesiska aktier kommer att kunna köpa aktien. Varför är det så? Vi förklarar. Därför kommer inte de kinafokuserade ETFerna kunna köpa Alibaba. Vi kommer emellertid peka ut två börshandlade fonder som faktiskt kommer att kunna köpa Alibaba, men först förklarar vi varför Kina fonderna inte kommer kunna köpa denna aktie.

Powershares Golden Dragon Halter USX China Portfolio

Låt oss börja med att titta på Powershares Golden Dragon Halter USX China Portfolio (NYSEArca: PGJ). Vid den första anblicken ser det ut som denna ETF skulle vara ett perfekt sätt att köpa in sig i Alibaba genom. PGJ är förvisso inte fokuserad mot vare sig teknik eller Internetföretag, men inte mindre än 52,7 procent av denna börshandlade fonds innehav har allokerats till teknikrelaterade företag som till exempel Baidu (NasdaqGS: BIDU), Ctrip.com (NasdaqGS: CTRP) och Vipshop (NYSE: VIPS).

Problemet med Alibaba är att detta företag inte kommer att uppfylla kraven på vad som är ett kinesiskt företag. Det finns en mycket lång lista ETFer som kommer att få svårt att investera i Alibaba grund av bolagets beslut att inkorporera sin verksamhet på Caymanöarna.

PGJ replikerar utvecklingen av NASDAQ Golden Dragon China Index, och för att ett värdepapper skall få ingå i detta index måste det måste det emitterande företaget ha sitt huvudkontor eller vara inkorporerat i Kina. Hong Kong räknas inte som Kina i detta fall. Allt enligt indexleverantören NASDAQ OMX Global Index.

MSCI-index

Ett liknande resonemang gör att Alibaba inte kan komma att bli aktuellt för de många börshandlade fonder som replikerar något av MSCIs många index. MSCI har analyserat landklassificeringen av Alibaba Group Holding och baserat på den aktuella informationen, att Alibaba kommer att införlivas i Cayman Islands, kommer bolaget bara att lämna in en 20-F-ansökan inför sin listning. Dessutom kommer Alibaba bara att listas i USA, genom genom amerikanska depåbevis (ADS). Därför, baserat på ovan och enligt tillägg III i MSCI GIMI Methodology Book, kan bolaget inte kan tas upp i MSCI Global Invest Market Index (GIMI) enligt indexleverantören. Detta gör att ETF Securities inte kommer att kunna köpa aktien då denna ETF-leverantör låter sin börshandlade fond replikerar utvecklingen på MSCI China A Index.

db X-trackers

Inte heller Deutsche Bank kommer att kunna köpa Alibaba, i alla fall inte i den db X tracker som replikerar utvecklingen på FTSE China 25 Index, eftersom detta index är utformat för att replikera avkastningen i kinesiska blue chip-aktier. Det omfattar de 25 största kinesiska bolagen noterade på Hong Kong Stock Exchange, rangordnade efter sitt totala börsvärde, som är tillräckligt likvida för handel. Indexets högsta gräns för varje beståndsdel är satt till maximalt 10 % av det totala Indexet. Startdatum för Indexet var den 16 mars 2001 med basvärdet 5000.

db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS ETF faller enligt vad som anges i fråga om MSCI-indexet ovan. Samma bör gälla för Deutsche Asset & Wealth Management db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF. Däremot torde Deutsche Asset & Wealth Management db x-trackers S&P 500 UCITS ETF kunna köpa aktier i Alibaba, givet att aktien tas upp i detta index. Vi är emellertid inte helt säkra, utan det är vår tolkning som framförs i detta fall.

iShares China Large-Cap ETF

Denna ETF kommer efter handels slut byta index till FTSE China 50 Index, i dag följer denna ETF utvecklingen på FTSE China 25 Index, samma som Deutsche Bank. Problemet är detsamma som för denna db-X tracker.

Powershares och Nasdaq

Genom att lista sig på NYSE kan Alibaba inte heller komma att ingå i Powershares QQQ (NasdaqGM: QQQ), den ETF som replikerar utvecklingen av Nasdaq-100. QQQ är en av de mer handlade ETFerna i världen. Ett annat sätt att komma åt Alibaba om företaget valt att lista sig på Nasdaq, hade varit att köpa Guotai NASDAQ-100 Exchange Traded Fund, som lanserades förra året på Shanghai-börsen.

Vilka börshandlade fonder kan då köpa Alibaba?

Finns det då några ETFer som kommer att kunna köpa Alibaba? Det för det, en av dem är till exempel Renaissance IPO ETF (NYSEArca: IPO), vars placeringsreglemente säger att den kan köpa Alibaba den femte handelsdagen. Ett annat alternativ skulle kunna vara KraneShares CSI China Internet Fund (NYSEArca: KWEB) vars förvaltare redan tidigare kommunicerat att de kan köpa aktier från den elfte handelsdagen. Ett annat alternativ skulle kunna vara KraneShares CSI China Five Year Plan ETF (NYSEArca: KFYP), som också bör kunna köpa aktien den elfte handelsdagen.

KFYP förbises ofta vid jämförelse med andra kinesiska ETFer, men det bör inte vara fallet. Denna börshandlade fonds utveckling säger att förbises. Sedan den lanserades för drygt ett år sedan, i juli 2013 har den ökat med cirka 38 procent, vilket är nästan dubbelt så mycket som iShares China Large-Cap ETF (NYSEArca: FXI) har gjort.

Utvalda sektorer

KFYP investerar i företag i utvalda sektorer, teknik, inhemsk konsumtion, ren energi, industri och sjukvård, enligt Kinas tolfte femårsplan. Den tolfte femårsplanen (2011-2015) är inriktad på att öka den inhemska konsumtionen, modernisera jordbruket genom mekanisering och förbättring av jordbrukstjänsteföretag; uppmuntra stabil urbanisering; främja energisparande och miljöskydd; och uppmuntra inhemsk teknisk innovation. I dag finns flera av de mest kända kinesiska företagen i KFYP, till exempel Tencent Holdings, Baidu (NasdaqGS: BIDU), Ctrip.com (NasdaqGS: CTRP) och Vipshop Holdings (NYSE: VIP) vilket gör att det är naturligt att addera Alibaba till denna börshandlade fond.

Alibaba kommer uppskattningsvis att värderas i spannet mellan 150 och 200 miljarder USD. Oavsett vart i spannet värdet hamnar kommer Alibaba att bli det största innehavet i KFYP, givet att denna ETF köper aktien. I dag står Baidu för mer än 15 procent av KFYPs vikt, vilket gör att Alibaba bör bli ett av de två eller tre största innehaven i KFYP.

KraneShares CSI China Five Year Plan ETF Top-10 Holdings

KraneShares

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Alibaba, det kinesiska e-handelsundret listas 19 september

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Försvarsfond når förvaltad volym på 500 MUSD

Publicerad

den

VanEck Defence UCITS ETF en europeiska försvarsfond når förvaltad volym på 500 miljoner MUSD ett år efter lanseringen. Fonden investerar över hela världen i företag som är verksamma inom försvarsindustrin eller är involverade i försvarsrelaterade statliga kontrakt. Mot bakgrund av de nuvarande globala kriserna har synen på säkerhets- och försvarssektorn också förändrats i Europa

VanEck Defence UCITS ETF en europeiska försvarsfond når förvaltad volym på 500 miljoner MUSD ett år efter lanseringen. Fonden investerar över hela världen i företag som är verksamma inom försvarsindustrin eller är involverade i försvarsrelaterade statliga kontrakt. Mot bakgrund av de nuvarande globala kriserna har synen på säkerhets- och försvarssektorn också förändrats i Europa

”Den snabba tillväxten av vår ETF illustrerar vikten av försvar nuförtiden för investerare”, förklarar Martijn Rozemuller, VD för VanEck Europe. ”Traditionellt har försvarsindustrin varit ett ganska känsligt ämne, särskilt i Europa. Men krigsutbrottet i Ukraina och andra områden med spänningar och konflikter runt om i världen har förändrat hur många människor ser på försvarspolitiken.”

Till exempel har många regeringar i västeuropeiska länder, som flera gånger underskridit Natos tvåprocentsmål för militära utgifter i det förflutna, aviserat ökade investeringar i försvarsinfrastruktur och militära lager för att klara tvåprocentsmålet i framtiden och säkerställa sina egna försvarsförmåga. ”Företag inom säkerhets- och vapenindustrin kan dra nytta av denna utveckling på lång sikt under de kommande åren”, sa Rozemuller.

”Med tanke på ett år sedan lanseringen av VanEck Defence UCITS ETF har händelser förstärkt den avgörande roll som försvaret spelar i världsfrågor och hur försvarsbudgetar runt om i världen stiger för att möta vår tids geopolitiska utmaningar”, sa Steven Schoenfeld, Verkställande direktör för MarketVector Indexes. ”Vårt MVDEF-index innehåller de ledande globala företagen inom försvarsindustrin, och vi är stolta över att samarbeta med VanEck Europe för att föra ut denna unika och lägliga investeringslösning till marknaden,” fortsatte han.

Sedan lanseringen våren 2023 var VanEck Defence UCITS ETF den första Pure-Play ETF tillgänglig i Europa för att erbjuda investerare tillgång till denna sektor. Fondens mål är att investera i företag som genererar merparten av sin försäljning med följande produkter eller tjänster inom försvarssektorn: Försvarsutrustning, flygteknik, kommunikationssystem och tjänster, satellitteknik, obemannade flygfarkoster, säkerhetsprogramvara, IT-hårdvara och tjänster, cybersäkerhetsprogramvara, utbildnings- och simuleringslösningar, digital kriminalteknik, spårningsenheter och e-autentiserings- eller biometriska identifieringsapplikationer.

För detta ändamål följer ETF MarketVector™ Global Defence Industry Index och exkluderar uttryckligen företag som genererar intäkter från kontroversiella vapen eller som bevisligen har misslyckats med att följa etablerade standarder eller som misstänks göra det. ETF klassificeras som artikel 6 enligt EUs offentliggörandeförordning.

ETFVanEck Defense UCITS ETF
IndexnamnMarketVector™ Global Defense Industry Index
ISINIE000YYE6WK5
Ticker LSE GBPDFNG
Ticker LSE USDDFNS
Ticker XetraDFEN
FörvaltareVanEck Asset Management B.V.
HemvistIrland
IndexleverantörMarketVector Indexes
BasvalutaUS Dollar
OmbalanseringKvartalsvis
StrukturFysisk (fullständig replikering)
UtdelningspolicyAckumulerande
Lanseringsdatum31 mars 2023
Förvaltningskostnad0.55% p.a.

Fortsätt läsa

Nyheter

BCFC ETF investerar i hållbara råvaror

Publicerad

den

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFC ETF) med ISIN nummer IE000WJCYGB4 försöker spåra UBS CMCI Sustainability Transition index. UBS CMCI Sustainability Transition-index spårar priset på terminskontrakt på globala råvaror som uppfyller hållbarhetskriterier. Indexet diversifierar sina terminer över löptidskurvan och erbjuder därmed konstanta löptider. Därmed försöker indexet minimera risken för negativ rullavkastning. Företagen väljs ut till index utifrån långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier.

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFC ETF) med ISIN nummer IE000WJCYGB4 försöker spåra UBS CMCI Sustainability Transition index. UBS CMCI Sustainability Transition-index spårar priset på terminskontrakt på globala råvaror som uppfyller hållbarhetskriterier. Indexet diversifierar sina terminer över löptidskurvan och erbjuder därmed konstanta löptider. Därmed försöker indexet minimera risken för negativ rullavkastning. Företagen väljs ut till index utifrån långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier.

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,34 procent p.a. UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc är den enda ETF som följer UBS CMCI Sustainability Transition index. ETF:n replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap.

Denna ETF lanserades den 24 maj 2023 och har sin hemvist i Irland.

Översikt

Fondens investeringsmål är att leverera resultatet av UBS CMCI Sustainability Transition Index Netto Total Return. Börskursen kan skilja sig från substansvärdet. (denna delfonds ”Index”).

Fonden replikerar syntetiskt indexutvecklingen genom att investera i en swap.

Den börshandlade fonder har som mål att översäkra fondernas exponering mot swapmotparten med 105 procent.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 6 i förordning (EU) 2019/2088.

Handla BCFC ETF

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBCFC
London Stock ExchangeGBXRENEW
SIX Swiss ExchangeUSDRENEW

Fortsätt läsa

Nyheter

RARE blir den nionde ETPen i WisdomTrees energiövergångsserie

Publicerad

den

WisdomTree, har idag utökat sitt utbud av tematiska börshandlade fonder (ETF) med lanseringen av WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE). RARE blir den nionde ETPen i WisdomTrees energiövergångsserie.

WisdomTree, har idag utökat sitt utbud av tematiska börshandlade fonder (ETF) med lanseringen av WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE). RARE blir den nionde ETPen i WisdomTrees energiövergångsserie.

RARE strävar efter att spåra priset och avkastningen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners Index (”Indexet”) och har en total kostnadskvot (TER) på 0,50 %. WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE), noteras i tisdags på Börse Xetra och Borsa Italiana, och noterades på Londonbörsen den 10 april 2024.

Det proprietära indexet är utformat för att spåra prestanda för börsnoterade företag från utvecklade och tillväxtmarknader, främst involverade i värdekedjan för energiomställningsmetaller inklusive utforskning och bearbetning av sällsynta jordartsmetaller och som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning). I linje med WisdomTrees strategi för att bygga tematiska ETFer som ger ren och differentierad exponering, har WisdomTree samarbetat med Wood Mackenzie, ett ledande forsknings- och konsultföretag för energiomställning. Aktieurvalet för indexet är informerat och drivs av den oöverträffade expertis och marknadsintelligens från Wood Mackenzie.

Enligt Wood Mackenzies 1,5 graders scenario, stödjer elektrifiering och förnybar energi minskningen av CO2-utsläpp. 1,5-scenariot kräver uppskattningsvis 60 tn dollar av kapitalutgifter till 2050, med krav på elektrifiering, utnyttjande av sol och vind, som driver investeringsflöden. Energiomställningen kommer att vara metallintensiv och positiv för de viktiga metaller och gruvarbetare som är involverade i energiomställningens värdekedja.

Indexet som spåras av WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF inkluderar företag som är involverade i utforskning och bearbetning av metaller som används i teknologier som är associerade med energiomställningsteman. Dessa tekniker inkluderar elfordon, transmission, laddning, energilagring, sol, vind och väte. Indexet syftar till att ge exponering för energiomställningens värdekedja genom företag som är involverade i viktiga metallkategorier inklusive litium, nickel, kobolt, koppar, iridium, aluminium, zink, tenn, silver, platina och sällsynta jordartsmetaller och undersektorer som gruvdrift raffinering eller smältning.

Chris Gannatti, global forskningschef, WisdomTree, sa: ”Ett nyckelresultat från COP28 var mer politiskt stöd för att svänga bort från kolintensiva energiformer, med ledare som gick med på att tredubbla kapaciteten för förnybar energi till 2030. Övergången till mer förnybar och hållbar energikällor kan vara den största drivkraften för metallefterfrågan under de kommande decennierna. Metaller som koppar, nickel, aluminium, kobolt och litium kommer att behöva se ökade utvinningsnivåer så att den teknik som krävs för att nå klimatmålen i Parisavtalet kan byggas. Vindturbiner, till exempel, har traditionellt förlitat sig på växellådor, men direktdrivna turbiner blir mer populära till havs, vilket sannolikt kommer att minska kopparintensiteten men öka efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller. Samtidigt som solcellstillverkare söker efter effektivitetsvinster kommer de sannolikt att öka sin silveranvändning. Med den försörjningsbrist som för närvarande upplevs, kommer företag som är involverade i värdekedjan för energiomställningsmetaller att behöva spela en integrerad roll när kapplöpningen om att utvinna mer avgörande metaller står i centrum.”

Lanseringen av RARE utökar WisdomTrees partnerskap med Wood Mackenzie och är den femte ETP WisdomTree har lanserat som utnyttjar Wood Mackenzies marknadsintelligens och expertis.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, tillade: ”RARE kompletterar vårt befintliga utbud av energiomställningsfokuserade ETFer och ETPer, vilket gör att investerare kan allokera kapital direkt till de avgörande sektorerna som möjliggör energiomställningen genom metallproduktion. Den nya ETF:n är en naturlig förlängning av vårt europeiska produktsortiment, och kombinerar vår djupa expertis inom råvaror med vår tematiska förmåga. Genom detta tillvägagångssätt kan vi ge investerare en ren och unik aktieexponering mot gruvarbetare som är involverade i utvinningen av nyckelmetaller som krävs i energiomställningen.”

WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF är det senaste tillskottet till en svit av WisdomTree ETFer och ETPer som ger investerare tillgång till energiomställningen. WisdomTrees energiomställningssortiment består bland annat av WisdomTree California Carbon (WCCA), WisdomTree Carbon (WCO2), WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WTRD), WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (CHRG).

Produktinformation

NamnTERBörsValutaKortnamnISIN
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%London Stock ExchangeUSDRAREIE000KHX9DX6
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%London Stock ExchangeGBxWREEIE000KHX9DX6
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%Borsa ItalianaEURRAREIE000KHX9DX6
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%Börse XetraEURRAREIE000KHX9DX6

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära