Följ oss

Nyheter

Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna

Publicerad

den

Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna

Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna. Tidigt på torsdagen meddelade Ryssland att landet inför ett förbud mot import av livsmedel som kommer från EU, USA, Kanada, Australien och Norge. Förbudet är ett direkt svar mot de sanktioner som USA och EU har lagt på Ryssland. Då Ryssland är världens femte största livsmedelsimportör kommer detta att få ett direkt genomslag på råvarumarknaderna och priser på i första hand spannmål.

Eftersom Ryssland inte verkar på humör för att avsluta sina militära insatser eller stödet till de pro-ryska separatisterna i östra Ukraina, har USA och EU infört hårdare sanktioner mot landet. USA och EU har redan införts smärre förbud mot vissa ryska diplomater i början av året som svar på Rysslands annektering av Krim.

Syftar till att störa

Den här gången syftar de amerikanska sanktionerna till att störa de för Ryssland viktiga energi- och banksektorerna. Även EU och Kanada har infört liknande sanktioner, även om de europeiska sanktionerna inte går lika långt som de nordamerikanska utan snarare är av en ganska måttlig natur.

Sanktionerna och det ryska svaret kan komma att sätta press på livsmedelsförsörjningen i Ryssland, vilket orsakar inflation, vilket i slutändan sätter press på de ryska konsumenterna. Bloombergs ekonom Maxime Sbaihi twittrade ut detta diagram av världens stora importörer av livsmedel. Han refererade till WTO, vars uppgifter visar att Ryssland var världens femte största livsmedelsimportör, med en import på tre på procent av all livsmedelsimport, cirka 39 miljarder USD per år. Helt klart är att Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna.

FoodImporters

Rysslands svar

Alla dessa sanktioner har lett till intensifierade spänningar mellan Ryssland och väst. Som ett resultat, av nästan efter sex månaders fientlighet införde Ryssland restriktioner för livsmedelsimport från väst på 7 augusti Även om detta har medfört att Ryssland blir inlåst i en recession och ställs inför en allvarlig livsmedelskris kommer de senaste restriktionerna sannolikt att skada jordbrukssektorna i Nordamerika, Europa och Australien

Vad blir kostnaderna för dessa restriktioner?

En begränsning har ålagts all import av kött, fisk, frukt, grönsaker, mjölk och mjölkprodukter från USA, EU, Australien, Kanada och Norge under ett år. Schweiz undantas eftersom detta land valde att inte göra gemensam sak med de övriga västländerna när de skar de ekonomiska banden med Ryssland.

Associated Press uppgav att Rysslands storstäder räknar tungt på livsmedel som huvudsakligen kommer från Europa. Utlands odlade livsmedel svarar för 60 till 70 procent av den totala efterfrågan i de stora städerna. År 2013 sålde EU jordbruksprodukter till ett värde av 11,8 miljarder Euro, motsvarande 15,8 miljarder Euro till Ryssland, medan USA exporterade jordbruksprodukter för 1,3 miljarder USD till Ryssland.

Detta kommer inte vara av godo för Ryssland eftersom detta bara kommer att förvärra inflationen nationen redan brottas med. De styrande i Moskva verkar emellertid ha bortsett från detta.

Är spannmålsmarknaden i farozonen?

Även om detta eskalerande geopolitiska spänningar kan vara ett problem för många investeringsformer så ser vi redan nu att sektorn för jordbruksprodukter kommer att drabbas negativt av detta. Efter det att nyheten om förbudet publicerades den 7 augusti kom de flesta börshandlade jordbruksprodukter att handlas till fallande kurser. Redan innan denna nyhet kom så har handel i de flesta spannmålssorterna varit trög som en följd av det stora utbudet som väntas i samband med årets skörd.

Vi har lyft fram några jordbruksrelaterade ETF/ETNS att investerare måste titta noga under de kommande dagarna, med tanke på importförbudet av livsmedel.

PowerShares DB Agriculture ETF (DBA)

DBA använder terminskontrakt på en del av de mest omsatta jordbruksråvarorna. Denna fond har 1,23 Miljarder USD i förvaltat kapital och en förvaltningsavgift på 1,01 procent.

De största innehaven i denna ETF är levande boskap, sojabönor och socker med en vikt på respektive 14,1, 10,9 och 10,7 procent. DBA tappade endast 1,45 procent efter nyheten om förbudet meddelades.

iPath DJ-UBS Agriculture TR Sub-Index ETN (JJA)

Den ETN följer Dow Jones-UBS Jordbruk Subindex Total Return. Denn ETN skall replikera utvecklingen på jordbruksmarknaden genom investeringar i terminskontrakt världen över.

Toppinnehaven omfattar för närvarande majs, sojabönor, socker, kaffe och vete. Denna ETN tar en förvaltningsavgift om 75 bps av sina innehavare. JJA backade med 1,3 procent efter det att nyheten om förbudet meddelades.

iPath Dow Jones-UBS Livestock Subindex Total Return ETN (COW)

Denna ETN följer Dow Jones-UBS Livestock Subindex Total Return, som replikerar utvecklingen på terminskontrakt på boskapsråvaror. Denna ETN ger trots sitt namn endast 60 procents exponering mot levande nötkreatur, resten är allokerat mot svin så kallade lean hogs.

COW debiterar sina innehavare en årlig avgift om 75 bps och har knappt 47 miljoner USD under förvaltning. Det omsätts i dag cirka 30 000 andelar per dag, vilket innebär ytterligare kostnader för en investerare i form av en hög spread på grund av den dåliga likviditeten. COW backade med 2,17 procent efter det att nyheten om förbudet meddelades.

Dow Jones-UBS Softs Total Return Sub-Index ETN (JJS)

Denna ETN följer Dow Jones-UBS Livestock Subindex Total Return, som replikerar utvecklingen på terminskontrakt på så kallade soft commodities. Det största innehaven är i dag socker, kaffe och bomull. Produkten är inte särskilt populär.

JJS debiterar sina innehavare en årlig avgift om 75 bps. JJS backade med 2,33 procent efter det att nyheten om förbudet meddelades.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

FFGH ETF investerar i hållbara högavkastande företagsobligationer

Publicerad

den

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FFGH ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FFGH ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,35 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i högavkastande företagsobligationer utgivna av företag över hela världen. Titelurvalet baseras på hållbarhetskriterier och grundläggande egenskaper. Betyg: Sub-Investment Grade.

Investeringsmål

Delfondens investeringsmål är att anpassa sig till Parisavtalets långsiktiga mål för global uppvärmning genom att begränsa exponeringen för koldioxidutsläpp i dess portfölj och att uppnå inkomst- och kapitaltillväxt.

Handla FFGH ETF

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FFGH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURFGHY
XETRAEURFFGH
gettexEURFFGH
London Stock ExchangeGBPFHYP
London Stock ExchangeUSDFGHY
SIX Swiss ExchangeUSDFGHY

Fortsätt läsa

Nyheter

XAD2 ETC spårar priset i silver och valutasäkras till euro

Publicerad

den

Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC (XAD2 ETC) investerar i silver. Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,75 % p.a.. ETC replikerar utvecklingen av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC har tillgångar på 116 miljoner euro under förvaltning. ETC är äldre än 5 år och har sin hemvist i Jersey.

Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC (XAD2 ETC) investerar i silver.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,75 % p.a. Denna ETC replikerar utvecklingen av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC har tillgångar på 116 miljoner euro under förvaltning. ETC är äldre än 5 år och har sin hemvist i Jersey.

Investeringsstrategi

Silverspotpriset är priset på silver i amerikanska dollar. Valutasäkrad till euro (EUR).

Handla XAD2 ETC

Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC (XAD2 ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade produkt.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURXAD2
gettexEURXAD2
Borsa ItalianaEURXAD2
Stuttgart Stock ExchangeEURXAD2
London Stock ExchangeEUROXA2
SIX Swiss ExchangeEURXAD2

Fortsätt läsa

Nyheter

IGWD ETF en globalfond som valutasäkras i brittiska pund

Publicerad

den

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) (IGWD ETF) investerar i aktier med fokus på World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) (IGWD ETF) investerar i aktier med fokus på World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,55 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) har tillgångar på 205 miljoner GBP under förvaltning. IGWD ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IGWD?

  1. Diversifierad exponering mot utvecklade företag
  2. Direktinvesteringar i ett brett spektrum av industriföretag
  3. Internationell marknadsexponering och exponering utanför GBP säkras tillbaka till GBP månadsvis

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av företag som också säkrar varje valutaexponering i indexet tillbaka till GBP på månadsbasis.

Investeringsstrategi

MSCI World (GBP Hedged)-index spårar aktier från 23 utvecklade länder över hela världen. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Handla IGWD ETF

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) (IGWD ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXIGWD
gettexEUR2B73

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
AAPLAPPLE INCInformation Technology4.58US0378331005USD
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology3.73US5949181045USD
AMZNAMAZON COM INCConsumer Discretionary2.01US0231351067USD
GOOGLALPHABET INC CLASS ACommunication1.38US02079K3059USD
GOOGALPHABET INC CLASS CCommunication1.31US02079K1079USD
TSLATESLA INCConsumer Discretionary1.25US88160R1014USD
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCHealth Care0.98US91324P1021USD
JNJJOHNSON & JOHNSONHealth Care0.95US4781601046USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology0.82US67066G1040USD
XOMEXXON MOBIL CORPEnergy0.79US30231G1022USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära