Följ oss

Nyheter

Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna

Publicerad

den

Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna

Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna. Tidigt på torsdagen meddelade Ryssland att landet inför ett förbud mot import av livsmedel som kommer från EU, USA, Kanada, Australien och Norge. Förbudet är ett direkt svar mot de sanktioner som USA och EU har lagt på Ryssland. Då Ryssland är världens femte största livsmedelsimportör kommer detta att få ett direkt genomslag på råvarumarknaderna och priser på i första hand spannmål.

Eftersom Ryssland inte verkar på humör för att avsluta sina militära insatser eller stödet till de pro-ryska separatisterna i östra Ukraina, har USA och EU infört hårdare sanktioner mot landet. USA och EU har redan införts smärre förbud mot vissa ryska diplomater i början av året som svar på Rysslands annektering av Krim.

Syftar till att störa

Den här gången syftar de amerikanska sanktionerna till att störa de för Ryssland viktiga energi- och banksektorerna. Även EU och Kanada har infört liknande sanktioner, även om de europeiska sanktionerna inte går lika långt som de nordamerikanska utan snarare är av en ganska måttlig natur.

Sanktionerna och det ryska svaret kan komma att sätta press på livsmedelsförsörjningen i Ryssland, vilket orsakar inflation, vilket i slutändan sätter press på de ryska konsumenterna. Bloombergs ekonom Maxime Sbaihi twittrade ut detta diagram av världens stora importörer av livsmedel. Han refererade till WTO, vars uppgifter visar att Ryssland var världens femte största livsmedelsimportör, med en import på tre på procent av all livsmedelsimport, cirka 39 miljarder USD per år. Helt klart är att Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna.

FoodImporters

Rysslands svar

Alla dessa sanktioner har lett till intensifierade spänningar mellan Ryssland och väst. Som ett resultat, av nästan efter sex månaders fientlighet införde Ryssland restriktioner för livsmedelsimport från väst på 7 augusti Även om detta har medfört att Ryssland blir inlåst i en recession och ställs inför en allvarlig livsmedelskris kommer de senaste restriktionerna sannolikt att skada jordbrukssektorna i Nordamerika, Europa och Australien

Vad blir kostnaderna för dessa restriktioner?

En begränsning har ålagts all import av kött, fisk, frukt, grönsaker, mjölk och mjölkprodukter från USA, EU, Australien, Kanada och Norge under ett år. Schweiz undantas eftersom detta land valde att inte göra gemensam sak med de övriga västländerna när de skar de ekonomiska banden med Ryssland.

Associated Press uppgav att Rysslands storstäder räknar tungt på livsmedel som huvudsakligen kommer från Europa. Utlands odlade livsmedel svarar för 60 till 70 procent av den totala efterfrågan i de stora städerna. År 2013 sålde EU jordbruksprodukter till ett värde av 11,8 miljarder Euro, motsvarande 15,8 miljarder Euro till Ryssland, medan USA exporterade jordbruksprodukter för 1,3 miljarder USD till Ryssland.

Detta kommer inte vara av godo för Ryssland eftersom detta bara kommer att förvärra inflationen nationen redan brottas med. De styrande i Moskva verkar emellertid ha bortsett från detta.

Är spannmålsmarknaden i farozonen?

Även om detta eskalerande geopolitiska spänningar kan vara ett problem för många investeringsformer så ser vi redan nu att sektorn för jordbruksprodukter kommer att drabbas negativt av detta. Efter det att nyheten om förbudet publicerades den 7 augusti kom de flesta börshandlade jordbruksprodukter att handlas till fallande kurser. Redan innan denna nyhet kom så har handel i de flesta spannmålssorterna varit trög som en följd av det stora utbudet som väntas i samband med årets skörd.

Vi har lyft fram några jordbruksrelaterade ETF/ETNS att investerare måste titta noga under de kommande dagarna, med tanke på importförbudet av livsmedel.

PowerShares DB Agriculture ETF (DBA)

DBA använder terminskontrakt på en del av de mest omsatta jordbruksråvarorna. Denna fond har 1,23 Miljarder USD i förvaltat kapital och en förvaltningsavgift på 1,01 procent.

De största innehaven i denna ETF är levande boskap, sojabönor och socker med en vikt på respektive 14,1, 10,9 och 10,7 procent. DBA tappade endast 1,45 procent efter nyheten om förbudet meddelades.

iPath DJ-UBS Agriculture TR Sub-Index ETN (JJA)

Den ETN följer Dow Jones-UBS Jordbruk Subindex Total Return. Denn ETN skall replikera utvecklingen på jordbruksmarknaden genom investeringar i terminskontrakt världen över.

Toppinnehaven omfattar för närvarande majs, sojabönor, socker, kaffe och vete. Denna ETN tar en förvaltningsavgift om 75 bps av sina innehavare. JJA backade med 1,3 procent efter det att nyheten om förbudet meddelades.

iPath Dow Jones-UBS Livestock Subindex Total Return ETN (COW)

Denna ETN följer Dow Jones-UBS Livestock Subindex Total Return, som replikerar utvecklingen på terminskontrakt på boskapsråvaror. Denna ETN ger trots sitt namn endast 60 procents exponering mot levande nötkreatur, resten är allokerat mot svin så kallade lean hogs.

COW debiterar sina innehavare en årlig avgift om 75 bps och har knappt 47 miljoner USD under förvaltning. Det omsätts i dag cirka 30 000 andelar per dag, vilket innebär ytterligare kostnader för en investerare i form av en hög spread på grund av den dåliga likviditeten. COW backade med 2,17 procent efter det att nyheten om förbudet meddelades.

Dow Jones-UBS Softs Total Return Sub-Index ETN (JJS)

Denna ETN följer Dow Jones-UBS Livestock Subindex Total Return, som replikerar utvecklingen på terminskontrakt på så kallade soft commodities. Det största innehaven är i dag socker, kaffe och bomull. Produkten är inte särskilt populär.

JJS debiterar sina innehavare en årlig avgift om 75 bps. JJS backade med 2,33 procent efter det att nyheten om förbudet meddelades.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.