Följ oss

Nyheter

Börskaos? Få inte panik, detta är vad Du skall göra

Publicerad

den

mer än tio procent, och inte heller vårt svenska referensindex OMXS30 har klarat sig från börsnedgången. Börskaos? Få inte panik, detta är vad Du skall göra

Vi har inte sett en betydande marknadskorrigering på börserna på många år så det är många investerare som inte vet hur de skall agera på de händelser vi nyligen sett. Det stora börsindexen i USA som till exempel Dow Jones Industrial Average och S&P 500 har fallit med mer än tio procent, och inte heller vårt svenska referensindex OMXS30 har klarat sig från börsnedgången. Börskaos? Få inte panik, detta är vad Du skall göra

Här är ett par tankar och idéer om vad det kan vara värt att göra. Börskaos? Få inte panik, detta är vad Du skall göra

Gör litet eller inget alls.

Förutsatt att du har en ekonomisk plan med en investeringsstrategi på plats är det sannolikt inget som du behöver för att göra eller borde göra på denna punkt. Om du eller din finansiella rådgivare ser över din portfölj med jämna mellanrum kommer din tillgångsfördelning fortfarande vara inom målet fördelningsintervall. Att göra något bara för att vidta några åtgärder som en reaktion på någon form av aktiemarknadsåtgärd är sällan en bra idé. Vänta åtminstone tills volatiliteten lägger sig.

Överreagera inte och tänk inte för mycket

Marknadskorrigeringar är en del av en normal börscykel. Det kan finnas många bakomliggande orsaker och det är ofta en enskild händelse som får det att hända. Ibland påverkas hela börsen, ibland endast enskilda sektorer. Det finns inte mycket en enskild investerare kan eller bör göra för att försöka motverka dessa återkommande händelser.

Se till att du har tillräcklig likviditet

Detta är särskilt viktigt för den som är beroende av sin aktieportfölj för att kunna betala sina löpande kostnader. Det bästa är att ha likvider i portföljen, eller likvida placeringar med en låg risk som gör att det går att klara av det löpande kassaflödet under det kommande året.

Se över Dina placeringar

En marknadskorrektion är ett perfekt tillfälle att se över sin portfölj eftersom det tvingar investeraren att skärskåda sina enskilda aktieinnehav. Hur har aktierna utvecklats jämfört med övriga aktier i portföljen och sina konkurrenter? Om en fond har rasat mer än andra är det bra att ställa sig frågan varför den har gjort detta. Hur har denna fond agerat när börsen varit stark? Även om Du inte säljer av fonden bör den sättas på bevakningslistan. Samma sak gäller så klart för enskilda aktier.

Strunta i media

Det kan vara en bra ide att byta kanal, eller att läsa en bok istället för att agera på kvällstidningarnas braskande rubriker när börsen kraschar. Under krascher eller marknadskorrektioner är kvällspressens täckning ofta att likna vid en dokusåpa än kalla fakta. Detta är ofta något som drabbar investerare som redan påverkats negativt av en nedgång. Se till att ha en långsiktig plan för nedgångar på börsen.

Se över portföljrisken

Se över risken i portföljen. Har inte Dina aktier utvecklats som Du velat? Har Du fyllt den med en högre risk än vad Du tänkt Dig? Har inte portföljen gått så bra som den borde innan en krasch så är detta ett bra tillfälle att se över den och dra ned på riskprofilen.

Leta efter fynd

För den som köper enskilda aktier är en krasch ett bra tillfälle att leta – och köpa – billiga aktier. De flesta av oss har en lista på aktier som vi vill köpa men som vi inte äger eftersom vi anser att värderingen är alltför hög. Vid en krasch blir också de aktierna billigare och det skapas möjligheter att köpa de aktierna.

Se över hela Din ekonomi

En krasch är ett bra tillfälle att se över hela sin ekonomi, något som bör göras regelbundet. Har nedgången påverkat Dina finansiella mål? Har den nödvändiggjort en omfördelning av Dina investeringar? Det finns gott om berättelser om investerare som sålt av sina aktier med stora förluster när börsen fallit, något som gjort att deras pension inte blivit lika bra som de en gång hade hoppats på. Att reagera på kortsiktiga händelser i samband med en långsiktig planeringshorisont är sällan en bra idé. En väl utformad finansieringsplan med en lämplig investeringsstrategi är ett bra verktyg att ha på plats. Tillgångsallokering och diversifiering är bra sätt att minska risken och effekten korrigeringarna har på din portfölj och dina känslor

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.