Följ oss

Nyheter

Börskaos? Få inte panik, detta är vad Du skall göra

Publicerad

den

mer än tio procent, och inte heller vårt svenska referensindex OMXS30 har klarat sig från börsnedgången. Börskaos? Få inte panik, detta är vad Du skall göra

Vi har inte sett en betydande marknadskorrigering på börserna på många år så det är många investerare som inte vet hur de skall agera på de händelser vi nyligen sett. Det stora börsindexen i USA som till exempel Dow Jones Industrial Average och S&P 500 har fallit med mer än tio procent, och inte heller vårt svenska referensindex OMXS30 har klarat sig från börsnedgången. Börskaos? Få inte panik, detta är vad Du skall göra

Här är ett par tankar och idéer om vad det kan vara värt att göra. Börskaos? Få inte panik, detta är vad Du skall göra

Gör litet eller inget alls.

Förutsatt att du har en ekonomisk plan med en investeringsstrategi på plats är det sannolikt inget som du behöver för att göra eller borde göra på denna punkt. Om du eller din finansiella rådgivare ser över din portfölj med jämna mellanrum kommer din tillgångsfördelning fortfarande vara inom målet fördelningsintervall. Att göra något bara för att vidta några åtgärder som en reaktion på någon form av aktiemarknadsåtgärd är sällan en bra idé. Vänta åtminstone tills volatiliteten lägger sig.

Överreagera inte och tänk inte för mycket

Marknadskorrigeringar är en del av en normal börscykel. Det kan finnas många bakomliggande orsaker och det är ofta en enskild händelse som får det att hända. Ibland påverkas hela börsen, ibland endast enskilda sektorer. Det finns inte mycket en enskild investerare kan eller bör göra för att försöka motverka dessa återkommande händelser.

Se till att du har tillräcklig likviditet

Detta är särskilt viktigt för den som är beroende av sin aktieportfölj för att kunna betala sina löpande kostnader. Det bästa är att ha likvider i portföljen, eller likvida placeringar med en låg risk som gör att det går att klara av det löpande kassaflödet under det kommande året.

Se över Dina placeringar

En marknadskorrektion är ett perfekt tillfälle att se över sin portfölj eftersom det tvingar investeraren att skärskåda sina enskilda aktieinnehav. Hur har aktierna utvecklats jämfört med övriga aktier i portföljen och sina konkurrenter? Om en fond har rasat mer än andra är det bra att ställa sig frågan varför den har gjort detta. Hur har denna fond agerat när börsen varit stark? Även om Du inte säljer av fonden bör den sättas på bevakningslistan. Samma sak gäller så klart för enskilda aktier.

Strunta i media

Det kan vara en bra ide att byta kanal, eller att läsa en bok istället för att agera på kvällstidningarnas braskande rubriker när börsen kraschar. Under krascher eller marknadskorrektioner är kvällspressens täckning ofta att likna vid en dokusåpa än kalla fakta. Detta är ofta något som drabbar investerare som redan påverkats negativt av en nedgång. Se till att ha en långsiktig plan för nedgångar på börsen.

Se över portföljrisken

Se över risken i portföljen. Har inte Dina aktier utvecklats som Du velat? Har Du fyllt den med en högre risk än vad Du tänkt Dig? Har inte portföljen gått så bra som den borde innan en krasch så är detta ett bra tillfälle att se över den och dra ned på riskprofilen.

Leta efter fynd

För den som köper enskilda aktier är en krasch ett bra tillfälle att leta – och köpa – billiga aktier. De flesta av oss har en lista på aktier som vi vill köpa men som vi inte äger eftersom vi anser att värderingen är alltför hög. Vid en krasch blir också de aktierna billigare och det skapas möjligheter att köpa de aktierna.

Se över hela Din ekonomi

En krasch är ett bra tillfälle att se över hela sin ekonomi, något som bör göras regelbundet. Har nedgången påverkat Dina finansiella mål? Har den nödvändiggjort en omfördelning av Dina investeringar? Det finns gott om berättelser om investerare som sålt av sina aktier med stora förluster när börsen fallit, något som gjort att deras pension inte blivit lika bra som de en gång hade hoppats på. Att reagera på kortsiktiga händelser i samband med en långsiktig planeringshorisont är sällan en bra idé. En väl utformad finansieringsplan med en lämplig investeringsstrategi är ett bra verktyg att ha på plats. Tillgångsallokering och diversifiering är bra sätt att minska risken och effekten korrigeringarna har på din portfölj och dina känslor

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

J.P. Morgan Asset Management lanserar Global Equity Premium Income UCITS ETF

Publicerad

den

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

Hur kommer JEPG att uppnå sitt angivna resultat?

Enkelt uttryckt kombinerar JEPG aktier med optioner för att hitta en balans mellan avkastning, kapitaltillväxt och risk.

JEPGs långa enda aktieportfölj har byggts upp med hjälp av JPMAMs branschledande expertis inom aktiva aktiestrategier som sitter i skärningspunkten mellan aktiv och passiv investeringsförvaltning och försöker förbättra indexavkastningen genom att utnyttja djupet och bredden av JPMAMs fundamentala egenutvecklade forskning.

Piera Elisa Grassi och Nicolas Farserotu, JEPGs aktieportföljförvaltare, har tillgång till insikter från mer än 90 forskningsanalytiker, som täcker cirka 2 500 värdepapper globalt. Portföljförvaltarna använder dessa insikter för att ta små överviktspositioner i namn de finner attraktiva och små undervikter i namn de finner mindre attraktiva, i förhållande till ett index, för att bygga en portfölj med högre kvalitet och lägre beta, som är väl diversifierad över regioner och sektorer.

En optionsstrategi tillämpas sedan på JEPG där portföljförvaltarna Hamilton Reiner, Judy Jansen och Matthew Bensen kommer att sälja indexoptioner – en kombination av S&P500 och MSCI EAFE – mot JEPG:s långvariga aktieportfölj och använda premierna för att generera intäkter.

JPMAMs team för strukturerade aktielösningar, med Hamilton Reiner i spetsen, hanterar för närvarande några av de största optionsstrategierna i världen, inklusive JPMAMs Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA, med tillgångar under förvaltning på 30 miljarder USD den 30 november 2023.

Genom att sälja köpoptioner varje vecka försöker JEPG anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Det betyder att när till exempel volatiliteten stiger, har JEPG potential att ge högre inkomster när investerare som mest behöver dämpningen mot fluktuerande priser.

Travis Spence, chef för ETF-distribution i EMEA, sa: ”Investerare fortsätter att söka höga inkomstnivåer, men de vill också ha exponering mot aktiemarknader med mindre volatilitet. Vi har sett den snabba tillväxten av våra aktiestrategier för optioner under de senaste åren, och vi är glada över att kunna erbjuda en global premieinkomstversion av vår marknadsledande Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA till UCITS ETF-marknaden.”

Spence beskriver tre sätt på vilka JEPG kan hjälpa till att möta investerarnas behov:

  1. Inkomstgenerering: JEPG erbjuder en konsekvent inkomstström från månatliga utbetalningar som kan komplettera eller ersätta befintliga utdelningsstrategier.
  2. En konservativ aktielösning: JEPGs underliggande aktieportfölj erbjuder en aktieportfölj med lägre beta och lägre volatilitet. JEPGs tillvägagångssätt för överskrivning av samtal innebär att den kommer att avstå från en viss uppsida på aktiemarknaden eftersom den försöker fortsätta generera sju till nio procents inkomst. Om du har en negativ makrosyn men ändå vill ha viss aktieexponering erbjuder JPEG konservativ exponering.
  3. En alternativ inkomstkälla till obligationer: JEPG erbjuder hög inkomst, jämförbar med högavkastande kreditstrategier, men gör det med aktiemarknadsrelaterade risker, inte durationsrisk.

JEPG, som idag är noterat på London Stock Exchange och Borsa Italiana, kommer att ha en Total Expense Ratio på 35 räntepunkter. ETFen kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra den 7 december och SIX den 20 december. JEPG erbjuder investerare tillgång till strategins distributionsandelsklass; JEGA erbjuder investerare tillgång till strategins ackumulerande andelsklass.

Fortsätt läsa

Nyheter

Deutsche Börse välkomnar CASE Invest som ny ETF-emittent på Xetra

Publicerad

den

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETF (CSE) driver en aktiv investeringsstrategi och investerar främst i stora och medelstora publika företag över hela världen. Fokus ligger på företag från Europa, Nordamerika och Asien. Vid val av värdepapper säkerställer fondförvaltningen efterlevnaden av FNs mål för hållbar utveckling. Portföljen är sammansatt uteslutande utifrån marknads- och företagsanalyser, utan referens till ett jämförelseindex. Därvid eftersträvar fondförvaltningen ett optimalt förhållande mellan risk och avkastning.

NamnTillgångsklassISINTERUtdelningspolicy
CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETFActive Equity ETFLU25640077430.75 %Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 121 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 16 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

V21A ETP spårar kryptovalutan Avalanche

Publicerad

den

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) med ISIN CH1135202088, spårar värdet på kryptovalutan Avalanche (AVAX).

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) med ISIN CH1135202088, spårar värdet på kryptovalutan Avalanche (AVAX).

Den börshandlade produktents TER (total cost ratio) uppgår till 2,50 % p.a. Certifikatet replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av kryptovalutan.

21Shares Avalanche ETP är ett mycket litet certifikat med 3 miljoner euro under förvaltning. ETN lanserades den 18 november 2021 och har sin hemvist i Schweiz.

Översikt

Mål: V21Aär designat för att ge investerare det enklaste och säkraste sättet att investera i Avalanche, öppen källkodsplattform för decentraliserade ekonomiapplikationer och blockchain-distributioner för företag.

Fördelar

Värdepapperisering: 21Shares ETP är tillgänglig som aktier på en större börs utan att någon speciell inställning behövs.

Enkelhet: Vaniljstruktur med prestanda direkt kopplad till Avalanche utan hävstång.

Säkerhet

21Shares håller de underliggande kryptotillgångarna i kylförvaring lika med 100 procent av värdet på certifikaten hela tiden.

Säkerhet:

Institutionell säkerhets- och förvaringslösning som använder en mängd olika säkerhetsåtgärder, inklusive kylförvaring, flera privata nycklar, vitlistning och revisionsspår.

Handla V21A ETP

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) är en europeisk börshandlad kryptovaluta. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDAVAX
Euronext ParisEURAVAX
SIX Swiss ExchangeUSDAVAX
XETRAEURV21A
gettexEURV21A
SIX Swiss ExchangeGBPAVAX
SIX Swiss ExchangeEURAVAX
SIX Swiss ExchangeCHFAVAX

Fortsätt läsa

Populära