Följ oss

Nyheter

Varför är aktiemarknaden beroende av teknikens utveckling?

Publicerad

den

Aktiemarknaden har fått ett rejält uppsving de senaste åren och svenska privatpersoner äger idag aktier för ett sammanlagt värde på hisnande 1000 miljarder kronor. Uppfattningen var länge att aktiemarknaden och börshandel var både dyrt och krångligt men digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har medfört en rad faktorer som påverkar aktiemarknaden. I denna artikel granskas sambandet mellan den tekniska utvecklingen och aktiemarknaden, samt ger exempel på faktorer där den tekniska utvecklingen har påverkat aktiemarknaden.

Aktiemarknaden har fått ett rejält uppsving de senaste åren och svenska privatpersoner äger idag aktier för ett sammanlagt värde på hisnande 1000 miljarder kronor. Uppfattningen var länge att aktiemarknaden och börshandel var både dyrt och krångligt men digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har medfört en rad faktorer som påverkar aktiemarknaden. I denna artikel granskas sambandet mellan den tekniska utvecklingen och aktiemarknaden, samt ger exempel på faktorer där den tekniska utvecklingen har påverkat aktiemarknaden.

Digitaliseringen har haft en enorm samhällspåverkan och påverkar allt ifrån hur människor gör affärer, det sociala livet, regeringen, kommunikation och information osv. Tack vare Internet har människor idag möjlighet att ta reda på information och förskaffa sig nödvändiga resurser för att starta företag eller förgylla sin vardag. Aktiemarknaden har genomgått en digitaliseringsprocess under en längre tid och har förändrats i grunden. Förutom aktiemarknaden har även digitaliseringen påverkat branscher som online betting-industrin och spelbolag som William Hill, som utvecklats i takt med teknikens framfart. Digitaliseringen har inneburit att spelbolagen har kunnat satsa på moderna mobilapplikationer och lättnavigerade hemsidor som har medfört en bekvämlighet och tillgänglighet för konsumenterna. Nuförtiden kan spelaren lägga ett bett eller spela ett kasinospel bekvämt från sitt eget hem utan att gå utanför dörren.

Så har tekniken påverkat aktiemarknaden

Förr i tiden var de anställda på börshusen tvungna att samlas runt varandra ropa ut sina order för att beställningen skulle bli rätt. Denna typ av scener ses numera bara i gamla filmer och dagens aktiemarknad ser helt annorlunda ut. Idag sker all handel via nätet där experter och anställda på börshus införskaffar sin information och research på Internet. Det fanns en tid när informationen om företag och specifika aktier för hämtas från bibliotek eller via telefon med det aktuella företaget. Idag finns all information om aktien eller om företaget på nätet eller via bank.

Tekniken har även påverkat hur människor köper- och säljer aktier. Det är numera väldigt lätt att handla med aktier vilket innebär att yrken som daytrading har utvecklats i takt med att tekniken möjliggjort det. Day trading innebär att man ofta köper- och säljer en aktie under samma dag för att ta vara på svängningar på aktiemarknaden. Yrket kräver ett stort intresse och en förmåga att ta in information och trender.

Nästan all handel med aktier sker idag via datorer som inneburit att misstagen kring köp och försäljningar har i stort sett försvunnit. Datorers roll på aktiemarknaden kan inte förminskas eftersom datorer räknar ut risker och trender som sedan följs vid investeringar.

Teknikföretag har en enormt stark ställning på aktiemarknaden och tech-jättar som Google, Tesla och Amazon är bland världens största företag och både deras framgångar och människors förtroende för företagen har en stor påverkan på aktiemarknaden och börsen.

Mobilens påverkan

Enligt en rapport från IIS använder svenskarna sin mobil i genomsnitt 3 timmar om dygnet och använder 15 olika applikationer. Att använda mobilen enbart till att ringa och skicka sms är ett minne blott då mobilen spelar en vital roll i den moderna människans vardag.

Sverige är det land i världen där befolkningen sparar mest. Cirka 80 % av den svenska befolkningen har någon typ av investering på aktiemarknaden och har ett totalt värde på 182 miljarder kronor. Teknikens utveckling i form av mobiler har inneburit en tillgänglighet till aktiemarknaden. Idag kan man ta upp sin mobil och placera, spara eller köpa aktier varsomhelst och närsomhelst. Storbankerna erbjuder ett stort utbud av tjänster för aktieplanering och aktiehandel. Banker som Avanza och Nordnet är Sveriges största nätmäklartjänst och kan via sina mobilapplikationer erbjuda allt från lån till sparande.

Avslutningsvis kan man konstatera att aktiemarknaden har påverkats i grunden av teknikens utveckling. Både de anställda inom börshandel och konsumenterna har upplevt en teknisk revolution som inneburit en tillgänglighet och förenkling av aktiemarknaden. Människor idag har en betydligt större kunskap om aktiemarknaden tack vara den lättillgängliga informationen på Internet och är välmedvetna om börsens ofta positiva effekter.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BNQP ETC är en satsning på kopparpriset

Publicerad

den

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

Denna ETCs TER (total cost ratio) uppgår till 1,00 % p.a. BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är den största ETC som följer RICI Enhanced Copper-index. Denna ETC replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är en mycket liten ETC med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETC lanserades den 13 oktober 2016 och har sin hemvist i Nederländerna.

Information

ISINDE000PB8R1C7
Securities identification number (German WKN)PB8R1C
BloombergBNQP GY
ReutersBNQP.DE
TypeETC
Entitlement0.00926322
CurrencyEUR
Currency hedgedNo
Roll optimizedYes
LeveragedNo
Physical deliveryNo
Total Return Yes
ExchangeFrankfurt Stock Exchange (Regulated Market – Xetra®), Stuttgart Stock Exchange
Trading periods08:15 am – 20:00 pm
Maturityopen end

Handla BNQP ETC

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBNQP

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetfs Hector McNeil om tillväxt i aktiva ETFer

Publicerad

den

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

McNeil förklarade att uppkomsten av aktiva strategier är en naturlig utveckling efter framgången med passiva investeringsspårare och smarta beta-tematiska ETFer. Han lyfte fram bekvämligheten med att köpa ETF:er via onlineplattformar och inflytandet från den amerikanska marknaden, där 75 % av nya ETFer är aktiva.

McNeil nämnde att HANetf får allt större förfrågningar om aktiva ETFer, vilket speglar en bredare trend i Europa. Tillväxten på ETF-marknaden förväntas öka exponentiellt, med tillgångar som förväntas öka från 11 biljoner dollar till 30 biljoner dollar globalt inom de kommande fem åren.

McNeil påpekade skattefördelarna med att hålla amerikanska aktier i irländskt hemmahörande ETFer, och betonade en källskatt på 15 % på utdelning jämfört med 30 % i andra jurisdiktioner. Han noterade att attraktionen mot aktiva ETFer också drivs av potentiella alfavinster och det växande intresset från stora kapitalförvaltare i Europa. Till exempel gick Guinness Global Investors nyligen med i HANetfs plattform.

Han nämnde också att strategier sträcker sig över aktie-, ränte- och optionsbaserade produkter.

Fortsätt läsa

Nyheter

C71P ETF en penningmarknadsfond som investerar i korta amerikanska statsskuldsväxlar

Publicerad

den

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,07 % p.a. Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar).

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 6 december 2023 och har sin hemvist i Irland.

Skäl att överväga C71P

Exponering för amerikanska statsobligationer: Genom att investera i kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar kan ETF erbjuda ett mycket likvidt, räntebärande alternativ till kontanter.

Låg volatilitet: ETFen är koncentrerad till löptider på 1-3 månader och syftar till att maximera exponeringen mot kortfristiga statsräntor, vilket kan minska portföljvolatiliteten och hjälpa investerare att spåra rådande marknadsräntor.

ETF-effektivitet: Denna ETF ger exponering mot en korg av kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar för bara en kostnadskvot på 0,07 % – allt i en enda affär.

Handla C71P ETF

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURC71P
London Stock ExchangeGBPCLPP
London Stock ExchangeUSDCLIP

Största innehav

NamnVikt (%)Värdepapperstyp
B 01/25/249.18Treasury Bill
B 02/15/247.67Treasury Bill
B 02/01/247.60Treasury Bill
B 02/08/247.51Treasury Bill
B 01/18/247.29Treasury Bill
B 01/11/247.21Treasury Bill
B 01/04/247.14Treasury Bill
B 01/02/246.97Treasury Bill
B 01/09/246.97Treasury Bill
B 01/16/246.96Treasury Bill

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära