Följ oss

Nyheter

Vad får räntan att stiga och falla?

Publicerad

den

Vad får räntan att stiga och falla?

Du har säkert sett rubrikerna där det står att FED höjer räntan, eller att Riksbanken låter reporäntan vara oförändrad. Vad får räntan att stiga och falla?

Räntorna bestämmer hur mycket du kan tjäna eller betala, med ens en liten omställning som potentiellt kan göra en stor skillnad för dig som låntagare eller sparare. Så med kursrörelser runt omkring oss, vilket gör räntorna stiga och falla? Vi bryter ner det i följande video:

Ränta är allmänt priset på lån av pengar. Ränta betalas av någon som lånar pengar och erhålls av någon som lånar ut pengar. När någon lånar ut pengar till en bank eller liknande genom att sätta in dem på ett konto erhåller man inlåningsränta från banken. När någon lånar pengar av banken får denne istället betala låneränta. Räntevillkoren inklusive villkoren för hur räntan ändras, bestäms i förväg.

Räntesatsen uttrycker storleken på räntan. Den anges oftast som en procentsats av lånebeloppet, antingen för en betalningsperiod eller för ett år. Om räntesatsen avser räntan för en viss betalningsperiod kallas den för enkel ränta. Avser den ett år kallas den för årlig ränta. Märk här att själva räntesatsen inte kan kategoriseras som ett pris då den uttrycks i procent.

Nominell räntesats, eller vardagligt ”nominell ränta”, är den räntesats som anges i till exempel ett skuldebrev.

Olika sorters ränta

Effektiv ränta eller effektiv årsränta är ett vanligt sätt att uttrycka ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan – ungefär som jämförpris. Man förutsätter att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år, och vanligen används räntedagsbasen 360/360. Om räntan betalas flera gånger per år blir därför den effektiva årsräntan högre än den nominella räntan (sammansatt ränta). Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva årsräntan lägre än den nominella (till exempel på en flerårig fastränteplacering). Vid beräkning av effektiv ränta på konsumentkrediter ska man även ta med avgifter och andra kostnader i kalkylen. Detta är reglerat i Konsumentkreditlagen [1] och i Konsumentverkets anvisningar

Rörlig ränta innebär att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan eller något index, till exempel STIBOR eller LIBOR. Räntesatsen kommer därför att röra sig upp och ned i takt med detta.

Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta. Vid fast ränta är räntesatsen bestämd under en viss tid, till exempel två eller fem år.

Utlåningsränta, den ränta till vilken en bank lånar ut pengar till kunder.

Inlåningsränta, är den ränta banken betalar ut till den de ”lånat in” pengar av, det vill säga den ränta kunden får på insatt kapital. Motsatsen är utlåningsränta.

Räntedagsbas anger hur antal dagar ska räknas när man beräknar räntan.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.