Följ oss

Nyheter

Utdelningarna utgör 40 procent av aktieavkastningen i Europa

Publicerad

den

Utdelningarna utgör 40 procent av aktieavkastningen i Europa

Utdelningarna utgör 40 procent av aktieavkastningen i Europa. I samband med vårens utdelningstider presenterar nu Allianz Global Investors en ny rapport kring aktieutdelningar. Rapporten visar att aktier med utdelning uppvisar lägre volatilitet jämfört med andra aktier, och att utdelningarna har utgjort upp till 40 procent av den totala avkastningen bland europeiska aktier under de senaste 40 åren.

Studien visar att utdelningarna i många länder ger högre totalavkastning än 10-åriga statsobligationer, och att europeiska bolag är särskilt generösa med sina utdelningar jämfört med konkurrenterna i USA. Under de senaste två åren har europeiska aktier gett en betydligt högre direktavkastning jämfört med europeiska obligationer.

Utdelningspolicy – en indikation på hur stabila företagets vinstförväntningar är

Joerg de Vries-Hippen, CIO European Equities på Allianz Global Investors, kommenterar: ”Aktier med utdelningar är ett bra alternativ för sparare och investerare som letar efter avkastning i dagens lågräntemiljö. Vi hittar fortfarande väldigt attraktiva bolag med rimliga värderingar – som erbjuder en ännu högre avkastning via utdelningarna. Det är tydligt att hållbara utdelningsnivåer blivit en fast punkt på många börsnoterade bolags agendor i Europa, mycket på grund av att det är ett övertygande sätt att bygga förtroendet bland aktieägarna. De goda nyheterna för alla sparare är att du antagligen inte kan hitta en bättre indikation på ett företags vinster än genom att titta på utdelningspolicyn”.

Utsikterna för utdelningar är fortsatt positiva

Rapporten visar även att samtidigt som företagens resultat återhämtade sig efter finanskrisen 2008/2009, har utdelningarna i förhållande till vinsterna minskat. I Europa är kvoten mellan utdelning och vinst per aktie för närvarande 55 procent, vilket är förhållandevis lågt ur ett historiskt perspektiv. Studiens författare Dennis Nacken tolkar detta som att ”det finns utrymme för utdelningshöjningar”.

Vidare konstaterar rapporten att utdelningsnivåerna noggrant övervakas av marknadens aktörer och att varje nedjustering skapar oro. I själva verket visar amerikansk statistik från år 1900 och framåt att utdelningsnivåerna varit långt mer stabila jämfört med företagens vinster, i reala termer.
Att som sparare eller investerare enbart fokusera på utdelningsnivåer kan emellertid var missledande. ”Det är snarare organisationens grundläggande affärsmodell som bör lägga grunden för förväntningarna på hållbara vinster, i tillägg till en aktieägarvänlig företagspolicy.” säger Nacken och fortsätter:

”Faktorer som exempelvis marknadsandel, inträdesbarriärer till nya marknader samt förmågan att kunna styra över prissättning spelar alla en viktig roll i detta avseende. Om företagets affärsmodell fungerar kan de också tämja inflationseffekterna genom att sätta högre priser, vilket ökar vinsterna och i slutändan även utdelningarna”.

Om Allianz Global Investors

Allianz Global Investors, som ingår i det börsnoterade försäkringsbolaget Allianz, har en bred kundbas som investerar i alla stora tillgångsklasser och regioner. Med cirka 500 professionella investerare och en integrerad investeringsplattform täcker AllianzGI alla större finanscentra och tillväxtmarknader i världen. Den globala räckvidden möjliggörs genom lokala team som säkerställer förstklassig nivå på tjänsterna. Att skapa ett informationsövertag är en grundläggande del av AllianzGI:s investeringsfilosofi och uppnås genom specialiserade analysteam som är placerade runt om i världen. AllianzGI erbjuder helhetslösningar för komplexa kundbehov genom att samla alla sina beprövade erfarenheter inom rådgivning och analys för investeringsstrategi, risk management samt inom pensionstjänster och relaterade investeringsinstrument.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Nya iShares obligations ETFer på Xetra: tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper

Publicerad

den

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged erbjuder investerare tillgång till den brett diversifierade marknaden för amerikanska inteckningssäkrade värdepapper utgivna och garanterade av statligt sponsrade företag som Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Amerikanska värdepapper med fast ränta med en pass-through-struktur har en rating av investment grade och är säkrade av pooler av inteckningar från amerikanska husägare. Genom pass-through-strukturen får värdepappersinnehavare direkt kapitalbeloppet plus ränta från poolerna av bostadslån. Alla värdepapper måste ha en vägd genomsnittlig återstående löptid på minst ett år.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged ger tillgång till den globala marknaden för obligationer denominerade i US-dollar av investeringsklass. Obligationerna med fast ränta är statsobligationer, statsrelaterade obligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Minsta återstående löptid är ett år.

Båda instrumenten använder terminskontrakt för att säkra valutafluktuationer mot den amerikanska dollarn.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE000EEJLWG10,30 procentUtdelandeBloomberg US Mortgage Backed Securities Index
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE00093SKUY40,30 procentUtdelandeBloomberg US Aggregate Bond Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

En uranfond, Future of Defense och Bitcoin

Publicerad

den

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

ETF, som fokuserar på små och medelstora uranföretag, är mycket efterlängtad och har skapat stort intresse på sociala medier. Sprott, sponsorn av denna produkt i USA, har sett sin version samla runt 400 miljoner dollar i tillgångar på mindre än ett år.

McNeil förklarade att efterfrågan på denna ETF drivs av ett erkännande av kärnkraftens roll i att tillhandahålla en konsekvent ren energikälla och en tillgångspress som förvärrats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. U308, HANetfs bredare produkt för uranbrytare, var den toppresterande tematiska ETFen i Europa förra året med en avkastning på 45 %.

McNeil lyfte också fram Future of Defense UCITS ETF (ASWC), som drar nytta av nuvarande geopolitiska spänningar. Denna ETF är unik eftersom den inkluderar företag som är anslutna till NATO-medlemmar eller medlemsförbund, som syftar till att dra nytta av ökade försvarsutgifter bland NATO-länderna.

I rampljuset var också ETC Group Physical Bitcoin ETF (BTCE), den mest omsatta kryptospot-ETF i Europa, med tillgångar på 1,3 miljarder dollar. Denna produkt understryker den växande acceptansen och efterfrågan på investeringsalternativ för kryptovaluta i Europa, trots skepsis kring den digitala tillgångsklassen.

McNeil berättade för Proactive att han nyligen deltog i den största årliga ETF-konferensen i Miami Beach, som avsevärt fokuserade på Bitcoin och kryptovaluta ETFer, vilket speglar branschens utveckling och dess hausseartade utsikter mot en framtid värderad till 50 biljoner dollar under det kommande decenniet.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla BTCE ETC

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE ETC) är en börsnoterad kryptovaluta som handlas på Euronext Paris och tyska XETRA.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

ELF5 ETF investerar i europeiska länder utanför Eurozonen

Publicerad

den

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) investerar i aktier med fokus på Europa. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) investerar i aktier med fokus på Europa. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF är en mycket liten ETF med tillgångar på 11 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka Europe ex EMU UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som följer utvecklingen av MSCI Europe ex EMU Index (prisindex). Indexet representerar de utvecklade europeiska aktiemarknaderna uteslutande de länder som ingår i Europeiska monetära unionen.

Investeringsstrategi

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF strävar efter att följa MSCI Europe ex EMU-indexet. MSCI Europe ex EMU-indexet spårar ledande aktier i europeiska länder utanför euroområdet.

Handla ELF5 ETF

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURELF5
Stuttgart Stock ExchangeEURELF5
XETRAEURELF5

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära