Följ oss

Nyheter

Utdelningarna utgör 40 procent av aktieavkastningen i Europa

Publicerad

den

Utdelningarna utgör 40 procent av aktieavkastningen i Europa

Utdelningarna utgör 40 procent av aktieavkastningen i Europa. I samband med vårens utdelningstider presenterar nu Allianz Global Investors en ny rapport kring aktieutdelningar. Rapporten visar att aktier med utdelning uppvisar lägre volatilitet jämfört med andra aktier, och att utdelningarna har utgjort upp till 40 procent av den totala avkastningen bland europeiska aktier under de senaste 40 åren.

Studien visar att utdelningarna i många länder ger högre totalavkastning än 10-åriga statsobligationer, och att europeiska bolag är särskilt generösa med sina utdelningar jämfört med konkurrenterna i USA. Under de senaste två åren har europeiska aktier gett en betydligt högre direktavkastning jämfört med europeiska obligationer.

Utdelningspolicy – en indikation på hur stabila företagets vinstförväntningar är

Joerg de Vries-Hippen, CIO European Equities på Allianz Global Investors, kommenterar: ”Aktier med utdelningar är ett bra alternativ för sparare och investerare som letar efter avkastning i dagens lågräntemiljö. Vi hittar fortfarande väldigt attraktiva bolag med rimliga värderingar – som erbjuder en ännu högre avkastning via utdelningarna. Det är tydligt att hållbara utdelningsnivåer blivit en fast punkt på många börsnoterade bolags agendor i Europa, mycket på grund av att det är ett övertygande sätt att bygga förtroendet bland aktieägarna. De goda nyheterna för alla sparare är att du antagligen inte kan hitta en bättre indikation på ett företags vinster än genom att titta på utdelningspolicyn”.

Utsikterna för utdelningar är fortsatt positiva

Rapporten visar även att samtidigt som företagens resultat återhämtade sig efter finanskrisen 2008/2009, har utdelningarna i förhållande till vinsterna minskat. I Europa är kvoten mellan utdelning och vinst per aktie för närvarande 55 procent, vilket är förhållandevis lågt ur ett historiskt perspektiv. Studiens författare Dennis Nacken tolkar detta som att ”det finns utrymme för utdelningshöjningar”.

Vidare konstaterar rapporten att utdelningsnivåerna noggrant övervakas av marknadens aktörer och att varje nedjustering skapar oro. I själva verket visar amerikansk statistik från år 1900 och framåt att utdelningsnivåerna varit långt mer stabila jämfört med företagens vinster, i reala termer.
Att som sparare eller investerare enbart fokusera på utdelningsnivåer kan emellertid var missledande. ”Det är snarare organisationens grundläggande affärsmodell som bör lägga grunden för förväntningarna på hållbara vinster, i tillägg till en aktieägarvänlig företagspolicy.” säger Nacken och fortsätter:

”Faktorer som exempelvis marknadsandel, inträdesbarriärer till nya marknader samt förmågan att kunna styra över prissättning spelar alla en viktig roll i detta avseende. Om företagets affärsmodell fungerar kan de också tämja inflationseffekterna genom att sätta högre priser, vilket ökar vinsterna och i slutändan även utdelningarna”.

Om Allianz Global Investors

Allianz Global Investors, som ingår i det börsnoterade försäkringsbolaget Allianz, har en bred kundbas som investerar i alla stora tillgångsklasser och regioner. Med cirka 500 professionella investerare och en integrerad investeringsplattform täcker AllianzGI alla större finanscentra och tillväxtmarknader i världen. Den globala räckvidden möjliggörs genom lokala team som säkerställer förstklassig nivå på tjänsterna. Att skapa ett informationsövertag är en grundläggande del av AllianzGI:s investeringsfilosofi och uppnås genom specialiserade analysteam som är placerade runt om i världen. AllianzGI erbjuder helhetslösningar för komplexa kundbehov genom att samla alla sina beprövade erfarenheter inom rådgivning och analys för investeringsstrategi, risk management samt inom pensionstjänster och relaterade investeringsinstrument.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.