Följ oss

Nyheter

Syntetiska ETF:er är inte farliga men du måste förstå det du köper

Publicerad

den

Syntetiska ETF:er är inte farliga men du måste förstå det du köper

Fysisk replikering: ETF:en placerar direkt i de värdepapper som utgör målindexet helt eller nästan i samma proportion som i målindexet.”

Syntetisk replikering: ”En portfölj med syntetiska ETF:er består helt av indexderivat. Syntetiska ETF har lagts upp så att ETF-emittenten äger en säkerhetskorg som ofta hänför sig till värdepappren i jämförelseindexet, men kan även vara helt oberoende av ETF:ens placeringsobjekt. Mot denna säkerhet utgör denna en totalavkastningsswapp (total return swap), där avkastningen från säkerheten byts mot totalavkastningen från jämförelseindexet med swappmotparten.” (källa finska finansinspektionen)

Bakgrund

I Europa är det vanligt med syntetiska ETF:er vilket är en stor skillnad mot USA. Detta beror enligt min uppfattning framförallt på kulturella skillnader. I USA är de största ETF-leverantörerna fristående kapitalförvaltare medan de europeiska aktörerna är traditionella banker och investmentbanker. I och med att de senare aktörerna har en stor balansräkning och en bakomliggande organisation för att hantera derivat har det fallit sig mer naturligt för dessa att även applicera detta tänk när de lanserar ETF:er. Det europeiska fondregelverket UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) har också sett på fysiska och syntetiska ETF:er på ett likartat sett. I USA är det väldigt svårt att få syntetiska ETF:er godkända hos amerikanska SEC. Detta har lett till att den traditionella amerikanska ETF:en är fysiskt replikerande och utdelande. I Europa är det mer vanligt med en swapbaserad och återinvesterande struktur, men trenden har ändrats på senare tid (se graf ovan).

Varför finns syntetiska ETF:er överhuvudtaget?

Fördelarna som brukar lyftas fram är:

– Skatteeffektivitet

– En mindre skillnad i avkastning gentemot det index som fonden avses följa (tracking error)

– En möjlighet att följa annars svårtillgängliga/svårreplikerade marknader som t.ex. enskilda tillväxtmarknader och råvaror

– Lägre kostnader

Syntetisk replikering via derivat används av alla typer av investerare både institutionella och privata. Senast idag skickade EDHEC-Risk Institute ut ett ”White paper” gällande riskerna med syntetiska ETF:er. Kontentan verkar vara att de inte ser några förhöjda motpartsrisker med syntetiska ETF:er, se länk nedan.

Vad säger UCITS om syntetiska ETF:er?

Fonden/ETF:en får enligt investeringsbegränsningarna i UCITS IV vid derivattransaktioner exponeras för en motpartsrisk upp till högst 10 procent av fondens substansvärde. Resterande del, 90 procent, måste säkerställas genom säkerheter. De flesta ETF-aktörer har ofta mer än 100 procent av fondvärdet garanterat, genom en eller flera motparter.

Vilka säkerheter får man när man köper en syntetisk ETF?

UCITS-direktiven styr vilka säkerheter som får ingå. För de flesta ETF-leverantörerna kan man se den dagliga säkerhetsmassan på respektive leverantörs sajt. Ofta är det en extern aktör som är ansvarig för att bevaka fondens exponering mot swap-utgivaren och som bevakar att säkerheterna/”substitute basket” följer de riktlinjer som fastställts. Det stämmer att du kan få säkerheter som inte överensstämmer med den exponering du köpt – t.ex. du köper en Sverige ETF men får amerikanska statspapper och globala storbolag som säkerhet. Om du skulle få samma säkerheter som ETF:en du köper skulle det inte finnas någon poäng med att ha en syntetisk replikering.

Vad händer om banken som sålt ETF:en går omkull?

Det är väldigt sällan som en stor internationell bank eller investmentbank går i konkurs utan någon som helst förvarning. ETF:er och ETF-bolag fungerar på precis samma sätt som vanliga fonder och fondbolag. Andelsägarnas tillgångar ska vara skilda från fondbolaget och förvaras av ett förvaringsinstitut, en bank eller ett kreditinstitut. Går bolaget omkull ska alltså andelsägarna normalt inte drabbas. Innan en faktisk konkurs skulle ETF-leverantören försöka skaffa fram andra motparter som kan ta över swappen. Skulle swapparna förfalla och det inte finns någon som kan sälja samma swap till ETF-fonden kommer tillgångarna/säkerheterna säljas för fondens räkning och samtliga medel tillfalla fonden. T.ex. har db x-trackers säkerheter som i de flesta fall uppgår till 107,5 procent av NAV. Skulle försäljningen av tillgångarna inbringa mer än 100 procent så tillfaller överskjutande medel andelsägarna.

Vad händer om tillgångarna som lämnats som säkerhet är svåra att sälja?

Vad gäller ETF-likviditet under stress så har det ju prövats vid ett flertal tillfällen och det har alltid gått bra t.ex. handlades amerikanska företagsobligationer flitigt under finanskrisen trots att underliggande instrument inte handlades.

Har någon syntetisk ETF-leverantör gått i konkurs?

Nej

Fortsätt läsa
Annons
3 Kommentarer

3 Comments

  1. Pingback: Är fysiska ETFer säkrare än syntetiska? - ETF-marknaden

  2. Pingback: Syntetiska ETF:er klarade sig bra under Covid-19

  3. Pingback: Fysiska ETFer är framtiden säger Deutsche - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Förvaltare ser hur fonder för guld och uran ökar sina förvaltade volymer

Publicerad

den

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Responsibly Inköpt fysiskt guld ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Gold ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

Uran, ny tjurmarknad?

Sprott Uranium Miners UCITS ETF, spårar North Shore Sprott Uranium Miners-index och utvecklades i samarbete med Sprott Asset Management, en global ledare inom uran- och råvaruinvesteringar, för att erbjuda investerare en investeringslösning som svar på energikrisen som utlöstes av konflikten i Europa.

Dessutom ökar Europeiska unionens beslut att klassificera kärnenergi som ”grön”, det vill säga ett giltigt bidrag i kapplöpningen mot netto-noll, underskottet i tillgången på uran, en grundläggande råvara för kärnenergi. Som ett resultat tror många experter att uran är på toppen av en ny tjurmarknad.

Guld, priser på topp i över sju månader

Investeringar i guld, den mest kända tillgången i säkra tillflyktsorter, upplever också höga inflöden och i början av 2023 nådde spotpriset på guld sin högsta nivå på mer än sju månader.

The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC, den första finansiella produkten listad i samarbete med The Royal Mint, , erbjuder investerare exponering för spotpriset på guld genom att fysiskt hålla guldtackor, som hålls i valv på The Royal Mint i Llantrisant, Cardiff.

En annan intressant aspekt av denna produkt är att guld ETC endast utfärdas efter tilldelning av unikt identifierbara fysiska guldtackor. Som bevis på detta gjordes den första fysiska inlösen av ETC i år med det amerikanska finansföretaget Wahed som löste in en guldtacka på ett troy ounce.

Produkten erbjuder också investerare möjligheten att få tillgång till en guldinvestering i linje med deras hållbarhetsvärden. Faktum är att ETC garanteras delvis av LBMA Good Delivery bars, gjorda av 100 procent återvunnet guld, som kommer från avfallet från produktionsprocessen. Denna ETC är också sharia-kompatibelt, det vill säga i linje med islamiska värderingar.

Hector McNeil, grundare och co-VD för HANetf, kommenterade: ”Det är fantastiskt att se den fortsatta tillväxten av två av våra mest spännande och innovativa produkter. Å ena sidan ETF för utvinning av uran, ett nyckelmaterial för kärnenergi, vilket i sin tur är grundläggande för energiförsörjning i denna fas av övergången till förnybara energikällor; å andra sidan guld, som även om det alltid har varit ett grundläggande inslag för många portföljer, fokuserar i dag allt fler investerare på instrument som i första hand svarar mot deras hållbarhetsvärden, en faktor som riskerar att utesluta guld. Så med The Royal Mint är vi fast beslutna att skapa ett ETC som backas upp av ansvarsfullt inköpt guld och delvis backas upp av 100 % återvunnet guld”.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla RM8U ETC

HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RM8U ETC) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

36B6 ETF ger exponering mot amerikanska aktier med höga ESG-poäng

Publicerad

den

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) har tillgångar på 323 miljoner GBP under förvaltning. 36B6 ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför 36B6?

  1. Få tillgång till amerikanska marknader genom företag med enastående miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG) och minimala kontroverser.
  2. Sålar bort exponering för företag som är involverade i industrier som kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, civila skjutvapen, konventionella vapen, alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer.
  3. Har förbättrat miljömässiga meriter med ytterligare skärmar på företag som är involverade i industrierna termiskt kol, oljesand, olja och gas, kraftproduktion och termiska kol/oljesandreserver.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av amerikanska ESG-kontrollerade företag (miljö, social och styrning).

Den 27 november 2019 ändrades riktmärket från MSCI USA SRI Index till MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.

Investeringsstrategi

MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels-index spårar amerikanska aktier som endast överväger företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen ur ett ESG-perspektiv och undvika företag inkompatibel med värden screenar eller utsätts för fossila bränslen genom utvinnings- och produktionsaktiviteter, kraftgenereringsaktiviteter eller reserver ägande. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Handla 36B6 ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR36B6
gettexEUR36B6
Euronext AmsterdamUSDSRIL

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology4.75US5949181045USD
TSLATESLA INCConsumer Discretionary4.47US88160R1014USD
HDHOME DEPOT INCConsumer Discretionary4.28US4370761029USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology4.20US67066G1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples3.86US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples3.45US7134481081USD
DISWALT DISNEYCommunication2.60US2546871060USD
ADBEADOBE INCInformation Technology2.60US00724F1012USD
TXNTEXAS INSTRUMENT INCInformation Technology2.11US8825081040USD
AMGNAMGEN INCHealth Care2.05US0311621009USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Tech Megatrends ETF & Industry 4.0 Innovations

Publicerad

den

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. ITEK följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. T3KE följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

Anthony går igenom de noggrant utvalda megatrenderna och deras underteman, och lyfter fram den explosiva potentialen hos AI inom teknik och dess inverkan på olika sektorer. Han betonar också tillväxtpotentialen för teman som genomik, att bli mer mainstream efter covid och onlinespel, en industri som nu har överträffat Hollywood i storlek och som i framtiden potentiellt skulle kunna konvergera med cloud computing och sociala medier, som nyligen affärer som Microsofts förvärv av Activision skulle kunna tyda på. Innan han grundade GinsGlobal 2000, arbetade Anthony som direktör på Barclays. Han kommer ursprungligen från Sydafrika och har en Bachelor of Business Science och CPA-certifikat från University of Cape Town.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära