Följ oss

Nyheter

Fysiska ETFer är framtiden säger Deutsche

Publicerad

den

Fysiska ETFer är framtiden säger Deutsche

Fysiska ETFer är framtiden säger Deutsche. Till skillnad från i USA så domineras marknaden för börshandlade produkter i Europa av så kallade syntetiska produkter. Fysiska ETFer är framtiden säger Deutsche Asset and Wealth Management tror emellertid att detta kommer att ändra sig snart. Deutsche kommer att konvertera 18 syntetiska börshandlade fonder, med 9,5 € miljarder eller 13 miljarder USD i tillgångar, till fysiska medel rapporterar Financial Times.

Reinhard Bellet, chef för DeAWM passiv kapitalförvaltning sade till Financial Times att fonderna genomgår förändringar till följd av ökad efterfrågan på fysiska ETF: er som replikerar vanliga aktieindex som DAX och Euro Stoxx 50. Han avslutade med att säga att det inte är någon tvekan om att framtiden är ”fysisk” när det gäller att replikera vanliga aktieindex.

Syntetiska ETF: er utnyttjar swappar och derivat för att replikera den underliggande marknaden, bland annat fonder eller Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) Europa. En swap är ett löfte från en motpart, vanligtvis en investeringsbank, att replikera resultatet för en marknad eller ett index. Investerare har blivit allt mer bekymrade över utvecklingen för syntetiska ETF: er på grund av en ökad medvetenhet i motpartsrisker.

Detta är i dag inget kontroversiellt ämne på den amerikanska ETF-marknaden, men internationella tillsynsmyndigheter har utryckt en oro för att denna utlåningspraxis kan skada både de enskilda investerarna och de finansiella systemen. De flesta kritiker hävdar att denna praxis innebär en motpartsrisk om kan komma att leda till att det uppstår en så kallad ”short squeeze” hos ETF-leverantören.

Spårar ett underliggande Index

Fysiska ETFer spårar ett underliggande index, som Dow Jones, S & P 500, Nasdaq eller OMXS30, genom att välja aktier från det underliggande indexet genom en fullständig eller partiell replikeringsteknik.

DeAWM säger emellertid att de inte kommer att överge syntetiska ETFer helt och hållet eftersom företaget den hävdar att syntetiska produkter trots allt är både billigare och effektivare för investerare än konkurrerande fysiska ETFer. Det kan nämnas att när företaget gör en övergång till fysiska komponenter så kommer Euro Stoxx 50 ETF att öka sin TER till 0,09 procent jämfört med tidigare noll.

Deustche Asset and Wealth Management är den näst största europeiska ETF leverantören med tillgångar under förvaltning på 35,9 miljarder €.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.