Följ oss

Nyheter

Rekordhög andel av kapitalet placerat i börshandlade produkter

Publicerad

den

Rekordhög andel av kapitalet placerat i börshandlade produkter

Rekordhög andel av kapitalet placerat i börshandlade produkter. Kombinationen av 17,0 miljarder dollar i nettoinflöde och en positiv marknadsutveckling drivit tillgångar i den globala ETF/ETP industrin till en ny rekordnivå på 2,4 triljoner USD i slutet av november, enligt ETFGI’s November 2013 Global ETF and ETP industry insights report. Nettoinflöden till globala ETF/ETP i november var lägre än nettoinflödet på 32,6 miljarder USD under oktober och nettoinflödet om 35,7 miljarder USD i september. Vi ser därmed att det nu finns en rekordhög andel av kapitalet placerat i börshandlade produkter.

I november 2013 hade börshandlade fonder/ETP ett nettoinflöde på 17,0 miljarder USD. ETF/ETPer med fokus på aktier hade det största nettoinflödet med 18,2 miljarder dollar, följt av ränteETF/ETPer med 1,1 miljarder USD, medan råvaruinriktade ETF/ETPer upplevde ett nettoutflöde på1,7 miljarder USD.

Ökat med 21 procent

Hittills i år (YTD) genom slutet av november 2013 har de globala ETF/ETP tillgångarna ökat med 21% baserat på en positiv marknadsutveckling och nettoinflöden på 220,6 miljarder dollar, vilket är i linje med nettoinflöden vid denna tidpunkt 2012.

ETF/ETPer med fokus på aktier har attraherat det största nettoinflödet hittills i år med 213,5 miljarder dollar, vilket är betydligt högre än motsvarande siffra på 124,4 miljarder dollar vid denna tidpunkt 2012. RänteETF/ETPer har varit den näst mest populära tillgångsslaget, även om nettoinflöden på 22,4 miljarder dollar i år släpar efter de 61,6 miljarder dollar som hade sökt sig till dessa produkter vid samma tidpunkt 2012. Råvaruinriktade ETF/ETP har hittills upplevt nettoutflöden under 10 av 11 månader under 2013, med år nettoutflöden på 34,7 miljarder USD i slutet av november. Detta står i kontrast till ett nettoinflöde på 22,4 miljarder USD vid denna punkt i 2012.

Aktier har varit det populäraste området att allokera tillgångar under 2013 med nettoinflöden på 213,5 miljarder USD. Nordamerikanska aktieETF/ETP har haft de största nettoinflödet hittills i år med 127,4 miljarder dollar, följt av ETF/ETPer som investerar i de utvecklade delarna av Asien samt i Japan med 35,5 miljarder dollar, och europeiska aktieETF/ETP med 24,7 miljarder dollar, medan de ETF/ETP som fokuserar på aktiemarknaderna i tillväxtregionerna har upplevt ett nettoutflöde på 9,8 miljarder USD.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.