Följ oss

Nyheter

Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder

Publicerad

den

Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder

Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder. I dag möts investerare av en uppsjö val, aktier eller obligationer, inhemska eller utländska, sektorer och branscher, värde eller tillväxt varför det inte är så pass konstigt att många blir förvirrade. Valet att köpa en aktiefond eller en ETF, en börshandlad fond, kan ses som trivialt jämfört med alla andra val, men det finns viktiga skillnader mellan de två typerna av fonder som kan påverka Din avkastning och hur du gynnas av det. Det är därför nyttigt att förstå skillnaderna och hur Du använder dem till din fördel. Vad är då skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder?

Likheterna

Såväl traditionella fonder som börshandlade fonder äger portföljer av aktier och/eller obligationer, men ibland också mer exotiska tillgångar som ädelmetaller och andra råvaror. Båda dessa typer av investeringsinstrument måste följa specifika regler för vad de kan äga, hur stor andel av portföljen som kan koncentreras till en eller flera innehav, hur pass mycket pengar de eventuellt kan få låna etcetera, något som regleras av deras placeringsreglemente och av lagstiftning.
Utöver detta kan de två investeringsinstrumenten skilja sig åt väsentligt. Några av skillnaderna dem emellan kan vara svåra att förstå, men det är de som avgör om det är en typ av fond passar Dig eller inte.

Skillnaderna

När du sätter in pengar i en traditionell fond görs affären med det bolag som förvaltar en, till exempel Vanguard, SEB, T. Rowe Prices, Nordea, antingen direkt eller genom en mäklarfirma. Köpet genomförs till fondandelsvärdet för fonden baserat på priset när marknaden stänger samma dag eller nästa om du gör Ditt köp efter det att marknaderna har stängt. När du säljer dina andelar, sker samma process men i en i omvänd ordning. Vissa fonder tar ut ett ”straff” i form av en uttagsavgift, ibland så hög som en procent av aktiernas värde, för att sälja tidigt, vanligtvis tidigast 90 dagar efter att du köpt in fondandelarna.

Den som köper en börshandlad fond har inte dessa problem att ta hänsyn till. Precis som namnet säger så handlas en ETF, en börshandlad fond, på en börs (eller en reglerad marknad) precis som vanliga aktier. Motparten är endera vanliga investerare alternativt en market maker, men inte fondbolaget. Det går att köpa eller sälja dessa andelar närsomhelst under dagen så länge marknaden är öppen, till ett pris som speglar marknadens villkor.

Detta är särskilt relevant när det gäller börshandlade fonder som spårar internationella tillgångar i en annan tidzon, där priset på tillgången ännu inte har uppdaterats för att spegla ny information. ETFer kan alltså återspegla den nya verkligheten på marknaden snabbare än fonder kan.

En annan viktig skillnad är att de flesta ETFer är index-tracking, vilket innebär att de försöker matcha avkastning och prisrörelser i ett index, såsom S & P 500, genom att samla en portfölj som matchar indexkomponenterna så nära som möjligt. Fonder kan spåra index också, men de flesta förvaltas aktivt. Detta kan bli kostsamt eftersom en aktivt förvaltad fond spenderar pengar på analytiker, analyser av marknader och industrier, företagsbesök etcetera. Av den anledningen är den typiska traditionella fonden dyrare att driva, och att äga för en investerare, än vad en ETF är. Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder

ETF = Lägre kostnader och högre effektivitet

En passiv förvaltning är emellertid inte den enda orsaken till att en ETF brukar vara billigare än en traditionell fond. En börshandlad fond som replikerar en ETF har lägre kostnader än en traditionell fond som replikerar samma index., och det finns ett antal aktivt förvaltade ETFer som har en lägre förvaltningskostnad än vad traditionella fonder som förvaltas aktivt.

Istället är det något annat som styr kostnaderna. Det handlar om mekaniken för att driva dessa två olika sorters fonder och relationen mellan fonderna och deras andelsägare. Fonder och ETFer är båda så kallade öppna investeringsinstrument, det innebär att antalet utestående andelar kan justeras uppåt och nedåt beroende på utbud och efterfrågan. Hur och varför de gör detta är emellertid inte samma sak

När mer pengar kommer in i fonden än vad som går ut ur en fond på en viss dag måste förvaltarna chefer minska obalansen genom att sätta de extra pengarna i arbete på marknaderna. Om det finns ett nettoutflöde, måste de sälja vissa innehav så att det finns tillräckliga extra kontanter i portföljen för att kunna hantera utbetalningarna.

Köpare och säljare gör affärerna med varandra

När det gäller en ETF så är det helt annorlunda, där har fondbolaget betydligt mindre att göra. Förvaltarna av en börshandlad fond vill att priset på deras ETF (som fastställs genom löpande avslut under dagen), hamnar så nära substansvärdet av indexet, det så kallade NAV-värdet.

För att göra detta justerar ETF-leverantören priset genom att skapa nya andelar, eller lösa in befintliga andelar. Är priset för högt? Det betyder att efterfrågan är högre än utbudet, ETF-leverantören skapar då ett ökat utbud av andelar. Allt detta kan utföras med ett datorprogram, utan inblandning av mänskliga händer

I vissa länder har en ETF en bättre skattesits och är mer skatteeffektiv. I USA beskattas till exempel ETFer och fonder beskattas varje år baserat på vinster och förluster inom portföljerna. Eftersom det är en mindre handelsaktivitet i en ETF skapas färre beskattningsbara händelser (mekanismen för skapande och inlösen av andelar minskar behovet av att sälja). I allmänhet blir det då så att skattefrågan endast uppstår när en ETF säljs.

Saker att tänka på när byten görs

ETFer är relativt nya finansiella instrument, drygt 25 år gamla, medan fonder har funnits i evigheter, så investerare som inte just har börjat kommer sannolikt att äga fonder med inbyggd beskattningsbara vinster. Att sälja dessa fonder kan utlösa kapitalvinstskatt, så det är viktigt att inkludera denna skattekostnad i beslutet att flytta kapitalet till en ETF.

Beslutet handlar om att jämföra den långsiktiga nyttan av att byta till en bättre investering och betala mer i förskottsskatt, jämfört med stanna i en portfölj av mindre optimala placeringar med högre kostnader.

Det är också viktigt att komma ihåg att om du fått fonder som gåva eller i arv så kommer Du att få betala skatt för de uppskjutna vinsterna. Det går således inte att undvika skatten, bara att skjuta upp den.

Vilket finansiellt instrument skall Du använda?

Med tanke på de olika skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder, vilken är bäst att använda? Svaret är att det beror på. Båda fonderna kan fylla olika typer av behov. Traditionella fonder är ofta bra när det gäller att investera i nischer, till exempel aktier i utländska småbolag eller potentiellt givande områden som marknadsneutrala eller lång/kort aktiefonder som presenterar esoteriska risk/belöningsprofiler

I de flesta fall och för de flesta placerare är det emellertid enklast att använda börshandlade fonder eftersom en ETF erbjuder en låga kostnader, lättillgänglighet, och betoning på indexspårning. Deras förmåga att tillhandahålla exponering för olika marknadssegment på ett enkelt sätt gör dem till användbara verktyg om din prioritet är att skapa ett långsiktigt välstånd med en balanserad, brett diversifierad portfölj. Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Cryptoassets of the Month: May 2023

Publicerad

den

Cryptoassets of the Month: May 2023 Every month, our research team will present the cryptoassets of the month that increased or dropped in value by more than 15%. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Every month, our research team will present the cryptoassets of the month that increased or dropped in value by more than 15%. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Figure 1 – 30-Day Performance: Cryptoassets of the Month vs. Traditional Asset Classes

Data Source: 21Shares, CoinGecko, and Yahoo Finance, from 30-Apr-2023 to 31-May-2023 (Close Price)

Ethereum (ETH)

Ethereum traded down 0.57% over the past month. On May 15, Lido V2 went live, enabling users to withdraw their stETH (staked Ether). As of May 31, Lido has processed over 460k stETH withdrawals without voluntarily exiting a single validator. The protocol achieved this by implementing a buffer that accumulates ETH via daily deposits, partial withdrawals, and rewards. On the scaling front, Aztec revealed its “hybrid zk-rollup,” which will enable private smart contract execution, allowing users to protect their data and on-chain activity with programmable anonymity. Finally, Ethereum’s beacon chain suffered a technical issue that caused the network to stop finalizing blocks briefly.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin traded down 7.21% over the past month. On May 17, Tether announced it would use 15% of its monthly net operating profits (i.e., the realized gains from T-bills and similar investments) to buy Bitcoin. The move aims to diversify Tether’s reserve surplus. In addition, it could have a considerable effect on BTC’s structural supply and demand dynamics, as it can offset a significant portion of the selling pressure we can expect from the 41k BTC that the U.S. government intends to sell this year. On another front, transaction fees on the Bitcoin network rose five-fold from $23.5 million in April to $124 million in May, primarily driven by Ordinals and BRC-20 tokens.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) traded down 15.08% over the past month as activity in the decentralized virtual world waned significantly. About 2,740 unique wallet addresses interacted with Decentraland throughout May, down ~26% from April. In other news, on May 18, Decentraland DAO introduced “Decentraland Studios,” a platform to connect creators who want to build experiences on the platform but lack the technical skills to do it. This move is part of a broader trend in crypto attempting to lower the barrier of entry for new developers and creators.

Stacks (STX)

Stack’s native token STX traded down 16.47% over the past month. On May 23, ALEX – the most prominent decentralized exchange (DEX) on the Stacks network – introduced permissionless listings for BRC-20 tokens. Despite the combined market cap of BRC-20 tokens reaching close to $500 million, they mainly consist of “meme coins” because Bitcoin does not natively support smart contracts, nor is it designed for fast performance. Thus, Bitcoin needs Layer 2s like Stacks to be usable at scale and open the segway for new use cases. Regarding ecosystem traction, the Stacks networks reached 65,000 deployed smart contracts on May 25.

Avalanche (AVAX)

Avalanche’s native token AVAX traded down 17.85% over the past month despite exciting ecosystem developments. On May 24, Ava Labs announced AvaCloud, a launchpad that allows businesses to deploy custom, fully managed blockchains using an intuitive no-code portal. In addition, the AvaCloud product suite includes managed validators with automated installation for enhanced security, comprehensive data tools, and chain interoperability between all blockchains on the Avalanche network. If successful, the release could mark a paradigm shift in enterprise adoption by removing the complexity of building a public or private blockchain.

Algorand (ALGO)

Algorand’s native token ALGO traded down 18.34% over the past month, underperforming the broader market. The Algorand Foundation recently released AlgoKit, an application that handles the developer environment setup, project generation, and deployment. AlgoKit aims to lower the barrier of entry for developers entering the ecosystem. In this regard, attracting new talent is an area Algorand has struggled with – the blockchain had only 38 full-time developers as of April 2023, according to Electric Capital. The network’s inability to attract new talent may be worrisome as developer engagement is an early and leading indicator of value creation.

Fantom (FTM)

Fantom’s native token FTM traded down 26.28% over the past month. On May 8, the Fantom Hackathon Q2 2023 opened for submissions with a prize pool of over $300k for innovative dApps built on the blockchain. On May 17, the Fantom Foundation released Fantom Academy, a series of lessons for developers, including Solidity basics, token standards, and more. Finally, regarding ecosystem traction, Fantom became available on The Graph, allowing developers to leverage subgraphs to load data on the Fantom blockchain securely and reliably into their dApps.

Strategies of the Month: March 2023

Every month, our research team will also present the best-performing strategies of the month in our product suite. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Figure 2: 30-Day Performance: Strategies of the Month vs. Traditional Asset Classes Data

Source: 21Shares Index Management Console and Yahoo Finance, from 28-Apr-2023 to 31-May-2023 (Close Price)

SBTC

The 21Shares Short Bitcoin ETP (SBTC) rose 5.72% over the past month. SBTC seeks to provide a -1x return to the performance of Bitcoin for a single day. Despite its strong fundamentals, BTC’s implied annual volatility has consistently been above 70% and has experienced drawdowns from its all-time high of more than 80%. By comparison, the annual volatility of the S&P 500 sits around 20%. As a result, sophisticated investors with stringent risk-management practices may benefit from tactical short-term inverse exposure to BTC.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

Ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn

Publicerad

den

VettaFis energiforskningschef Stacey Morris talar med Thomas Warner från Proactive om den senaste utvecklingen inom midstream-sektorn och i Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP). Han säger att det varit ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn.

VettaFis energiforskningschef Stacey Morris talar med Thomas Warner från Proactive om den senaste utvecklingen inom midstream-sektorn och i Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP). Han säger att det varit ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn.

Morris lyfter fram en stark resultatsäsong, med energiinfrastrukturföretag som överträffar förväntningarna och höjer vägledningen. Midstream-bolags stabila kassaflöden och solida utförande bidrog till deras motståndskraft och positiva utdelningstrender, vilket väckte intresse från allmänna investerare.

Hon pratar också om det senaste meddelandet om oljeproduktionsnedskärningar från Opec+, som hon tror kanske inte har en omedelbar inverkan på midstream, men som i slutändan kan visa sig gynnsam för sektorn.

Handla JMLP ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Senatens godkända kärnenergiproposition ger bränsle i uranindustrin

Publicerad

den

Genomgången av en kärnenergiproposition orsakade en uppgång i aktiekurserna för företag inom uranindustrin. Cameco Corporation, det största företaget inom uranindustrin, ökade med 14 procent under de senaste tre handelssessionerna.

Genomgången av en kärnenergiproposition orsakade en uppgång i aktiekurserna för företag inom uranindustrin. Cameco Corporation, det största företaget inom uranindustrin, ökade med 14 procent under de senaste tre handelssessionerna.

Som svar på antagandet av kärnkraftslagstiftningen har aktiekurserna för uranprospekterings-, utvinnings- och bearbetningsföretag stigit kraftigt.

Global X Uranium ETF (URA), en amerikansk ETF, har även skjutit i höjden med 10 procent under de senaste tre handelssessionerna, eftersom den amerikanska regeringen har för avsikt att öka investeringarna i branschen under de kommande åren.

Vad hände: Den 1 juni antog Senatens kommitté för miljö och offentliga arbeten (EPW) den bipartisan ADVANCE Act, en kärnenergiproposition avsedd att positionera USA som en global ledare inom kärnteknik och energi.

Lagstiftningen, som infördes av Senator Shelley Moore Capito (R-WV), ordförande Tom Carper (D-DE), Senator Sheldon Whitehouse (D-RI), syftar till att uppmuntra utveckling och användning av ny kärnteknik.

Varför det är viktigt: ADVANCE Act har potential att främja marknadstillväxt och prestanda inom kärnenergisektorn, eftersom den ger Nuclear Regulatory Commission (NRC) de verktyg och resurser som krävs för att underlätta en säker och konkurrenskraftig utveckling av kärnteknik i Förenta staterna.

Det kommer att minska regleringskostnaderna, stimulera nästa generations reaktorer och effektivisera tillståndsförfarandet för kärnkraftsanläggningar på brunfältsanläggningar.

Capito konstaterade, ”Från både nationell säkerhet och energioberoende synvinkel har USA allt att vinna genom att bli världsledande inom kärnenergi, och idag tog vi ett viktigt steg mot att uppnå det målet.”

Handla NUKL ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla URNU ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära