Följ oss

Nyheter

Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder

Publicerad

den

Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder

Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder. I dag möts investerare av en uppsjö val, aktier eller obligationer, inhemska eller utländska, sektorer och branscher, värde eller tillväxt varför det inte är så pass konstigt att många blir förvirrade. Valet att köpa en aktiefond eller en ETF, en börshandlad fond, kan ses som trivialt jämfört med alla andra val, men det finns viktiga skillnader mellan de två typerna av fonder som kan påverka Din avkastning och hur du gynnas av det. Det är därför nyttigt att förstå skillnaderna och hur Du använder dem till din fördel. Vad är då skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder?

Likheterna

Såväl traditionella fonder som börshandlade fonder äger portföljer av aktier och/eller obligationer, men ibland också mer exotiska tillgångar som ädelmetaller och andra råvaror. Båda dessa typer av investeringsinstrument måste följa specifika regler för vad de kan äga, hur stor andel av portföljen som kan koncentreras till en eller flera innehav, hur pass mycket pengar de eventuellt kan få låna etcetera, något som regleras av deras placeringsreglemente och av lagstiftning.
Utöver detta kan de två investeringsinstrumenten skilja sig åt väsentligt. Några av skillnaderna dem emellan kan vara svåra att förstå, men det är de som avgör om det är en typ av fond passar Dig eller inte.

Skillnaderna

När du sätter in pengar i en traditionell fond görs affären med det bolag som förvaltar en, till exempel Vanguard, SEB, T. Rowe Prices, Nordea, antingen direkt eller genom en mäklarfirma. Köpet genomförs till fondandelsvärdet för fonden baserat på priset när marknaden stänger samma dag eller nästa om du gör Ditt köp efter det att marknaderna har stängt. När du säljer dina andelar, sker samma process men i en i omvänd ordning. Vissa fonder tar ut ett ”straff” i form av en uttagsavgift, ibland så hög som en procent av aktiernas värde, för att sälja tidigt, vanligtvis tidigast 90 dagar efter att du köpt in fondandelarna.

Den som köper en börshandlad fond har inte dessa problem att ta hänsyn till. Precis som namnet säger så handlas en ETF, en börshandlad fond, på en börs (eller en reglerad marknad) precis som vanliga aktier. Motparten är endera vanliga investerare alternativt en market maker, men inte fondbolaget. Det går att köpa eller sälja dessa andelar närsomhelst under dagen så länge marknaden är öppen, till ett pris som speglar marknadens villkor.

Detta är särskilt relevant när det gäller börshandlade fonder som spårar internationella tillgångar i en annan tidzon, där priset på tillgången ännu inte har uppdaterats för att spegla ny information. ETFer kan alltså återspegla den nya verkligheten på marknaden snabbare än fonder kan.

En annan viktig skillnad är att de flesta ETFer är index-tracking, vilket innebär att de försöker matcha avkastning och prisrörelser i ett index, såsom S & P 500, genom att samla en portfölj som matchar indexkomponenterna så nära som möjligt. Fonder kan spåra index också, men de flesta förvaltas aktivt. Detta kan bli kostsamt eftersom en aktivt förvaltad fond spenderar pengar på analytiker, analyser av marknader och industrier, företagsbesök etcetera. Av den anledningen är den typiska traditionella fonden dyrare att driva, och att äga för en investerare, än vad en ETF är. Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder

ETF = Lägre kostnader och högre effektivitet

En passiv förvaltning är emellertid inte den enda orsaken till att en ETF brukar vara billigare än en traditionell fond. En börshandlad fond som replikerar en ETF har lägre kostnader än en traditionell fond som replikerar samma index., och det finns ett antal aktivt förvaltade ETFer som har en lägre förvaltningskostnad än vad traditionella fonder som förvaltas aktivt.

Istället är det något annat som styr kostnaderna. Det handlar om mekaniken för att driva dessa två olika sorters fonder och relationen mellan fonderna och deras andelsägare. Fonder och ETFer är båda så kallade öppna investeringsinstrument, det innebär att antalet utestående andelar kan justeras uppåt och nedåt beroende på utbud och efterfrågan. Hur och varför de gör detta är emellertid inte samma sak

När mer pengar kommer in i fonden än vad som går ut ur en fond på en viss dag måste förvaltarna chefer minska obalansen genom att sätta de extra pengarna i arbete på marknaderna. Om det finns ett nettoutflöde, måste de sälja vissa innehav så att det finns tillräckliga extra kontanter i portföljen för att kunna hantera utbetalningarna.

Köpare och säljare gör affärerna med varandra

När det gäller en ETF så är det helt annorlunda, där har fondbolaget betydligt mindre att göra. Förvaltarna av en börshandlad fond vill att priset på deras ETF (som fastställs genom löpande avslut under dagen), hamnar så nära substansvärdet av indexet, det så kallade NAV-värdet.

För att göra detta justerar ETF-leverantören priset genom att skapa nya andelar, eller lösa in befintliga andelar. Är priset för högt? Det betyder att efterfrågan är högre än utbudet, ETF-leverantören skapar då ett ökat utbud av andelar. Allt detta kan utföras med ett datorprogram, utan inblandning av mänskliga händer

I vissa länder har en ETF en bättre skattesits och är mer skatteeffektiv. I USA beskattas till exempel ETFer och fonder beskattas varje år baserat på vinster och förluster inom portföljerna. Eftersom det är en mindre handelsaktivitet i en ETF skapas färre beskattningsbara händelser (mekanismen för skapande och inlösen av andelar minskar behovet av att sälja). I allmänhet blir det då så att skattefrågan endast uppstår när en ETF säljs.

Saker att tänka på när byten görs

ETFer är relativt nya finansiella instrument, drygt 25 år gamla, medan fonder har funnits i evigheter, så investerare som inte just har börjat kommer sannolikt att äga fonder med inbyggd beskattningsbara vinster. Att sälja dessa fonder kan utlösa kapitalvinstskatt, så det är viktigt att inkludera denna skattekostnad i beslutet att flytta kapitalet till en ETF.

Beslutet handlar om att jämföra den långsiktiga nyttan av att byta till en bättre investering och betala mer i förskottsskatt, jämfört med stanna i en portfölj av mindre optimala placeringar med högre kostnader.

Det är också viktigt att komma ihåg att om du fått fonder som gåva eller i arv så kommer Du att få betala skatt för de uppskjutna vinsterna. Det går således inte att undvika skatten, bara att skjuta upp den.

Vilket finansiellt instrument skall Du använda?

Med tanke på de olika skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder, vilken är bäst att använda? Svaret är att det beror på. Båda fonderna kan fylla olika typer av behov. Traditionella fonder är ofta bra när det gäller att investera i nischer, till exempel aktier i utländska småbolag eller potentiellt givande områden som marknadsneutrala eller lång/kort aktiefonder som presenterar esoteriska risk/belöningsprofiler

I de flesta fall och för de flesta placerare är det emellertid enklast att använda börshandlade fonder eftersom en ETF erbjuder en låga kostnader, lättillgänglighet, och betoning på indexspårning. Deras förmåga att tillhandahålla exponering för olika marknadssegment på ett enkelt sätt gör dem till användbara verktyg om din prioritet är att skapa ett långsiktigt välstånd med en balanserad, brett diversifierad portfölj. Skillnaderna mellan ETFer och aktiefonder.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fortsatt starkt resultat från US Global Jets fond

Publicerad

den

U.S. Global Investors Frank Holmes gick med Steve Darling från Proactive till för att ge insikter i företagets US Global Jets-fond, som initierades 2015. Fondens resultat och flygindustrin har sett en återhämtning efter de utmaningar som covid-19-pandemin medfört. Holmes utvecklade de faktorer som driver fondens resultat och diskuterade nyckelutvecklingen inom flygsektorn.

U.S. Global Investors Frank Holmes gick med Steve Darling från Proactive till för att ge insikter i företagets US Global Jets-fond, som initierades 2015. Fondens resultat och flygindustrin har sett en återhämtning efter de utmaningar som covid-19-pandemin medfört. Holmes utvecklade de faktorer som driver fondens resultat och diskuterade nyckelutvecklingen inom flygsektorn.

En anmärkningsvärd utveckling är uppgraderingen av Mexikos flygsäkerhetsklassificering från kategori 2 tillbaka till kategori 1 av Federal Aviation Administration (FAA) förra veckan. Denna uppgradering återspeglar förbättrade säkerhetsstandarder och är en positiv indikator för Mexikos flygindustri.

Holmes lyfte också fram en intressant historisk trend inom flygbranschen. Flygbolag har historiskt sett uppvisat ett omvänt förhållande till oljepriserna. När oljepriserna stiger tenderar flygbolagsaktier att underprestera, medan de tenderar att överträffa när oljepriserna sjunker. Denna unika relation kan erbjuda attraktiva ingångspunkter för investerare som vill få exponering mot den globala flygindustrin, särskilt i tider av fluktuerande oljepriser.

Återhämtningen av U.S. Global Jets-fonden och den positiva utvecklingen inom flygsektorn visar branschens motståndskraft när det gäller att övervinna utmaningar och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Holmes insikter kastar ljus över investeringsmöjligheterna inom flygsektorn och erbjuder värdefulla överväganden för investerare som är intresserade av denna dynamiska industri.

Handla JETS

HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

EL49 ETF investerar i europeiska företagsobligationer med alla löptider

Publicerad

den

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på Europa. Denna ETF innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF har tillgångar på 290 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som är registrerad i Tyskland. Fondens mål är att följa utvecklingen för iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Price Index). Det maximala antalet företagsobligationer i indexet är begränsat till 40.

Investeringsstrategi

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF strävar efter att spåra iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified-index. Indexet iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified spårar företagsobligationer i euro från emittenter vars huvudkontor finns i ett euroland eller i Danmark, Norge, Sverige, Schweiz eller Storbritannien.

Handla EL49 ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra,

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREL49
Stuttgart Stock ExchangeEUREL49
XETRAEUREL49

Fortsätt läsa

Nyheter

Hur viktig är en Bitcoin ETF för priset på Bitcoin?

Publicerad

den

En Bitcoin ETF är en typ av investering som spårar priset på Bitcoin. Det fungerar som en börshandlad fond, precis som aktier eller obligationer. Skillnaden är att denna fond bara har bitcoins. Således kan du tjäna eller förlora pengar med Bitcoin utan att behöva äga dem.

En Bitcoin ETF är en typ av investering som spårar priset på Bitcoin. Det fungerar som en börshandlad fond, precis som aktier eller obligationer. Skillnaden är att denna fond bara har bitcoins. Således kan du tjäna eller förlora pengar med Bitcoin utan att behöva äga dem.

Låter bra, eller hur? Tja, alla håller inte med. Vissa analytiker tror att en Bitcoin ETF kan skjuta i höjden och locka fler institutionella investerare, som banker eller pensionsfonder. Andra anser dock att en Bitcoin ETF är onödig och kan skada den decentraliserade och rebelliska essensen av Bitcoin. Som Adam Black, VD för Blockstream, ett företag som utvecklar teknologi för Bitcoin, som sa att Bitcoin ETF:er är ”en våt dröm på Wall Street” och att han inte behöver dem.

Vem är Adam Black?

Tja, han är en av Bitcoins fäder, skaparen av Blockstream och ett kryptogeni. Utan tvekan vet han mycket om teknik och Bitcoin. Men kan du också om ekonomi och finans? Det är mer diskutabelt.

Nyligen gjorde Adam Black en mycket djärv förutsägelse. Han sa att Bitcoin skulle nå $150 000 innan nästa halvering. Halveringen är händelsen som halverar belöningen för att bryta Bitcoin. Enligt honom skulle detta orsaka en brist på Bitcoin och en ökning av dess pris.

Har Adam Black rätt eller drömmer han bara? Tja, vi vet inte. Vad vi vet är att Adam Black har blivit rik på Bitcoin. För han var en av de första som köpte den när den var värd slantar. Så vem som helst är optimistisk.

Nu är Bitcoin-gemenskapen väldigt mångsidig och kan inte reduceras till en enda ideologi. Det finns allt, som på ett apotek.

Å ena sidan finns det de som tror på Bitcoin som ett sätt att frigöra sig från det traditionella finansiella systemet, som de anser är korrupt och förtryckande. De är libertarianer och anarkokapitalister, som försvarar individuell suveränitet och den fria marknaden. För dem är Bitcoin mer än en valuta, det är en livsfilosofi. Och av denna anledning avvisar de alla typer av mellanhänder eller reglering som inkräktar på deras frihet.

Å andra sidan finns det de som ser Bitcoin som en möjlighet att tjäna pengar, utan att bry sig särskilt mycket om dess ursprung eller syfte. De är pragmatikerna, som bara försöker öka sin rikedom och dra fördel av marknadsfluktuationer. För dem är Bitcoin bara en annan tillgång, som guld eller aktier. Och av denna anledning accepterar de ankomsten av institutionella investerare, såsom banker eller investeringsfonder, vilket kan öka efterfrågan och priset på Bitcoin.

Vem har rätt?

Det beror väl på hur man ser på det. Sanningen är att båda grupperna bidrar till utvecklingen och spridningen av Bitcoin, om än med olika motiv och förväntningar. Det viktiga är att de respekterar mångfalden och mångfalden av åsikter, och att de inte låter sig ryckas med av fanatism eller själviskhet.

En Bitcoin ETF är inte nödvändig. Det är vad vissa Bitcoin-purister säger, som föredrar att stanna utanför det traditionella finansiella systemet. Och de har delvis rätt. Bitcoin har kommit så här långt utan behov av en ETF. Och den kommer att fortsätta växa med eller utan den.

Men vad händer om vi vill att Bitcoin ska nå fler människor? Vad händer om vi vill göra Bitcoin mer tillgängligt, säkrare och mer flytande? Då kan en Bitcoin ETF vara en bra idé. Eller åtminstone ingen dålig idé.

En Bitcoin ETF skulle tillåta många investerare att delta i Bitcoin-marknaden utan att behöva köpa den direkt. På så sätt kunde de diversifiera sin portfölj, minska sina risker och dra nytta av möjligheter. Vad är fel med det? Vi kan inte försvara den fria marknaden och samtidigt begränsa den med dogmer. För då är du inte längre ledig. Och Bitcoin är frihet.

Om du vill investera i Bitcoin behöver du inte bara välja en färg. Man kan vara lite röd, lite grön, lite blå eller lite gul. Eller ännu bättre, du kan vara en komplett regnbåge.

Vad har mellanhänder med Bitcoin att göra? Det beror väl på hur du ser dem. Du kan se dem som inkräktare som vill dra fördel av dina pengar och din frihet. Eller så kan du se dem som allierade som gör det lättare för dig att komma åt och använda Bitcoin.

Bitcoin är en medborgarrörelse, det är klart. Det beror inte på någon regering eller någon central myndighet. Men det betyder inte att du måste vara ensam i Bitcoins värld. Du kan umgås med andra människor som delar dina intressen och mål. Du kan vara en del av en fond, ett företag eller en gemenskap. På så sätt kan ni samarbeta, lära och växa tillsammans.

Bitcoin är inte bara för individualister. Det är också för mer sällskapliga varelser. Det viktiga är att du respekterar var och ens mångfald och autonomi.

Nu är en Bitcoin ETF en börshandlad investeringsfond som replikerar värdet på Bitcoin. På så sätt behöver du inte komplicera ditt liv med digitala plånböcker, privata nycklar eller QR-koder. Du behöver bara öppna ditt mäklarkonto och köpa din Bitcoin ETF som vilken annan tillgång som helst.

Vilka fördelar har detta?

Tja, enligt vissa analytiker, många. Å ena sidan skulle det göra Bitcoin enklare och säkrare för traditionella investerare, såsom banker, fonder eller privatpersoner, att köpa. Å andra sidan skulle efterfrågan och priset på Bitcoin öka, eftersom det skulle finnas fler intresserade av det.

Och vilka nackdelar har det? Tja, enligt andra analytiker, många också. Å ena sidan skulle det få Bitcoin att förlora sin decentraliserade och rebelliska essens, genom att underkasta sig reglerna och mellanhänderna i det traditionella finansiella systemet. Å andra sidan kan det leda till mer volatilitet och spekulation i priset på Bitcoin eftersom det skulle bero på utbud och efterfrågan på marknaden.

Vem har anledningen? Säkert båda och ingetdera. Det enda vi vet är att en Bitcoin ETF inte existerar ännu, även om det är flera projekt på gång. Och om det någonsin godkänns kan det ha en betydande inverkan på priset på Bitcoin, både på kort och lång sikt. Men det kommer också att bero på andra faktorer, som användaradoption av Bitcoin, tekniska innovationer och juridiska bestämmelser.

Skulle det vara bra att ha en Bitcoin ETF? Självklart. Varför inte? Om det gynnar priset, desto bättre.

Fortsätt läsa

Populära