Följ oss

Nyheter

Sju olika sätt att dra fördel av fastighetsmarknaden

Publicerad

den

Sju olika sätt att dra fördel av fastighetsmarknaden Till och med erfarna fastighetsköpare gör ibland misstaget att blanda ihop äpplen med päron

Sju olika sätt att dra fördel av fastighetsmarknaden Till och med erfarna fastighetsköpare gör ibland misstaget att blanda ihop äpplen med päron när de hävdar att en direktinvestering i fastigheter alltid är bättre än att köpa en fastighetsfond, en så kallad REIT. Trots deras till synes likartade egenskaper så är det stora skillnader mellan att köpa en fastighetsfond och att direktinvestera i en fastighet. Var och en av dessa alternativ har sina egna fördelar och nackdelar. Vi visar sju olika sätt att dra fördel av fastighetsmarknaden.

En person som har för avsikt att starta ett företag eller ta en aktiv roll i sin förmögenhetsförvaltning kommer sannolikt att finna det attraktivt att hitta, förvärva, underhålla och hyra ut fastigheter. Den genomsnittlige investeraren är emellertid främst ute efter att erhålla passiva inkomster och en värdeökning. För denne typ av investerare är det värt att undvika besväret att direktäga fastigheter och denne investerare bör i stället äga fastighetsfonder, så kallade REITs. Detta exempel visar att det inte finns något rätt eller fel när det gäller fastigheter, det handlar istället om personliga förutsättningar.

En viktig skillnad mellan de två alternativen är att enskilda investerare som väljer att göra sina egna investeringar vanligtvis begränsas till köp av bostadsfastigheter. Genom att köpa en REIT kan alla typer av investerare få tillgång till ett brett utbud av fastighetstyper som normalt har stora inträdeshinder är knutna till att utveckla eller förvärva dem. Nedan är några typer av fastigheter som olika sorters REITs äger.

Flerfamiljsfastigheter

I många länder går utvecklingen, till skillnad mot i Sverige, att hyra sin bostad. Internationellt sett är detta vanligt och det finns inget som tyder på att detta kommer att ändras. Detta gör flerfamiljsfastigheter till en av de mest populära sektorerna för en REIT att arbeta inom.

Flerfamiljsfastigheter är i allmänhet en enskild fastighet eller byggnad med mer än en bostad. De fastighetsfonder/fastighetsbolag som äger flerfamiljsfastigheter äger oftast stora lägenhetskomplex på flera orter och kan dra fördel av det stora behovet av att ha någonstans att bo. Detta behov ger ägaren av flerfamiljsfastigheterna stabila kassaflöden och en långsikt värdeökning.

Enfamiljsbostäder

I Sverige är det ganska ovanligt att fastighetsbolag eller fastighetsfonder investerar i enfamiljsbostäder, men i USA förekommer det ofta. Starwood WayPoint Residential Trust (SWAY), Altisource Residential Corporation (RESI), American Residential Properties (ARPI) och Silver Bay Realty Trust (SBY) är några av de REITs som arbetar med enfamiljsbostäder som är listade på den amerikanska marknaden. Enfamiljsbostäder är bostäder med endast en bostad.

Kontorsfastigheter och andra kommersiella fastigheter

En annan populär typ av fastighetsfonder att investera i är de REITs som äger eller opererar kommersiella fastigheter. Detta omfattar allt från kontorsfastigheter, detaljhandelslokaler, lager, distributionscentraler och datacenter. I allmänhet äger dessa fastighetsfonder de kommersiella lokalerna och hyr ut dem till olika företag. Det finns emellertid också en del fastighetsfonder som enbart arbetar med management, där förvaltar fastigheter som ägs av andra mot en del av hyresintäkterna.

Sjukvårdsfastigheter

I Sverige ägs sjukhus, vårdhem och medicinska relaterade byggnader vanligen av kommunen, staten eller landsting, ibland genom speciellt framtagna bolag. Utomlands är det emellertid vanligt att sjukhus, vårdhem och medicinska relaterade byggnader ägs av sjukvårds REITs. Dessa fonder har i regel ingenting att göra med den sjukvård som bedrivs i lokalerna. Istället hanteras sjukvården av andra operatörer. Dessa REITs har ofta en stabil direktavkastning.

Hotellfastigheter

En REIT som fokuserar på att förvärva och driva hotell kallas lodging or hospitality REIT. Dessa REITs äger vanligtvis exklusiva hotellfastigheter och verka under välkända varumärken såsom Marriott (MAR) och Hilton (HLT). Några REITs som äger hotellfastigheter är Chesapeake Boende Trust (CHSP), RLJ Lodging Trust (RLJ), Sotherly Hotels (SOHO) och Apple Hospitality REIT (APLE).

Jordbruksmark

Fastighetsfonder som investerar i jordbruksmark är relativt nya på marknaden, men de har redan lockat många investerare. I Sverige finns bland annat Black Earth Farming, i USA finns det ett stort antal sådana fastighetsfonder.

Self-Storage

Self storage, så kallad magasinering gör det möjligt för både privatpersoner och företag att lagra tillhörigheter. I Sverige känner de flesta till Shurgard, men i USA finns det ett antal listade REITs, till exempel Extra Space Storage (EXR), Public Storage (PSA), CubeSmart (CUBE) och Sovran Self Storage (SSS), som har en betydande portfölj av magasin. Dessa anläggningar har i allmänhet en mycket hög beläggningsgrad, cirka 90 procent, samtidigt som over head kostnaderna är låga, framförallt i förhållande till andra typer av fastigheter.

Slutsats

Det finns ett antal sätt att skapa värden genom att investera i fastigheter. Två sätt att antingen köpa fastigheter eller så går det att köpa andelar i en REIT. Inget av dessa sätt är egentligen bättre än det andra, det finns fördelar med båda sätten, precis som det finns nackdelar. Det skiljer sig åt mellan olika investerare. En anledning till varför en person kan välja att investera i en REIT är att de erbjuder tillgång till exklusiva fastighetstyper som kräver mycket kapital att äga som kontorsutrymmen, hotell och jordbruksmark.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.