Följ oss

Nyheter

Ett himmelskt sätt att få en hög avkastning

Publicerad

den

ett himmelskt sätt att få en hög avkastning Det finns ett sätt att för investerare att få en exponering mot högavkastande obligationer

Ett himmelskt sätt att få en hög avkastning Det finns ett sätt att för investerare att få en exponering mot högavkastande obligationer utan att ta på betydande kreditrisk eller hantera de negativa effekterna av ett fallande oljepris på skräp-rankade företagsobligationer utgivna av energibolagen.

Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL) är ett bra exempel. ANGL, spårar så kallade fallna änglar, spekulativa kvalitetsobligationer, eller de obligationer som ursprungligen emitterades med investment grade betyg men senare nedgraderas till skräp.

Emittenterna av det som i dag är fallna änglar tenderar att vara större och mer etablerade än det genomsnittliga företaget som har emitterat en junk bond. Eftersom dessa fallna änglar var tidigare på väg mot investeringsnivån status, har denna grupp av skräpobligationer vanligtvis en högre snittkvalitet än många andra spekulativa kvalitet skuldrelaterade fonder.

Year-to-date, har ANGL gett en bättre avkastning än välkända företagsobligationsfonder som SPDR Barclays High Yield Bond ETF (NYSEArca: JNK) och iShares iBoxx $ investment grade Corporate Bond ETF (NYSEArca: LQD) samtidigt som den erbjuder en direktavkastning i nivå med JNK, en av de största skräpobligations ETFerna.

ANGL har en duration på cirka fem år, vilket är betydligt kortare än LQDs åtta år, men längre än de fyra år som JNK har på sin ETF. Detta är en faktor som talar för JNK, men det kan inte förklara överavkastningen hos ANGL. ANGLs innehav innebär en högre kreditrisk än till exempel LQD vars innehav ofta har investment grade, men kreditrisken är lägre än för JNK och ändå har ANGL gett sina ägare en högre avkastning. ANGL levererar således en högre avkastning till än lägre risk än vad JNK gör.

ANGL tillämpar en urvalsmetod som bygger pp BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index (H0FA). denna fallen angel bond ETF kan också komma med ett embedded value egenskap. Innan en företagsobligation kan komma att ingå i BofAML USA Fallen Angel Index, där endast obligationer som nedgraderats till spekulativa kvalitet status ingår, så har denna obligation redan varit föremål för ett betydande prisfall. ANGL köper således endast in obligationer i företag efter det att dammet har lagt sig, efter det att en nedgradering skett och en månatliga rebalanseringen av indexet ägt rum. Det innebär att ANGL kan komma att köpa obligationer efter en värdeminskning och förhoppningsvis skörda vinsterna av dem om och när de återfår sin investment grade status.