Följ oss

Nyheter

Så här fungerar indexfonder

Publicerad

den

Indexfonder är ett kollektivt investeringsinstrument. En indexfond är oftast en fond eller börshandlad fond (en ETF) som har till syfte att replikera rörelserna hos ett underliggande index för en viss finansiell marknad.

Indexfonder är ett kollektivt investeringsinstrument. En indexfond är oftast en fond eller börshandlad fond (en ETF) som har till syfte att replikera rörelserna hos ett underliggande index för en viss finansiell marknad.

En sådan fond följer oftast en uppsättning placeringsregler för ägande som hålls konstant, oavsett hur marknadsförhållandena utvecklas.

Så här fungerar indexfonder redogörs det för i nedanstående video.

Indexfond (även kallad passiv fond) är en värdepappersfond som strävar efter att dess värdeutveckling ska spegla ett visst marknadsindex.

En aktiebaserad indexfond bygger på den enkla regeln att köpa samma andel av varje aktie som aktien har i det index som fonden har valt att följa.

Eftersom förvaltningen i hög grad kan förenklas och fondbolaget därför slipper betala lika mycket till förvaltare och analytiker som en aktivt förvaltad fond kräver, kan en indexfond klara sig med lägre förvaltningsavgifter, omkring 0,1 till 0,5 procent per år (i genomsnitt 1,47 procent för aktiefonder som säljs i Sverige). Vissa banker tillhandahåller en indexfond helt utan avgifter som en tjänst till de egna kunderna. Indexfonder har normalt lägre omsättning och därmed lägre transaktionskostnader än en aktivt förvaltad fond, samtidigt som de kännetecknas av en förhållandevis låg andel likvida medel, vilket ökar avkastningen i uppgångstider.

I USA har vissa indexfonder inträdesavgifter eller högre förvaltningsavgift för mindre placerare än för institutionella investerare. Syftet med detta är att skapa utrymme för provisioner till rådgivare som rekommenderar fonderna.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *