Följ oss

Nyheter

Nordamerikanska REIT marknaden, en attraktiv värdering?

Publicerad

den

Nordamerikanska REIT marknaden, en attraktiv värdering?

Nordamerikanska REIT marknaden, en attraktiv värdering? REIT -marknaden har tydligt försvagats under våren. Orsaken till detta har varit oron över FED:s kommande räntehöjningar och de långa räntorna (se bild nedan / USA:s REIT marknad). De långa räntorna steg markant från vinterns bottennoteringar (USA:s 10-åring t.ex. från ca 1,6% till 2,5%) då REIT bolagen sjönk i motsvarande grad med ca 12%. Under maj och juni månad 2013 steg den amerikanska långräntan från 1,6% till 3%, och REIT marknaden sjönk med 17%. Enligt samma enkla modell kunde REIT-bolagen ytterligare sjunka med ca 5% ifall 10-årsräntan stiger till 3%, dvs grovt uppskattat -1% för varje10 bps ränte ökning. Detta är förstås en grovt förenklad kalkyl och om detta scenario skulle bli verklighet, skulle t.ex. P/NAV för vår Nordamerika REIT-fond ligga på -12% och substansrabatten m a o vara märkbar samt dividendavkastningen ligga på 5,6%. Ifall REIT marknaden från dessa nivåer ytterligare skulle sjunka, skulle det sannolikt bero på att den nordamerikanska fastighetsmarknaden drabbats av en märkbar avmattning. För närvarande ser vi inga sådana tecken. Utvecklingen på den amerikanska fastighetsmarknaden har fortsatt uppåt under första halvan av 2015 (CBRE Q1/2015).

image001

FTSE/EPRA NAREIT North America tr Index (ljusgrön) och USA:s 10 årsränta (mörkgrön)
Källa: Bloomberg 10.6.2015.

Förhållandet mellan räntor och REITs är dock inte så enkel. Då man granskar perioden i slutet av 2010 och räntehöjningseffekterna på REITs ser man att så är fallet. Räntan steg från 2,4% till 3,7% men samtidigt steg REIT bolagens kurser. Dagens situation inger en sorts ”déjá-vu” känsla med ”taper”-chocken 2013 i färskt minne, där tidpunkten visade sig vara ett utmärkt köptillfälle. Även då argumenterade vi med hjälp av statistik för att även om den initiala reaktionen kan komma att bli negativ, kommer REIT-aktierna att ta igen tappet under följande 6-12 månader (se tabellen nedan). Situationer där en accelererande inflation driver på ränteökningen är fördelaktiga för REITs (indexeringseffekt på hyror och på EPS), i synnerhet om den ekonomiska tillväxten är på väg att öka.

image002

Nedan en färsk uppdatering av värderingen på UB Nordamerika REIT-fonden i relation till market cap indexet FTSE/EPRA NAREIT North America Index, där USA och Kanada ingår. Vår fond har en ”mid cap / smart beta” profil, där Mexico ingår i fonden med en liten andel (NAFTA-området). Som framgår av tabellen nedan, är REIT- bolagen i fonden värderade klart under sitt substansvärde (-8% under NAV) och även index ligger ungefär på samma nivå som substansvärdet (Rabatten beror inte enbart på den kanadensiska och mexikanska marknaden utan förekommer också på den amerikanska REIT-marknaden).

image004

UB Nordamerika REIT och FTSE/EPRA NAREIT North America Index.
Källa: UB Real Assets fastighetsdatabas och Bloomberg 10.6.2015.

Då man granskar marknadens utveckling i grafen nedan fr o m fondens startdatum den 15.12.2014, ser man att REIT bolagen sjunkit under dessa nivåer. Fondens positiva utveckling sedan starten har m a o till stor del berott på dollarförstärkningen. Det är svårt framöver att sia om dollarkursens utveckling men på sikt har NAFTA-området en större tillväxtpotential än euro-området ifall vi t.ex. betraktar befolkningstillväxten, BNP-tillväxtpotential, investeringar etc.

image003

FTSE/EPRA NAREIT North America tr Index i euro (mörkgrön) och lokal valuta (ljusgrön).
Källa: Bloomberg 10.6.2015.

Även om REIT-marknaden fluktuerar på kort sikt och ”svansen ibland viftar på hunden”, är det i slutändan frågan om oerhört väldiversifierad metod för fastighetsplaceringar, där fördelarna på sikt för fastighets- och aktieplacerare är odiskutabla. En sak som är bra att ha i minnet efter kraftiga och långvariga penningpolitiska stimulanser i form av QE är att i något skede kommer inflationstrycket att öka. Senast publicerad makrostatistik uppvisar svaga tecken på detta även om det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser …men tänk om stigande räntor denna gång även diskonterar en vändning i inflationstrenden?

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.