Följ oss

Nyheter

IPO ETF ökar kapitalbasen men är fortfarande missförstådd

Publicerad

den

IPO ETF ökar kapitalbasen men är fortfarande missförstådd

IPO ETF ökar kapitalbasen men är fortfarande missförstådd. I spåren av det bästa året för börsintroduktioner på den amerikanska marknaden sedan slutet av 1990-talet och den så kallade IT-bubblan steg värdet på den First Trust US IPO Index Fund (NYSEArca: FPX) , med nästan 48 procent under 2013 vilket gör denna börshandlade fond till en av de absolut bästa av alla börshandlade fonder på marknaden.

Den 16 januari hade FPX närmare 380 MUSD under förvaltning enligt förvaltarens egna uppgifter. Av dessa har inte mindre än 275 MUSD tillförts denna ETF under 2013. Det var framförallt under det fjärde kvartalet 2013 som större delen av det nya kapitalet tillfördes denna ETF, inte mindre än 165 MUSD tillkom under detta kvartal.Även under 2014 fortsätter First Trust US IPO Index Fund att rapportera starka inflöden, fram till och med den 16 januari hade inte mindre än 31,6 MUSD tillförts denna ETF. Vi ser således att IPO ETF ökar kapitalbasen men är fortfarande missförstådd.

Trots den stjärnstatus denna ETF fått som följd av sin avkastning och förmåga att attrahera kapital från placerare så är FPX fortfarande en av de mest missförstådda börshandlade fonder som finns på marknaden i dag. FPX försöker att spegla utvecklingen på iPox Global Composite Index, ett värdeviktat index som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för börsintroduktioner på den amerikanska marknaden under de första 1 000 handelsdagarna. Förvaltarna väljer ut de 100 största och mest likvida aktierna i detta segment.

FPX har allokerat mer än tio procent av sitt kapital till Facebook (NasdaqGM: FB), som rusat under 2013, men enligt placeringsreglementet fick inte denna ETF köpa aktier i Facebook direkt efter listningen 2012 som konkurrenten Global X Social Media Index ETF (NasdaqGS: SOCL). FPX har nyligen köpt in aktier i Twitter, men ännu så länge uppgår detta innehav till marginala 0,54 procent av den börshandlade fondens kapital varför den volatila kursutveckligen för Twitter kommer ha en liten betydelse för hur FPX utvecklas i framtiden.

FPX köpte inte heller Twitter lika snabbt som SOCI eller Renaissance IPO ETF (NYSEArca: IPO) gjorde.

Utvecklingen kopplad till antalet börsintroduktioner

Med andra ord är den allmänna uppfattningen att värdeutvecklingen för FPX är kopplad till antalet börsintroduktioner eller det belopp som dessa inbringar för det mesta felaktigt. Låt oss ta en titt på innehaven i FPX. Vi ser att denna ETF äger aktier i avknoppade företag, företag som åter börjat handlas publikt efter att de genomgått rekonstruktioner (det finns ingen svensk motsvarighet till det amerikanska Chapter 11 som är en typ av bankrutt under vilken dessa företag försöker rekonstruera sig), tidigare publika företag som köpts ut från börsen av riskkapitalbolag och åter börsnoteras efter några år i deras ägo.

De fyra största innehaven i FPX vid sidan av Facebook är det Abbvie (NYSE: ABBV), General Motors (NYSE: GM) och Phillips (NYSE: PSX), två avknoppningar och en tidigare ”bankrutt” (GM).

Påståendet om att FPX behöver ett stort antal börsintroduktioner varje år för att denna ETF skall kunna utvecklas väl har såldes varit falskt historiskt sett. 2013 var i dollar mätt, det år som sedan 1999 attraherade mest kapital i olika börsintroduktioner. Att FPX gick bra detta år är då självklart, men det ger ingen förklaringen till denna ETFs fyra åriga svit av ständiga värdeökningar. Kursutvecklingen i FPX 2009 fick S & P 500 att skämmas. Under 2009 hade de flesta investerarna fortfarande Finanskrisen i färskt minne och antalet börsintroduktioner nådde inte alls upp i samma nivåer som vare sig 1999 eller 2013. På något sätt lyckades emellertid CFPX leverera en avkastning om 44,6 procent till sina andelsägare. Alla vet att en historisk bra utveckling inte är en garanti för framtida kursutveckling, men det verkar som det finns anledning att titta närmare på denna ETF.

First Trust US IPO Index Fund

First Trust US IPO Index Fund

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.