Följ oss

Nyheter

Detta är vad som kan driva aktiemarknaderna ännu högre

Publicerad

den

Detta är vad som kan driva aktiemarknaderna ännu högre

Detta är vad som kan driva aktiemarknaderna ännu högre. En ofta försummad händelse som historiskt sett drivit upp aktiekurserna börjar nu åter igen få en betydande påverkan på de globala aktiemarknaderna. Vi pratar om återköp, när bolagen köper sina egna aktier i marknaden. Återköp är en stark bidragande orsak till att S & P 500 Indexet steg med 32 procent under 2013, en period när de underliggande bolagens vinster ”endast” ökade med fem procent.

Den tolvmånadersperiod som slutade den sista september (det är de sista tillgängliga uppgifterna), köpte de amerikanska noterade företagen egna aktier för 445,3 miljarder USD. Summan är enorm, men är långt från ett rekord, under 2007 återköptes aktier för 589,1 miljarder USD på den amerikanska aktiemarknaden. Detta är vad som kan driva aktiemarknaderna ännu högre

Re-allokering av portföljerna

Det finns ännu en faktor som driver aktiekurserna uppåt, re-allokeringen från obligationsmarknaden till aktier. Allt fler investerare ser över sina placeringar och gör en tillgångsallokering där allt mer kapital flyttar från räntebärande papper till aktier, något som kommer att fungera som ett draglok på aktiekurserna. Detta är vad som kan driva aktiemarknaderna ännu högre

Den tre decennium långa tjurmarknaden för de amerikanska statsobligationerna måste komma till ett slut någon gång, och de är vad vi ser just nu., år 2013 kom att bli en seger för björnarna på obligationsmarknaden.

1981 gav den amerikanska tioårsobligationen innehavarna ofattbara 14 procent i ränta. Under de senaste trettio åren har vi sedan dess kunnat bevittna fallande inflationsförväntningar och en kraftig nedgång i räntorna varför samma obligation i juli 2012 gav sina innehavare 1,4 procent i ränta.

Reallok1

Under denna period har de räntebärande fonderna upplevt enorma inflöden av kapital. Varför inte, företagsobligationerna som haft statusen investment grade har under denna trettioårsperiod har betalat i genomsnitt tio procent i ränta under perioden, marginellt lägre än de 12 procent som den amerikanska aktiemarknaden har gett under samma period.

Detta har lett till att många fondsparare skytt risken på aktiemarknaden, särskilt efter flera stora krascher och två utdragna bear markets som kom att visa sig med tio års mellanrum. Istället sökte sig dessa placerare till obligationsmarknaden där de fick nästan lika god avkastning men en betydligt lägre risk än på aktiemarknaden. I slutet av 1984 var det samlade tillgångarna i de amerikanska obligationsfonderna 16 miljarder USD. Knappa trettio år senare, i slutet av 2012 uppgick samma belopp till nästan två biljoner USD.

Efter den så kallade finanskrisen flyttade privata investerare nästan 1,4 miljarder USD till obligationsfonder under åren 2009 till och med 2012 i ett försök att skydda sitt kapital. Obligationsfonder hade positiva inflöden, och aktiefonder lidit stadig utflöden fem år på raken. Detta är intressant att notera eftersom investerare vanligen är långsamma när det gäller att reagera på viktiga vändpunkter i marknadens beteende, särskilt när det gäller allokering av sina tillgångar. Generellt sett följer in- och utflödena till fonder, oavsett sort, prestanda där det är tidigare resultat som driver flödena. 2013 började på samma sätt med att obligationsfonderna visade upp nettoflöden. I slutet av juni märktes emellertid en vändpunkt. S & P 500 hade redan stigit med 14 procent i slutet av juni, och obligationsinvesterare började bli oroliga för effekterna som FEDs minskade agerande skulle få på obligationspriserna. Därmed började den stora kapitalrotationen från obligationer till aktier.

Reallok2

De amerikanska obligationsfonderna noterade utflöden på 111 miljarder USD under perioden juli till och med november 2013, medan inflödena till aktiemarknaden uppgick till närmare 200 miljarder dollar. Därmed var 2013 det första året med nettoinflöden till aktiefonderna sedan 2007. När snart en månad gått av 2014 ser vi hur obligationerna fortfarande befinner sig under ett fortsatt säljtryck som får räntorna att stiga.

Så frågan är: Kommer denna stora rotation från obligationsfonder och in i aktier fortsätta? Det finns fortfarande 3 600 miljarder i obligationer som ger en låg avkastning. Det är en hel del potentiell köpkraft som kan komma att fortsätta driva upp aktiekurserna. Det kommer emellertid att ske över tid eftersom institutionella investerare arbetar med balanserad tillgångsallokering och strävar efter balans i sina investeringsportföljer med hjälp av:

Aktier som ger dem en långsiktig värdestegringspotential och obligationer som minskar volatiliteten i portföljerna och ger löpande kassaflöden vilket bland annat pensionsbolagen behöver för att hantera sina åtaganden.

Den tioåriga statsobligationen (den amerikanska) förlorade 7,8 procent i värde förra året, medan den 30-åriga statsobligationen, vilket är mer känslig för ränteförändringar, sjönk med 15,1 procent. Under samma tid kom S & P 500, vilket är ett benchmark för aktiemarknaden att öka med 32 procent vilket gör att många institutionella investerare är utan ur balans.

De kommer att behöva ta tag i sin tillgångsallokering genom att öka sin aktieexponering, samtidigt som de adderar obligationer. Som ett resultat kan investerare bevittna ett kortsiktigt trendbrott i början av 2014, innan den stora rotationen återupptar kör aktiekurserna högre. Detta är vad som kan driva aktiemarknaderna ännu högre

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

J.P. Morgan Asset Management lanserar Global Equity Premium Income UCITS ETF

Publicerad

den

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

Hur kommer JEPG att uppnå sitt angivna resultat?

Enkelt uttryckt kombinerar JEPG aktier med optioner för att hitta en balans mellan avkastning, kapitaltillväxt och risk.

JEPGs långa enda aktieportfölj har byggts upp med hjälp av JPMAMs branschledande expertis inom aktiva aktiestrategier som sitter i skärningspunkten mellan aktiv och passiv investeringsförvaltning och försöker förbättra indexavkastningen genom att utnyttja djupet och bredden av JPMAMs fundamentala egenutvecklade forskning.

Piera Elisa Grassi och Nicolas Farserotu, JEPGs aktieportföljförvaltare, har tillgång till insikter från mer än 90 forskningsanalytiker, som täcker cirka 2 500 värdepapper globalt. Portföljförvaltarna använder dessa insikter för att ta små överviktspositioner i namn de finner attraktiva och små undervikter i namn de finner mindre attraktiva, i förhållande till ett index, för att bygga en portfölj med högre kvalitet och lägre beta, som är väl diversifierad över regioner och sektorer.

En optionsstrategi tillämpas sedan på JEPG där portföljförvaltarna Hamilton Reiner, Judy Jansen och Matthew Bensen kommer att sälja indexoptioner – en kombination av S&P500 och MSCI EAFE – mot JEPG:s långvariga aktieportfölj och använda premierna för att generera intäkter.

JPMAMs team för strukturerade aktielösningar, med Hamilton Reiner i spetsen, hanterar för närvarande några av de största optionsstrategierna i världen, inklusive JPMAMs Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA, med tillgångar under förvaltning på 30 miljarder USD den 30 november 2023.

Genom att sälja köpoptioner varje vecka försöker JEPG anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Det betyder att när till exempel volatiliteten stiger, har JEPG potential att ge högre inkomster när investerare som mest behöver dämpningen mot fluktuerande priser.

Travis Spence, chef för ETF-distribution i EMEA, sa: ”Investerare fortsätter att söka höga inkomstnivåer, men de vill också ha exponering mot aktiemarknader med mindre volatilitet. Vi har sett den snabba tillväxten av våra aktiestrategier för optioner under de senaste åren, och vi är glada över att kunna erbjuda en global premieinkomstversion av vår marknadsledande Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA till UCITS ETF-marknaden.”

Spence beskriver tre sätt på vilka JEPG kan hjälpa till att möta investerarnas behov:

  1. Inkomstgenerering: JEPG erbjuder en konsekvent inkomstström från månatliga utbetalningar som kan komplettera eller ersätta befintliga utdelningsstrategier.
  2. En konservativ aktielösning: JEPGs underliggande aktieportfölj erbjuder en aktieportfölj med lägre beta och lägre volatilitet. JEPGs tillvägagångssätt för överskrivning av samtal innebär att den kommer att avstå från en viss uppsida på aktiemarknaden eftersom den försöker fortsätta generera sju till nio procents inkomst. Om du har en negativ makrosyn men ändå vill ha viss aktieexponering erbjuder JPEG konservativ exponering.
  3. En alternativ inkomstkälla till obligationer: JEPG erbjuder hög inkomst, jämförbar med högavkastande kreditstrategier, men gör det med aktiemarknadsrelaterade risker, inte durationsrisk.

JEPG, som idag är noterat på London Stock Exchange och Borsa Italiana, kommer att ha en Total Expense Ratio på 35 räntepunkter. ETFen kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra den 7 december och SIX den 20 december. JEPG erbjuder investerare tillgång till strategins distributionsandelsklass; JEGA erbjuder investerare tillgång till strategins ackumulerande andelsklass.

Fortsätt läsa

Nyheter

Deutsche Börse välkomnar CASE Invest som ny ETF-emittent på Xetra

Publicerad

den

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETF (CSE) driver en aktiv investeringsstrategi och investerar främst i stora och medelstora publika företag över hela världen. Fokus ligger på företag från Europa, Nordamerika och Asien. Vid val av värdepapper säkerställer fondförvaltningen efterlevnaden av FNs mål för hållbar utveckling. Portföljen är sammansatt uteslutande utifrån marknads- och företagsanalyser, utan referens till ett jämförelseindex. Därvid eftersträvar fondförvaltningen ett optimalt förhållande mellan risk och avkastning.

NamnTillgångsklassISINTERUtdelningspolicy
CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETFActive Equity ETFLU25640077430.75 %Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 121 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 16 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

V21A ETP spårar kryptovalutan Avalanche

Publicerad

den

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) med ISIN CH1135202088, spårar värdet på kryptovalutan Avalanche (AVAX).

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) med ISIN CH1135202088, spårar värdet på kryptovalutan Avalanche (AVAX).

Den börshandlade produktents TER (total cost ratio) uppgår till 2,50 % p.a. Certifikatet replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av kryptovalutan.

21Shares Avalanche ETP är ett mycket litet certifikat med 3 miljoner euro under förvaltning. ETN lanserades den 18 november 2021 och har sin hemvist i Schweiz.

Översikt

Mål: V21Aär designat för att ge investerare det enklaste och säkraste sättet att investera i Avalanche, öppen källkodsplattform för decentraliserade ekonomiapplikationer och blockchain-distributioner för företag.

Fördelar

Värdepapperisering: 21Shares ETP är tillgänglig som aktier på en större börs utan att någon speciell inställning behövs.

Enkelhet: Vaniljstruktur med prestanda direkt kopplad till Avalanche utan hävstång.

Säkerhet

21Shares håller de underliggande kryptotillgångarna i kylförvaring lika med 100 procent av värdet på certifikaten hela tiden.

Säkerhet:

Institutionell säkerhets- och förvaringslösning som använder en mängd olika säkerhetsåtgärder, inklusive kylförvaring, flera privata nycklar, vitlistning och revisionsspår.

Handla V21A ETP

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) är en europeisk börshandlad kryptovaluta. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDAVAX
Euronext ParisEURAVAX
SIX Swiss ExchangeUSDAVAX
XETRAEURV21A
gettexEURV21A
SIX Swiss ExchangeGBPAVAX
SIX Swiss ExchangeEURAVAX
SIX Swiss ExchangeCHFAVAX

Fortsätt läsa

Populära