Följ oss

Nyheter

Hur kan Du använda volymerna för att förbättra Din aktiehandel?

Publicerad

den

Hur kan Du använda volymerna för att förbättra Din aktiehandel?

Volymen är ett mått på hur mycket av en given finansiell tillgång som har handlats under en viss tid. Det är ett mycket kraftfullt verktyg men är ofta förbises eftersom det är en så enkel indikator. Volyminformation finns nästan överallt, men få handlare eller investerare vet hur de skall använda denna information för att öka vinsterna och minimera risken. För att förbättra Din aktiehandel kan Du använda denna indikator.

För varje köpare behöver det finnas någon som sålde dem de aktier de köpt, precis som det måste finnas en köpare för att en säljare ska bli av med sina aktier. Denna kamp mellan köpare och säljare för bästa pris i alla olika tidsramar skapar rörelse medan långsiktiga tekniska och grundläggande faktorer spelar ut. Att använda volym för att analysera aktier (eller någon finansiell tillgång) kan öka vinsten och minska risken.

Grundläggande riktlinjer för användning av volym

Vid analys av volym finns riktlinjer som kan användas för att bestämma styrkan eller svagheten i en rörelse. Traders är mer benägna att gå med vid starka kursrörelser och inte delta i rörelser som visar. Dessa riktlinjer gäller inte i alla situationer, men de är ett bra allmänt stöd i handelsbeslut.

Volym och marknadsintresse

En stigande aktiekurs bör visa en ökande volym. Köpare kräver ökande antal och ökad entusiasm för att fortsätta driva aktiekurserna högre. Ökande pris och minskande volym visar brist på intresse, och detta är en varning för en eventuell kursnedgång. Om en aktiekurs går upp (eller ned) under svaga volymer så är det ingen stark signal. Ett prisfall (eller en stigande aktiekurs) på stor volym är en starkare signal om att något i aktien har förändrats fundamentalt.

GLD, ett dagschart som visar på ett stigande pris och en ökad volym. Källa: www.freestockcharts.com

Utmattningsrörelser och volym

På en stigande eller fallande marknad kan vi se utmattningsrörelser. Dessa är i allmänhet skarpa prisförändringar i kombination med en kraftig volymökning, vilket signalerar det potentiella slut på en trend. Aktörer som har väntat och är rädda för att missa mer av kursuppgången rusar in på marknaden på toppen och utmattar antalet köpare. På marknadens botten tvingar fallande aktiekurser så småningom ut ett stort antal placerare, vilket resulterar i volatilitet och ökad volym. Vanligen sker en minskning av volymen efter stigningen i dessa situationer, men hur volymen fortsätter under de närmaste dagarna kan veckor och månader analyseras med hjälp av andra volymriktlinjer.

Ett dagschart på GLD som visar en så kallad ”spik” som indikerar en förändring av kursriktningen. Källa: www.freestockcharts.com

Positiva signaler

Volymen kan vara mycket användbar för att identifiera en kommande tjurmarknad. Tänk exempelvis att volymen ökar vid en prisnedgång och då stiger aktiepriset högre, följt av en kursnedgång. Om priset vid den andra nedgången håller sig högre än föregående botten och volymen minskar vid den andra nedgången tolkas det vanligtvis som ett haussetecken.

Ett dagschart på SPY som visar avsaknaden av säljintresse vid den andra kursnedgången. Källa: www.freestockcharts.com

Volym och kursåterhämtning

Om en aktiekurs rör sig uppåt eller nedåt under en låg prisrörelse och en hög volym är det ofta en indikation om en kursförändring.

Volym och utbrott vs falska utbrott

Vid det första utbrottet från ett intervall eller annat diagrammönster indikerar en ökning av volymen styrka i rörelsen. En låg volymförändring eller minskande volym vid en paus indikerar brist på intresse och en högre sannolikhet för ett falskt utbrott.

Ett dagschart på QQQ som visar en ökad volym vid ett utbrott. www.freestockcharts.com

Volymhistorik

Volymen bör ses i förhållande till den senaste historiken. Att jämföra dagens volymer med dem för 50 år sedan ger irrelevanta data. Ju yngre dataserier som används desto mer relevanta kommer de sannolikt att vara och det är bäst om Du vill förbättra Din aktiehandel.

Volymindikatorer

Volymindikatorer är matematiska formler som visas visuellt i de vanligaste plattformarna. Varje indikator använder en något annorlunda formel, och därför bör handlare hitta den indikator som fungerar bäst för deras specifika marknadsinriktning. Indikatorer krävs inte, men de kan hjälpa till i handelsbeslutsprocessen. Det finns många volymindikatorer, och följande är ett urval av hur många av dem kan användas.

On-balans volume (OBV): OBV är en enkel men effektiv indikator. Med utgångspunkt från ett godtyckligt tal tillsätts volymen när marknaden slutar högre eller volymen subtraheras när marknaden slutar bli lägre. Detta ger en löpande total och visar vilka aktier som ackumuleras. Det kan också visa skillnader, till exempel när en aktiekurs stiger, men volymen ökar i en långsammare takt eller till och med börjar falla. Figur 5 visar hur OBV ökar och bekräftar prisökningen i Apples aktiekurs.

Ett dagschart på Apple som visar hur OBV konfirmerar prisrörelsen. Källa: www.freestockcharts.com

Chaikin Money flow. Stigande aktiekurser bör åtföljas av stigande volym, så denna formel fokuserar på att öka volymen när priserna slutar i övre eller nedre delen av deras dagliga sortiment och ger sedan ett värde för motsvarande styrka. När stängningarna ligger i den övre delen av intervallet och volymen expanderar kommer värdena att vara höga; När stängningarna ligger i den nedre delen av intervallet kommer värdena att vara negativa

Chaikin Money flow kan användas som en kortfristig indikator eftersom den svänger, men det används vanligare för att se divergensen. Figur 6 visar hur volymen inte bekräftade den kontinuerliga nedre nedgången (pris) i Apple-aktien. Chaikin Money flow visade en divergens som resulterade i en rörelse tillbaka högre i aktiekursen.

APPL i ett tiominuters chart som visar en divergens som indikerar en möjlig kursförändring. Källa: www.freestockcharts.com

Klingers volyme Oscillator. Fluktuationer över och under nollinjen kan användas för att hjälpa till att tolka andra handelssignaler. Klingers volyme Oscillator summerar ackumulerings- (inköps) och distributionsvolymen (försäljningsvolymer) under en given tidsperiod.

I följande figur ser vi ett ganska negativt tal – det här är mitt i en övergripande uppåtgående trend följt av en ökning över nollinjen.

Volymindikatorn var positiv under hela prisutvecklingen. En nedgång under utlösningsnivån i januari 2011 signalerade den kortfristiga omkastningen. Priset stabiliserades emellertid, och därför bör denna indikator inte användas isolerat. De flesta indikatorer ger mer noggranna mätvärden när de används tillsammans med andra signaler. Det är då de ger bäst resultat för den som vill förbättra din aktiehandel.

Ett dagschart på APPL som visar hur Klinger bekräftar den uppåtgående trenden. Källa: www.freestockcharts.com

Slutsats

Volymen är ett extremt användbart verktyg för att förbättra Din aktiehandel, och som du kan se finns det många sätt att använda denna indikator på. Det finns grundläggande riktlinjer som kan användas för att bedöma marknadens styrka eller svaghet. Det går att att kontrollera om volymen bekräftar prisförflyttning eller signalerar ett omslag i aktiekursen.

Indikatorer kan användas för att hjälpa till i beslutsprocessen. Kortfattat är volymen ett inte ett exakt inmatnings- och utgångsverktyg – men med hjälp av olika indikatorer kan inmatnings- och utlösningssignaler skapas genom att titta på prisåtgärd, volym och en volymindikator.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Harwood Capital Management samarbetar med HANetf för att lansera sin första UCITS ETF

Publicerad

den

Harwood Capital Management samarbetar med HANetf för att lansera en global aktie-ETF. Harwood är en brittisk kapitalförvaltare som vill använda sina investeringsförvaltnings- och rådgivningstjänster för att skapa betydande avkastning för investerare.
 • Harwood Capital Management samarbetar med HANetf för att lansera en global aktie-ETF. Harwood är en brittisk kapitalförvaltare som vill använda sina investeringsförvaltnings- och rådgivningstjänster för att skapa betydande avkastning för investerare.
 • Detta kommer att vara Harwoods första ETF och kommer att drivas av dess senaste satsning, Goshawk Asset Management. HANetfs white-label-plattform tillåter kapitalförvaltare från hela världen att lansera UCITS-ETFer och krypto- och råvaru-ETCer i Europa med minimala inträdesbarriärer.

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av ETP:er för digitala tillgångar, är glada över att tillkännage sitt partnerskap med Harwood Capital Management för att gemensamt utveckla en ny UCITS ETF i Europa.

Harwood Capital Management är en brittisk baserad kapitalförvaltare etablerad 2003, som syftar till att använda sina investeringsförvaltnings- och rådgivningstjänster för att ge betydande avkastning för investerare. Detta partnerskap lägger grunden för en aktiv UCITS ETF-lansering för att säkerställa att Goshawks strategier är tillgängliga för ETF-investerare.

HANetf är en white-label ETP-leverantör som arbetar med kapitalförvaltare och entreprenöriella företag för att erbjuda differentierade moderna och innovativa produkter till europeiska investerare. HANetf har utfärdat produkter för partners från hela världen, inklusive USA, Kanada, Storbritannien, Europa och Mexiko. HANetf tillhandahåller en komplett operativ regulatorisk distributions- och marknadsföringslösning för att lansera och hantera UCITS ETFer och ETCer kostnadseffektivt och med kortare tid till marknad.

Hector McNeil, medgrundare och co-VD för HANetf, kommenterar: ”Det är fantastiskt att samarbeta med Harwood Capital Management för att lansera en ny UCITS ETF i Europa. På HANetf är vi stolta över vår förmåga att göra det möjligt för kapitalförvaltare från hela världen att lansera nya och innovativa produkter i Europa, med minimala hinder för inträde.

”Europeiska ETF-inflöden nådde 169 miljarder USD 2023, en ökning med 88 procent jämfört med 2022. Medan den amerikanska ETF-marknaden fortfarande är den största, kommer Europa snabbt ikapp, och kapitalförvaltare inser detta. White-label-förfrågningar på HANetf har ökat med 40 procent i år hittills och vi förväntar oss att siffran kommer att fortsätta växa.”

Fortsätt läsa

Nyheter

JPVE ETF en valutasäkrad fond som köper amerikanska värdeaktier

Publicerad

den

JPM Active US Value UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JPVE ETF) med ISIN IE000CQQ22C8 är en aktivt förvaltad ETF som investerar i amerikanska värdeaktier och strävar efter att generera en högre långsiktig avkastning än Russell 1000 Value-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Valutasäkrad till euro (EUR).

JPM Active US Value UCITS ETF – EUR Hedged (acc) (JPVE ETF) med ISIN IE000CQQ22C8 är en aktivt förvaltad ETF som investerar i amerikanska värdeaktier och strävar efter att generera en högre långsiktig avkastning än Russell 1000 Value-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Valutasäkrad till euro (EUR).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,49 % p.a. JPMorgan Active US Value UCITS ETF EUR Hedged (acc) är den enda ETF som följer JPMorgan Active US Value (EUR Hedged)-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

JPMorgan Active US Value UCITS ETF EUR Hedged (acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 18 januari 2024 och har sin hemvist i Irland.

Möjlighet

Erfaret portföljförvaltningsteam med i genomsnitt 30 års branscherfarenhet

Utnyttja de bästa idéerna från JPMorgans dedikerade tillväxtforskningsteam, förutom grundläggande insikter från över 20 amerikanska aktiekarriäranalytiker, alla med i genomsnitt 20+ års branscherfarenhet

Portfölj

Kombinerar två av JPMorgans beprövade aktiva amerikanska aktiestrategier (tillväxt med stora bolag och tillväxtfördelar), som kombineras för att leverera en diversifierad portfölj av amerikanska tillväxtaktier med underskattad tillväxtpotential över sektorer.

Resultat

Aktivt förvaltad investeringsstrategi som strävar efter att leverera en stilren tillväxtaktieportfölj med en viss grad av marknadskapitalflexibilitet

Investeringsmål

Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger Russell 1000 Growth Index (Netto Total Return of 30% källskatt på utdelning) (”riktmärket”) genom att aktivt investera främst i en tillväxtstilsorienterad portfölj av amerikanska företag .

Handla JPVE ETF

JPM Active US Value UCITS ETF – EUR Hedged (acc) (JPVE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURJAVE
SIX Swiss ExchangeEURJAVE
XETRAEURJPVE

Största innehav

NamnISINVikt %
BANK OF AMERICA CORPUS06050510463.49%
Cash and Cash Equivalent3.27%
CHEVRON CORPUS16676410052.84%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BUS08467070262.80%
ABBVIE INCUS00287Y10912.07%
EXXON MOBIL CORPUS30231G10222.03%
WELLS FARGO & COUS94974610152.02%
NXP SEMICONDUCTORS NVNL00095387841.82%
CSX CORPUS12640810351.69%
CONOCOPHILLIPSUS20825C10451.69%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Bitcoin Survives Bear Trap

Publicerad

den

Bitcoin has witnessed some heavy price turbulence after breaking the $71K mark in early June. Since then, it lost almost 21% in value scraping the key level of $55K in the first week of July.

Bitcoin has witnessed some heavy price turbulence after breaking the $71K mark in early June. Since then, it lost almost 21% in value scraping the key level of $55K in the first week of July.

Figure 1 – Bitcoin Price

Source: Glassnode

However, since last Friday, Bitcoin has gained $7K and is now trading around the $64K mark. But why has it been such a turbulent time for Bitcoin?

Factors Contributing to the Selling Pressure

• Bitcoin Miner Activity

• German Government Sell-Offs

• Mt. Gox Repayment Program & Bitcoin Exchange Liquidity

Bitcoin Miner Activity

The BTC selling pressure was earmarked by miner activity, after selling 30K BTC in June. This sell-off marked miners’ BTC reserves at the lowest in a decade, just over 1.8K BTC.

Figure 2 – Bitcoin Miner Balance’

Source: Glassnode

Miners have however reduced their activity on-exchange, which should calm fears further. In June, miners were moving an average of around 50 BTC or just under $3M per day to exchanges, which has now slowed down, as shown below.

Figure 3 – Bitcoin Transfer Volume from Miners to Exchanges

Source: Glassnode

On top of that, on-chain data shows the 30-day moving average of Bitcoin’s hash rate is starting to close the gap with the 60-day moving average, for the first time since May. This indicates miners are experiencing lower income stress, which typically signals a market bottom.

Figure 4 – Bitcoin’s Hash Ribbon Indicator

Source: Glassnode

As a result, miner reserves have slowly started to pick back up, as shown in the first figure. This could indicate that the miner sell-offs post-halving, due to reduced profitability, have tapered off which is another reason to be cautiously positive.

German Government Sell-Offs

The German Goverment had been in the process of completing the sale of 50K BTC seized from a pirating website, Movie2k, which was worth approximately $3B when the sell-offs started.

Figure 5 – German Government Holdings

Source: @obchakevich on Dune Analytics

Bitcoin had a shaky June and July. However, in the week Germany sold almost 80% of their holdings, 40K BTC or $2.2B worth, Bitcoin’s price remained fairly resilient, a testament to its strength in adverse market conditions. That being said, according to data from Arkham Intelligence, the German Government engaged via OTC trades, to minimize potential slippage and market impact.

Figure 6 – Bitcoin Price (7 July – 14 July)

Source: Glassnode

Nevertheless, the conclusion of these sell-offs is positive for Bitcoin, as it removes a significant dark cloud from the market, and demonstrates the asset’s resilience.

Mt. Gox Repayment Program

However, Bitcoin faces selling pressure due to the upcoming Mt. Gox repayment program. Starting in July 2024, Mt. Gox began repaying approximately $9B worth of assets to its creditors, who have been waiting for over a decade since the exchange’s collapse in 2014.

Figure 7 – Mt. Gox Holdings

Source: @21co on Dune Analytics

Of the approximate 142K BTC held by Mt. Gox, 139K BTC is left to be reimbursed, equating to approximately 2% being paid back as of today, indicating a slow sale rate. However, yesterday Mt. Gox shuffled almost 96K BTC between their wallets, which contributed to the renewed FUD, as they prepare to distribute the reimbursements. While the repayment sum is very large, it is unlikely that these creditors will sell off their BTC immediately, given their long-term belief in the crypto industry given their involvement a decade ago, and the potential capital gains tax implications associated with the asset. The selling pressure is further diluted by the fact that reimbursements will likely occur on different days across different exchanges.

Bitcoin Exchange Liquidity

Despite, Bitcoin’s apparent survival. Let’s take a closer look at how the remaining BTC could affect the market. 139K BTC or $8.93B worth remains for Mt. Gox to restore to creditors, who may end up selling their assets. To gauge the market impact of this, it may help to look at Bitcoin’s liquidity on exchange. Presuming they aim to sell their BTC, the sell-offs will likely occur by trading with a fiat pair (BTC/USD) or a stablecoin pair (BTC/USDT or BTC/USDC). The top 5 most liquid exchanges are listed below, with their respective liquidity depths in dollar and BTC terms (assuming July’s average price of $59K).

Figure 8 – Centralized Exchange % Depth

Source: Coingecko

As to not mitigate the market impact, the sell-offs are likely to occur across several exchanges. The five most liquid exchanges need around $72M outflows, on a given day to have a 2% downward price swing. The potential sell-offs are contingent on creditors finally receiving their assets from Mt. Gox, which is happening very slowly. Furthermore, it is doubtful that once received, they will sell all their BTC immediately, and as such any price action is largely resulting from the negative market sentiment associated with this event.

On-Chain Metrics

Despite the negativity surrounding the market, looking on-chain could help uncover dynamics that might make investors feel positive, and we propose 3 different indicators to look at.

The Market Value to Realized Value Ratio (MVRV) is a metric that assesses Bitcoin’s market valuation relative to its realized value, helping identify market tops and bottoms.

  A high MVRV indicates overvaluation and a potential market top, while a low score indicates undervaluation and a potential market bottom.

  Figure 9 – Bitcoin MVRV Score

  Source: Glassnode

  The current MVRV is around levels seen at the end of December 2020, just before Bitcoin rallied from $11K to around the $60K mark. This is also similar to the levels seen towards the end of last year, before the ETF craze which drove Bitcoin to a new all-time high of $75K in early March. Given these historical precedents, this MVRV level suggests a potential for significant upside, making it an opportune time for investors to consider entering the market.

  Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) indicates the difference between investors’ unrealized profits and losses to assess market sentiment, with positive values suggesting profit-dominant sentiment and negative values indicating loss-dominant sentiment.

   This metric is another reason for positivity. Currently, Bitcoin’s NUPL is in the optimism/denial phase, indicating moderate unrealized profits among investors. This suggests that market sentiment is cautiously optimistic, after recent price stagnations led NUPL to drop, and belief to be wiped away. That being said, this is a healthy consolidation for the asset and potentially allows it to spur on.

   Figure 10 – Bitcoin Net Unrealized Profit/Loss

   Source: Glassnode

   1. Fear and Greed Index measures market sentiment, with values ranging from 0 (extreme fear) to 100 (extreme greed). It helps investors gauge whether the market is overly bearish or bullish, indicating potential buying or selling opportunities.

   Figure 11 – Bitcoin Fear and Greed Index

   Source: Glassnode

   The Bitcoin Fear and Greed Index was often in the ‘Fear’ region during June and early July. However, this was a positive sign, as it was near levels we had not seen since September 2023, when the asset was trading at $26K, which preceded a historical price rally. Over the weekend, the Fear and Greed Index sprung to Greed levels, suggesting we might be on track for another parabolic run.

   Conclusions

   • Bitcoin’s turbulence has stemmed from significant selling pressures, particularly the Mt. Gox repayment program.

   o The impact of these sell-offs is moderated by Bitcoin’s strong exchange liquidity and potential ETF inflows.
   • The dark cloud of the German Government sell-offs is out of the way.

   • On-chain metrics suggest the potential for a bullish reversal, indicating now might be an opportune time for investors to consider entering the market.

   For investors looking to invest in Bitcoin via a regulated investment vehicle, the following ETPs are available on the European market:

   Figure 12 – Top 10 European Bitcoin Products by Assets Under Management Product Ticker

   Source: Bloomberg, Data as of July 16th, 2024.

   Avg. Daily Spread 20D (bps): refers to the best daily average bid/ask spread over the last 20 days across European exchanges.

   This Week’s Calendar

   Source: Forex Factory, 21Shares

   Research Newsletter

   Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

   Disclaimer

   The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

   Fortsätt läsa

   21Shares

   Prenumerera på nyheter om ETFer

   * indicates required

   Populära