Följ oss

Nyheter

Halvledarfond ser sina tillgångar öka till en miljard US-dollar

Publicerad

den

VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM), en Halvledarfond, investerar specifikt i företag som genererar mer än hälften av sina intäkter från halvledare eller halvledartillbehör. Halvledare är en oumbärlig komponent i modern teknik

VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM), en Halvledarfond, investerar specifikt i företag som genererar mer än hälften av sina intäkter från halvledare eller halvledartillbehör. Halvledare är en oumbärlig komponent i modern teknik

VanEck Semiconductor UCITS ETF har nått fondtillgångar på över en miljard US-dollar. VanEck lanserade denna UCITS ETF i december 2020 efter framgångarna med Semiconductor ETF i USA för att erbjuda europeiska investerare möjligheten att delta i halvledarindustrin.

”Modern teknik skulle vara otänkbar utan halvledare”, säger Martijn Rozemuller, VD på VanEck Europe. Områden som modern kommunikation, datateknik, hälso- och sjukvård, transportteknik eller ren energi är nu direkt eller indirekt beroende av kraftfulla mikrochips, som på sätt och vis representerar nervsystemet i vår teknik idag.

”Dessutom leder utvecklingen av framtida teknologier som robotteknik, molnberäkning eller autonom körning och den artificiella intelligens som för närvarande diskuteras brett till en växande efterfrågan på avancerad datorteknik”, säger Rozemuller. Forsknings- och utvecklingssatsningen i branschen ger konkurrensfördelar för etablerade halvledarföretag, vilket kan ha en positiv inverkan på deras prestationer och vinster, och ge ett motiv att investera i aktier i sådana företag.

Ren satsning med fokuserat företagsval

VanEck Semiconductor UCITS ETF investerar i ett internationellt urval av halvledarföretag som uppvisar hög likviditet på grund av deras börsvärde och handelsvolym. ”MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index” som ETF är baserad på är satt upp som ett pure play index. Det innebär att endast företag som genererar minst 50 procent av intäkterna för nuvarande indexkomponenter med halvledare och halvledartillbehör kommer att ingå. För nuvarande indexkomponenter är gränsen 25 procent. Viktningen är begränsad till tio procent per företag.

Aktiemarknadsrisk: Priset på värdepapper i fonden är föremål för de risker som finns med att investera på värdepappersmarknaden, inklusive allmänna ekonomiska förhållanden och plötsliga och oförutsägbara kursfall. En investering i fonden kan leda till förluster.

Bransch- eller sektorkoncentrationsrisk: Fondens tillgångar kan vara koncentrerade till en eller flera sektorer eller branscher. Fonden kan vara utsatt för risken att politiska, ekonomiska eller andra förhållanden som negativt påverkar de relevanta sektorerna eller branscherna kan påverka fondens resultat negativt i större utsträckning än om fondens tillgångar investerats i en större mängd olika sektorer och branscher.

Handla VVSM ETF

VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (VVSM ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

ETFVanEck Semiconductor UCITS ETF
Index namnMVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index (MVSMCTR)
ISINIE00BMC38736
Management companyVanEck Asset Management B.V.
HemvistIrland
BasvalutaUSD
IndexleverantörMarketVector Indexes
RebalanseringHalvårsvis
Produkt struktureFysisk (full replikering)
Lanseringsdatum1 december 2020
Total expense ratio0.35% p.a.
UtdelningshanteringAckumulerande
AktieutlåningNej

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

En av världens största ETFer ordnar om sina innehav i Apple och Nvidia

Publicerad

den

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

Apples aktier steg med mer än 10% efter presentationen av sin plattform för artificiell intelligens. Detta ledde till att teknikföretaget blev, återigen, om än tillfälligt, det största företaget på planeten, med en värdering på 3,30 biljoner USD.

Nvidia har å sin sida stigit med 170 % hittills i år och nått 3,27 miljarder USD. Därmed kunde den placera sig på tredje plats bland de mest värdefulla företagen, till och med överträffa Alphabet och Amazon.

Som ett resultat är den börshandlade fonden Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), som följer utvecklingen för de ledande teknikföretagen på den amerikanska marknaden, på väg att balansera om sin portfölj för att följa reglerna, vilket kan påverka aktiekurserna. Följ kursen här.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. Men snart måste Apples och Nvidias positioner bytas ut.

Flytten skulle innebära en försäljning på cirka 11,4 miljarder dollar för Apple, en total som representerar en hel dag med genomsnittlig handel, och köp på 10 miljarder dollar för Nvidia, ungefär en fjärdedel av den dagliga volymen.

Även om siffrorna bleknar i jämförelse med de två jättarnas börsvärden, är sanningen att de fortsätter att antyda ett flöde av pengar som kan ha en inverkan på priserna på deras aktier. Hur som helst kan de icke-professionella investerarnas frenesi dämpa effekterna av denna omstrukturering.

Fortsätt läsa

Nyheter

D6RE ETF investerar i gröna företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är den enda ETF som följer iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 2 augusti 2023 och har sin hemvist i Tyskland.

Investeringsmål

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel värdepappersfond som replikerar resultatet av iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (prisindex). Hållbarhetskriterier beaktas vid sammansättningen av indexuniversum. Indexet består av företagsobligationer utgivna för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön.

Indexuniversum

Gröna obligationer som ingår i iBoxx EUR Green Bonds Select Index och klassificeras som sådana av Climate Bonds Initiative (CBI).

Inkluderar euro-denominerade obligationer från stora och medelstora företag baserade i euroområdet, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och Schweiz

Lägsta obligationsrating på BBB-/Baa3 (Investment Grade Rating)

Handla D6RE ETF

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURD6RE

Fortsätt läsa

Nyheter

Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETPer och godkänner första emittent samt två instrument

Publicerad

den

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer av värdepapperiserade derivat som listas för handel på en marknadsplats. De första två instrumenten av denna typ som godkänts för handel är trackercertifikat på Core och HBAR (Hedera). Emittenten som ställer ut instrumenten är Valour Inc.

”Vår långsiktiga strategi är att utöka möjligheterna till handel på Spotlight Stock Market både när det gäller omfattningen av produkter som kan handlas och att underlätta för fler internationella aktörer att handla på marknadsplatsen. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETPer på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp ny leverantör av handelsystem var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför är vi glada över att nu ha godkänt vår första emittent och de två första instrumenten för handel”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Fortsätt läsa

Populära