Följ oss

Nyheter

Ger en stark valuta en börsbubbla?

Publicerad

den

Ger en stark valuta en börsbubbla?

Ger en stark valuta en börsbubbla? Oron för de amerikanska och svenska aktiemarknaderna har inte minskat, snarast tvärtom. Både S&P 500 och OMXS30 har noterar nya toppnoteringar trots denna oro, och båda indexen handlas kring all-time-high. Det är emellertid inte fundamentala faktorer som har drivit upp kurserna, resultatprognoserna för 2015 för många av de stora bolagen som ingår i dessa index har nämligen sänkts. Trots detta har OMXS30 stigit med över tretton procent under 2015, att jämföra med näsan elva procent under hela 2014. För S&P 500 är relationerna de omvända, detta index steg med nästan 13 procent under 2014 och cirka fyra procent under 2015.

Traditionellt sett så har en stark valuta varit av ondo för företag som exporterar, och Sverige har historiskt sett varit en nettoexportör. I USA kommer mer än 40 procent av intäkterna hos de företag som ingår i S&P 500 indexet från utlandet. Vad denna siffra är i Sverige och OMXS30 vet vi inte, men den ligger knappast lägre.

En stark valuta som har förutsättningarna att fortsätta utvecklas väl kan emellertid komma att visa sig vara av intresse för utländska investerare, eftersom värdet på placeringen, allt annat lika, kommer att öka i värde som en direkt effekt av att valutan stärks. Detta kan leda till att aktierna fortsätter att stiga ytterligare.

På Wall Street säger analytikerna att den amerikanska börsen kommer att stiga med mellan fem (5) och nio (9) procent under 2015, i Sverige är det få analytiker som verkligen vågar komma med en prognos sedan den svenska Riksbanken införde en negativ ränta. Sedan dess har vi sett hur den svenska börsen fortsatt rusa som ett skenande lok. De flesta analytikerna pekar på positiva förhållanden, ekonomisk tillväxt såsom vinsttillväxt, låga räntor, låg inflation, återköp, och den utländska efterfrågan som stora drivkrafter på aktiemarknaden. Andra är emellertid mindre optimistiska.

De mer pessimistiska analytikerna säger att aktierna just nu är dyra, och att den enda orsaken till att de kan fortsätta stiga är på grund av utländsk efterfrågan, eller som en direkt brist på alternativ. Om detta sker är det risk för att vi kommer att få se en bubbla på aktiemarknaden. Vissa går till och med så pass långt att de hävdar att det kan bli en härdsmälta och att många aktier redan stigit alltför mycket. De fortsätter med att säga att börserna kan fortsätta stiga som en följd av penningflödena, men att fundamenta till slut kommer att komma i kapp aktiemarknaderna. De avslutar med att säga att luften går ur en bubbla snabbare än vad den fylls och varnar de som tror att de kan rida ut i en kommande storm.

Rekordnivåerna på börserna välkomnas av haussehandlare medan många mer långsiktiga investerare säger att de ser fram mot en korrigering eftersom detta kan komma att leda till att en bubbla uteblir.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.