Följ oss

Nyheter

Filippinerna, Asiens bortglömda ekonomi

Publicerad

den

Filippinerna, Asiens bortglömda ekonomi. Filippinerna är ett land som är bortglömt, många europeer känner bara till landet till det i form av den naturkatastrof som

Filippinerna, Asiens bortglömda ekonomi. Filippinerna är ett land som är bortglömt, många europeer känner bara till landet till det i form av den naturkatastrof som drabbade Filippinerna i november 2013 eller genom de fantastiska dykvatten som finns i denna önation. Vi anser emellertid att Filippinerna, Asiens bortglömda ekonomi är värd att titta närmare på trots den minst sagt fantastiska utveckling som landets ekonomi har haft under 2014. Den inhemska ekonomin blomstrar för närvarande, och exporten har satt fart på allvar.

IShares MSCI Philippines ETF (NYSEArca: EPHE) har stigit med cirka 24 procent under 2014, och den bredare iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) har gett sina innehavare en uppgång på nästan tio procent under året. EPHE investerar enbart i Filippinerna medan EEM är en börshandlad fond som inte fokuserar på ett enskilt land eller en region utan placerar i de ekonomier som kategoriseras som Emerging Markets.

Den filippinska ekonomin ökade under Q2 2014 med 6,4 procent jämfört med samma period 2013. Förbättringen beror bland annat på faktorer som landet kan anses ha tyfonen Haiyan att tacka för. Betydligt mer kapital har gått till utbyggnaden av infrastrukturen, men vi ser också hur de många filippiner som arbetar utomlands skickar hem allt större del av sin lön till sina familjer. Det kapital som skickas hem används inte bara för inhemsk konsumtion utan också för att bygga bättre bostäder. Den inhemska konsumtionen står i dag för cirka två tredjedelar av Filippinernas ekonomi så det kapital som spenderas gör att ekonomin både stärks och drivs vidare. EPHE har allokerat 7,1 procent av sitt kapital till dagligvarusektorn och 5,2 procent till sällanköpsvaror.

Exporten stärker Filippinernas ekonomi

Dessutom har exporttillväxten också stärkt landets ekonomi. Filippinerna har utvecklat en konkurrenskraftig tillverkningsindustri och kommer att fortsätta verka som low-end tillverkare när Kina förlorar konkurrenskraft då lönerna stiger. Tillverkningsindustrin rapporterade en ökning om 10,8 % för andra kvartalet 2014 jämfört med samma period året innan.

Enligt Credit Suisse beräknas ekonomin växa i god takt under de närmaste kvartalen på de förbättrade utsikterna för tillverkningsindustrin och exportindustrin. Detta gör att analytikerkåren bedömer att den filippinska ekonomin kommer att växa med 6 till 7 procent i år.

Nackdelen med den starka utvecklingen i Filippinerna är att det har lett till inflation. I dag ligger inflationen på den högsta nivån under tre år vilket gör att många är oroliga för att landets centralbank skall höja styrräntan vid det centralbanksmöte som hålls den 11 september för att förhindra en överhettning i landets ekonomi.

Risken finns att högre priser kan bromsa konsumtionstakten under de kommande månaderna. I jämförelse har andra asiatiska centralbanker historiskt sett lättat sin penningpolitik för att stimulera de inhemska ekonomierna.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.