Följ oss

Nyheter

Denna råvara kan drabbas hårt av El Niños framfart

Publicerad

den

Denna råvara kan drabbas hårt av El Niños framfart De flesta meteorologer är av samma uppfattning, även den inte delas av råvarujätten

Denna råvara kan drabbas hårt av El Niños framfart De flesta meteorologer är av samma uppfattning, även den inte delas av råvarujätten Olams VD Sunny Verghese, nämligen att vi kan se fram mot en väldigt kraftfull El Niño i år. De tror också att detta väderfenomen kan komma att sträcka sig fram till den tidiga våren. Detta vädermönster har olika effekt på olika råvaror, och av denna anledning kommer El Niño att driva upp priset på vissa råvaror, och ned priset på andra. Detta kommer även att påverka de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av dessa råvaror. Denna råvara kan drabbas hårt av El Niños framfart, nämligen naturgas.

Om El Niño utvecklas som meteorologerna tror kommer det att bli en varmare och torrare vinter än normalt i den nordöstra delen av USA.

El Niño orsakar ovanligt varm havstemperaturer i den del av Stilla Havet som finns vid Ekvatorn, och har förutsättningar att skapa en varm vinter över hela den nordamerikanska kontinenten. Meteorologerna arbetar just nu mer vädermodeller som projicerar förhållanden som kan komma att pågå långt in under 2016.

Bland ETFer som kan vara potentiellt sårbara för El Niño är redan misshandlade First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund (NYSEArca: FCG). FCG, som köper aktier i bolag som är verksamma inom prospektering och produktion av naturgas. Denna ETF har backat med nästan 40 procent under det senaste kvartalet eftersom priset på naturgas har fallit till rekordlåga nivåer efter skifferoljeboomen i USA som har pressat både gas- och oljepriserna.

Under tiden har energiproducenter som Range Resources Corp. (NYSE: RRC) och Chesapeake Energy Corp. (NYSE: CHK) reviderat ned sina prognoser för innevarande år och spår en nedgång i energipriserna, till exempel för olja och andra flytande bränslen.

Den starkaste El Niño på 65 år

Om meteorologernas prognoser stämmer kan årets El Niño komma att bli den starkaste på 65 år. Den kan då komma att få temperaturen i stora delar av norra USA att stiga samtidigt som polarströmmarna försvagas. Detta har fått till exempel WSI, som är en del av The Weather Company att spå ett minskat behov av naturgas under vintern 2015/2016. WSI spår att behovet kommer att falla med minst tio procent jämfört med vintern 2014/2015. Samtidigt är lagernivåerna för naturgas höga och ligger16 procent över nivåerna vid samma tidpunkt 2014 samt 4 procent högre än det femåriga genomsnittet. Detta kan förklara varför terminskontraktet för leverans av naturgas i januari 2016 handlas till den lägsta nivån på 16 år.

Ökad konsolidering kan leda till högre kostnader

En ökad konsolidering av branschen kan komma att leda till högre kostnader för producenterna och vilket i slutändan skulle kunna innebära ett högre naturgaspris. Bättre borrteknik kan däremot komma att sänka både kostnaderna men också priset på naturgas. En svagare ekonomi kan leda till minskad borrningsverksamhet och högre gaspriser

De höga lagren av naturgas är förvånande med tanke på att sommaren 2015 varit varmare än somrarna 2013 och 2014. Denna sommar har även medför temperaturer som her legat över det 10-åriga genomsnittet. Baserat på den amerikanska elförbrukningen har det gått åt 4 miljarder kubikfot naturgas under sommaren 2015 än under 2014 för att möta efterfrågan på luftkonditionering. Att lagren ökar är en följd av en stigande produktion från de amerikanska skiffergasproducenterna. Blir vintern mildare än vanligt kommer efterfrågan på naturgas att minska ytterligare, vilket kommer öka lagren ännu mer och därmed är det sannolikt att naturgaspriset faller ännu mer.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära