Följ oss

Nyheter

El Niños klimatpåverkan på Indiens risproduktion och livsmedelsinflation

Publicerad

den

El Niños grepp om den globala ekonomin skärps, framför allt på rismarknaderna. Ris är viktig stapelvara för många länder i framförallt Asien och Afrika. Priset känner redan av bördan klimatförändringen i form av livsmedelsinflation. En stärkande och långvarig El Niño kan få betydande konsekvenser för de globala livsmedelsmarknaderna.

El Niños grepp om den globala ekonomin skärps, framför allt på rismarknaderna. Ris är viktig stapelvara för många länder i framförallt Asien och Afrika. Priset känner redan av bördan klimatförändringen i form av livsmedelsinflation. En stärkande och långvarig El Niño kan få betydande konsekvenser för de globala livsmedelsmarknaderna.

Stigande priser och exportöverväganden

Råristerminer har sett en markant prisökning, utlöst av den nuvarande El Niño-cykeln. Mitt i stigande priser och lokalt inflationstryck valde Indien, världens största risexportör, att minska risexporten. Denna potentiella policyändring är anmärkningsvärd med tanke på att Indiens export av ris representerar ungefär 40 procent av den globala exportmarknaden.

Handel och spannmålsefterfrågan

Kina som importerar ris motsvarande 20 procent av Indiens export för att möta sina risbehov, kan ställas utmaningar efter Indiens beslut att begränsa exporten. Kina, tillsammans med fler andra länder, kommer sannolikt att försöka söka sig till alternativa marknader för att mildra eventuella brister. När priserna fortsätter att stiga kan efterfrågan skifta mot andra råvaror. Till exempel, om ris blir för dyrt eller otillgängligt, kan konsumenter välja att köpa andra spannmål, som vete.

Klimatvariabeln

Vädret är det fortsatta problemet här. Torka är redan utbredd i viktiga växande regioner, och prognosen är inte bra. Den nuvarande El Niño förväntas förstärkas och sträcka sig in i 2024. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, förutspår en 56 procent chans att svåra El Niño-förhållanden utvecklas under sommaren 2023 och fortsätta in på hösten. Detta tyder på högre temperaturer än normalt och lägre nederbörd i Indiens huvudsakliga växande regioner under en längre period.

Omfattningen och svårighetsgraden av El Niño är av största vikt. När det gäller växtsäsonger planterar Indien 65 procent av sitt ris under Kharif-säsongen som startar i maj och en skörd som börjar i september. Resten av grödan odlas under Rabi-säsongen, där planteringen börjar i december medan skörden börjar i mars. En kvardröjande El Niño utgör en ökande risk för att även Rabi-grödan skall drabbas.

Globala livsmedelspriser

De senaste året har livsmedelspriserna befunnit sig en nedåtgående trend efter att ha nått rekordhöga nivåer under 2022. Samtidigt är FNs livsmedels- och jordbruksprisindex för livsmedel och jordbruk fortfarande upp över 30 procent från nivåerna i juni 2020. El Niño-relaterade produktionsstörningar kan potentiellt lägga till ett tryck uppåt på de globala livsmedelspriserna. Livsmedelspriserna återspeglas i inflationsstatistiken vilket gör att centralbanker runt om i världen kan ställas inför en motgång i sin kamp mot inflationen om spannmålspriserna fortsätter stiga.

Sammanfattningsvis kan El Niños effekter redan märkas över hela jordbruksmarknaderna. I den mån de nuvarande modellerna från National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, visar sig vara korrekta, bör vi förvänta oss att El Niño kommer att stärkas och sträcka sig in i 2024. Detta kan ha en betydande inverkan på Indiens risproduktion, vilket potentiellt kan påverka inte bara den indiska rismarknaden utan även de globala spannmåls- och livsmedelsmarknaderna.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Att tajma marknaden är en förlorande strategi

Publicerad

den

När marknaderna blir volatila kan det verka lockande att tajma marknaden. Men att försöka det har visat sig omöjligt och kan bli ett kostsamt misstag.

När marknaderna blir volatila kan det verka lockande att tajma marknaden. Men att försöka det har visat sig omöjligt och kan bli ett kostsamt misstag.

Att titta på det långsiktiga mönstret för tjur- och björnmarknader kan vara frestande för vissa investerare. Varför inte försöka tajma marknaden och undvika dessa nedgångar? Skulle det inte vara bättre än att åka ut? Tyvärr är det inte så lätt.

Marknadscykler – Hypotetisk tillväxt på 10 000 USD investerad i S&P 500 Index (1951-2022)

Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Index är ohanterat och inte tillgängliga för direktinvesteringar. Endast i illustrativt syfte. Datakällor: Morningstar och Hartford Funds, 2/23. www.hartfordfunds.com

Att undvika nedgångar på marknaden kan också innebära att man går miste om uppgångar. 78 % av aktiemarknadens bästa dagar inträffar under en nedgång eller under de första två månaderna av en återhämtande marknad. Om du missade marknadens 10 bästa dagar under de senaste 30 åren, skulle din avkastning ha halverats. Och att missa de enda bästa 30 dagarna skulle ha minskat din avkastning med 83 %.

Bra dagar händer på dåliga marknader

Att missa marknadens bästa dagar har varit dyrt

Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Index är ohanterat och inte tillgängliga för direktinvesteringar. Endast i illustrativt syfte. Datakällor: Ned Davis Research, Morningstar och Hartford Funds, 22/2. www.hartfordfunds.com

Fortsätt läsa

Nyheter

OLJJ ETP ger tre gånger den omvända utvecklingen för europeiska bankaktier

Publicerad

den

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd börshandlad produkt (ETP) utformad för att ge investerare en hävstångsexponering mot EURO STOXX-bankerna. Denna ETP följer EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex (SX7EGT3S), vilket ger en totalavkastning som består av -3 gånger den dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex, justerat för att återspegla avgifter såväl som kostnader och intäkter som är inneboende i att korta aktier.

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd börshandlad produkt (ETP) utformad för att ge investerare en hävstångsexponering mot EURO STOXX-bankerna. Denna ETP följer EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex (SX7EGT3S), vilket ger en totalavkastning som består av -3 gånger den dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex, justerat för att återspegla avgifter såväl som kostnader och intäkter som är inneboende i att korta aktier.

Till exempel, om EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex stiger med 1 % under en dag, kommer ETP att falla med 3 %, exklusive avgifter. Men om EURO STOXX Banks EUR Bruttoavkastningsindex faller med 1 % under en dag, kommer ETP att stiga med 3 %, exklusive avgifter.

EURO STOXX Banker Daily Short 3 EUR Bruttoavkastningsindex

EURO STOXX Banks Daily Short 3 EUR bruttoavkastningsindex syftar till att replikera den omvända dagliga utvecklingen av EURO STOXX Banks bruttoavkastningsindex multiplicerat dagligen med tre och justerat för att återspegla vissa inneboende kostnader för att upprätthålla de hävstångspositioner som krävs för att uppnå detta mål.

EURO STOXX Banks Net Return Index representerar de största företagen som tillhör banksektorn i följande länder i euroområdet: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

Handla OLJJ ETP

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (OLJJ ETP) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade produkt.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEGBx3BASXS2637076568
Borsa ItalianaEUR3BASXS2637076568
XetraEUROLJJXS2637076568

Fortsätt läsa

Nyheter

Exciting New Crypto Investment Opportunities from 21Shares

Publicerad

den

We're thrilled to announce the launch of three groundbreaking Exchange-Traded Products (ETPs). Introducing the 21Shares Immutable ETP, 21Shares Injective Staking ETP and 21Shares Sui Staking ETP. These innovative products expand our comprehensive suite of crypto ETPs, offering unique opportunities to diversify your exposure into the Digital Assets space.

We’re thrilled to announce the launch of three groundbreaking Exchange-Traded Products (ETPs). Introducing the 21Shares Immutable ETP, 21Shares Injective Staking ETP and 21Shares Sui Staking ETP. These innovative products expand our comprehensive suite of crypto ETPs, offering unique opportunities to diversify your exposure into the Digital Assets space.

Check out the factsheets on our newest ETP offerings below.

Name21Shares Immutable ETP
TickerAIMX
ISINCH1360612142
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%

Name21Shares Injective Staking ETP
TickerAINJ
ISINCH1360612134
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%
Name21Shares Sui Staking ETP
TickerASIU
ISINCH1360612159
CCYUSD (Euronext Amsterdam) EUR (Euronext Paris)
Fee2,5%

Why 21Shares ETPs?

• Staking involves locking specific cryptoassets to support the operation and security of a blockchain network, earning rewards in the process. By integrating staking rewards into the 21Shares ETPs, investors enjoy an additional income stream without having to keep their assets locked, enhancing overall returns while maintaining exposure to the respective underlying assets. This makes the 21Shares ETPs an even more attractive option for investors seeking to maximize their investment potential.

• Unprecedented Innovation: Our new ETPs represent a significant advancement in crypto investing. We continue to push the boundaries of what’s possible, providing you with cutting-edge products that leverage the latest in blockchain technology.

• Tactical Crypto Positioning: Our ETPs empower you to strategically position yourself in the rapidly evolving crypto market. Whether you aim to gain exposure to emerging blockchain protocols or diversify your portfolio with innovative assets, our products provide the necessary tools.

• Diverse Exposure: Targeted exposure to three dynamic blockchain projects:

Immutable is a Layer 2 scaling solution for Ethereum, enhancing your experience with fast, low-cost transactions. Partnered with big names like Ubisoft, Immutable offers access to over 200 blockchain-based games and NFTs, all without compromising speed or affordability. Over 100 games are currently being built on the platform, positioning Immutable as a leader in the crypto gaming industry.

Injective Protocol is a Layer 1 blockchain within the Cosmos ecosystem, specifically optimized for DeFi applications. It enables seamless cross-chain interactions with major networks like Ethereum and Solana, providing access to a unique range of financial products. With Injective, you can effortlessly trade major assets like tokenized derivatives, all while enjoying a streamlined and efficient trading experience.

Sui Network is a Layer 1 blockchain designed for high-speed, low-latency transactions, supporting a thriving ecosystem of decentralized applications (dApps). It leverages parallel processing to maintain low costs and high efficiency, while offering gas-less transactions where applications sponsor transaction fees on behalf of users. It also utilizes Meta’s programming language (MOVE) used to develop its abandoned stablecoin project (DIEM) which significantly reduces smart-contract risk. This makes Sui an ideal platform for innovative projects looking to deploy and scale seamlessly, ensuring smooth and cost-effective operations.

Fortsätt läsa

Populära