Följ oss

Nyheter

Bygg långsiktigt med ETFer

Publicerad

den

Bygg långsiktigt med ETFer

Bygg långsiktigt med ETFer I våra arkiv har vi hittat en artikel av Stephan Agerman som grundade ETFSverige.se, och i dag arbetar på Deutsche Bank med bland annat den satsning på ETFer som den tyska banken gör under namnet db-x trackers. Vi publicerar artikeln Bygg långsiktigt med ETFer. Artikeln publicerades ursprungligen i november 2011.

Börshandlade indexfonder, ETF:er är inte bara en chans till kortsiktig handel för upp- eller nedgång. Så här bygger du en långsiktig portfölj som inte följer börsens nycker.

Svenska placerare handlar flitigt i hävstångsfonder som Xact Bear och Xact Bull. Men det finns bättre val om målet är att bygga en långsiktig portfölj som genererar en jämn avkastning oavsett marknadsutveckling. I den jag själv investerat siktar jag på 12–15 procent som en rimlig årlig avkastning i genomsnitt.

Metoden är att allokera och diversifiera. Det senare innebär att enskilda investeringar kan ha stora rörelser (volatilitet), men att sambandet mellan deras rörelser är lågt (korrelation). För portföljen som helhet innebär det lägre risk (volatilitet) till högre avkastning.

Råvaror och alternativa investeringar som hedgefonder brukar användas som exempel på tillgångsslag som har en låg eller negativ korrelation mot aktiemarknaden. Det betyder att tillgångsslagen kan utvecklas positivt trots att aktiemarknaden går ner.

Ett innehav i IAU

I portföljen nedan, som också finns på www.etfsverige.se, hittar du bland annat ett innehav i iShares Gold Trust (ticker IAU). IAU följer utvecklingen i guldpriset och håller även fysiskt guld. I år har IAU gått upp med cirka 20 procent, att jämföra med svenska OMXS30-indexet som fallit med cirka 20 procent under samma period.

Den andra grundbulten, allokeringen, handlar om fördelningen mellan tillgångsslag som aktier, räntor, råvaror och alternativa investeringar. Eftersom portföljen innehåller utländska ETF:er får du dessutom en valutaexponering.

Grundutbudet är cirka 2 700 ETF:er noterade i Norden, Tyskland och USA. För att välja enskilda ETF:er tittar jag på bland annat på inriktning, historisk avkastning, risk, sharpekvot och ETF-struktur.

I dagsläget har jag valt 40 procent aktier, 30 procent alternativa, 20 procent råvaror och 10 procent räntor. Respektive tillgångsslag bryts sedan ner i undervikter, som visas i tabellen för varje fond.

I dagens marknadsklimat föredrar jag aktie-ETF:er inriktade på bolag med hög direktavkastning  och/eller låg volatilitet för den långsiktiga portföljen. När det gäller alternativa investeringar, och hedgefonder i synnerhet, är ETF-utbudet begränsat.

Därför har jag valt ut en traditionell hedgefond för att uppnå den eftersökta portföljstrukturen. När det gäller räntedelen i portföljen är slutsatsen lite annorlunda. I dagsläget är den ränta man erhåller på de tillgängliga svenska ränte-ETF:erna så låg att ett traditionellt sparkonto är att föredra.

Långsiktigt tänk ger låga förvaltningskostnader

En stor fördel med att bygga en långsiktig portfölj med ETF:er är att förvaltningskostnaden blir låg. För portföljen nedan är den bara 0,53 procent per år.

Se urvalet som en bra långsiktig och balanserad utgångspunkt. Beroende på hur aktiv du är, kan du naturligtvis bättra avkastningen genom att justera vikterna utifrån vad som händer på marknaderna.

Stephan Agerman, analytiker ETFSverige.se

Stephan Agerman är passionerat intresserad av börshandlade fonder. Så pass att han 2009 startade informationssajten ETFSverige. se, vid sidan av sitt ordinarie jobb på en investmentbank i Stockholm.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *