Följ oss

Nyheter

Begränsa Dina förluster

Publicerad

den

Det finns emellertid en del systematiska metoder som hjälper Dig att hålla nere förlusterna till ett minimum. Låt oss se hur Du kan begränsa Dina förluster.

Det är helt enkelt inte möjligt för alla placerare, var de sig är daytraders, småsparare eller någonstans mitt emellan, att undvika alla förluster. En disciplinerad placerare är fullt medveten om att han tar en oundviklig risk med varje placering, en som innebär att han kan förlora sitt kapital och denne har lärt sig att klara av förluster utan låta känslorna ta överhand. Det finns emellertid en del systematiska metoder som hjälper Dig att hålla nere förlusterna till ett minimum. Låt oss se hur Du kan begränsa Dina förluster.

Systemet

Varje investerare bör använda sig av någon form av stop loss system. Det kan vara ett system som begränsar förlusterna till en fast procentsats av de totala tillgångarna, eller ett system som begränsar sig till en procent av det kapital som riskeras i en enskild afför. Ett sådant system kan komma att fungera som en vågbrytare för handeln. Om en investerare förlorar en viss mängd kapital kan han eller hon till slut komma att tröttna. Med ett stop loss system blir beslutet att ta en förlust ett känslolöst beslut som inte påverkas av förhoppningen om att marknaden säkert vänder snart.

Tvåprocentsregeln

En förlust om två procent av det totala kapitalet är en acceptabel förlust för de flesta. Kapitalet på Din depå är Ditt riskkapital, det kapital som du använder, eller mer korrekt riskerar, varje dag för att försöka göra vinster. Systemet kan också implementeras innan en affär görs. När Du bestämmer Dig för hur pass mycket pengar Du skall använda för att köpa en aktie kan Du samtidigt beräkna hur mycket den kan falla innan dess att Du bryter tvåprocentsregeln. Det är där Du har Din stop loss. Det går självklart att använda både en högre och en lägre nivå för Dig stop loss om detta är acceptabelt för den egna handeln då kan Du begränsa Dina förluster.

Varje placerare har ett eget sätt att förhålla sig till tvåprocentsregeln. Många anser att denna riskgräns är för liten och att den kväver deras förmåga att engagera sig i mer riskfyllda affärer med en större andel av sitt kapital. De flesta proffessionella aktörer anser emellertid att två procent är en väldigt hög risk och vill istället begränsa sin förlustrisk till mellan 0,25 och 0,50 procent av depåns storlek. Det är i och för sig naturligt, för en stor professionell förvaltare är det naturligt att vara riskavert, en förlust på två procent av depån kan för dem vara ganska förödande. Oavsett storleken på ditt kapital, är det klokt att vara försiktig snarare än aggressiv när Du först utformar Din handelsstrategi.

Sätt en gräns för mycket Du kan förlora på en månad

Nu har Du bestämt Dig för att införa ett system som begränsar Dina förluster till två procent av Ditt kapital i varje affär. Det är ett bra första steg men det är inte tillräckligt. Gör Du en förlust på en procent om dagen under månadens första tio handelsdagar har Du gjort en förlust om tio (10) procent av Ditt kapital. Förutom att begränsa förlusterna för enskilda affärer måste vi upprätta en regel som förhindrar omfattande totala förluster under en tidsperiod då kan Du begränsa Dina förluster.

En generell regel är att månadens totala förluster inte får uppgå till mer än sex procent av portföljvärdet. Så snart Din handel har genererat förluster på mer än sex procent skall Du upphöra handla, det kommer inte att löna sig att försöka satsa allt på svart och hoppas på en vinst, det är ren och skär ”casinotrading” och det går sällan att komma ut ur en serie med dåliga affärer på det sättet. Det finns till och med de placerare som om de drabbas av förluster på sex procent väljer att avsluta handeln för månaden och stänger alla sina utestående positioner för att under resten av månaden analysera vad det var som gick fel.

Det krävs litet arbete med detta, men inte värre än att det går att använda Excel för detta. Du måste räkna ut värdet på Din depå varje dag, inklusive saldot på detta konto och det aktuella marknadsvärdet för alla öppna positioner. Jämför sedan denna summa med värdet den sista handelsdagen i månaden innan och när Du närmar Dig gränsen så är det dags att stänga ned handeln.

Med en stop loss på 6 procent per månad kan en placerare ha tre öppna positioner samtidigt som vardera kan tillåtas falla med 2 procent vardera, eller så kan placeraren ha sex öppna positioner samtidigt som vardera kan tillåtas falla med en procent vardera osv så vidare. Det finns emellertid tillfällen när dessa nivåer måste justeras, det beror på den underliggande aktiens kurs, likviditeten i tillgångarna etcetera. Har Du sedan haft stora vinster under de tidigare månaderna vill kanske öka både den risk Du tar och storleken på positionerna.

Båda dessa regler tillåter ”pyraminding” elle rså kan Du addera Dina vinstaffärer. När Din position visar vinst kan och bör Du flytta upp Din stop loss över inköpskursen. Det går nu att köpa yterligare aktier av samma slag, men se till att risken inte överstiger två procent av det totala kapitalet. Genom att arbeta på detta sätt kan Du rida på en vinnande våg utan att öka Din risk.

Slutsats

Båda dessa regler för stop loss rekommenderas, speciellt för de placerare som är benägna att visa känslor för sina förluster. Den som är riskavert rekommenderas att justera den procentuella nivån och arbeta med lägre siffror än 2 och 6 procent, något som de flesta professionella aktörer gör. Tänk Dig för två gånger innan Du ökar Din risknivå. Lär Dig begränsa Dina förluster

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Sprott och HANetf lanserar Europas första artikel 8 ESG-kontrollerade kopparproducent ETF

Publicerad

den

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångar ETP, är glada över att tillkännage lanseringen av Europas första artikel 8 ESG-kontrollerade kopparproducent ETF, Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF (ticker: ASWD).

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångar ETP, är glada över att tillkännage lanseringen av Europas första artikel 8 ESG-kontrollerade kopparproducent ETF, Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF (ticker: ASWD).

ASWD är utformat för att erbjuda investerare renodlad och ESG-kontrollerad exponering mot koppargruvaktier. Investeringsmöjligheten är uteslutande fokuserad på uppströmsmöjligheten som erbjuds av kopparproducenter, som kommer att dra nytta av förväntade långsiktiga globala energiomställningstrender.

HANetf och Sprott Asset Management beslutade att lansera sin kopparproducent ETF efter samtal med en stor institutionell investerare i DACH-regionen som ansåg att det inte fanns en ETF för kopparproducenter som uppfyllde dess ESG-kriterier.

Koppar är redan den tredje största metallmarknaden i US-dollarvärde och efterfrågan förväntas öka på grund av dess viktiga roll i omställningen av ren energi. Koppars höga ledningsförmåga, draghållfasthet och korrosionsbeständighet gör den avgörande för eldistribution och överföring.

Koppar används också i stora mängder för elfordonsindustrin, som växer snabbt när länder lovar att minska koldioxidutsläppen i sina transportnät.

Gruvproducenter kan vara väl lämpade att dra nytta av den nuvarande obalansen mellan utbud och efterfrågan när det gäller koppar.

ASWD spårar Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened Index och strävar efter att säkerställa efterlevnad av SFDR Artikel 8-kraven genom ESG-granskningar av Skarn Associates, kontroversiell granskning av Sustainalytics och ytterligare skärmar för efterlevnad av FN:s Global Compact.

ASWD är den tredje ETF som HANetf och Sprott Asset Management har lanserat tillsammans, efter Sprott Uranium Miners UCITS ETF (ticker: U3O8) och Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF (ticker: M7ES).

U3O8lanserades 2022 och ger exponering för såväl uranproducenter som fysiskt uran. Fonden blev Europas snabbast växande uran-ETF i år och översteg 222 miljoner USD AUM. U3O8har en USA-noterad syster-ETF, Sprott Uranium Miners ETF, med 1,45 miljarder USD AUM, och investerar även i Sprott Physical Uranium Trust, som har CAD 5 miljarder AUM.

M7ES lanserades i mars i år och ger exponering för företag som tillhandahåller de kritiska materialen som behövs för den globala omställningen av ren energi, såsom sällsynta jordartsmetaller, silver, koppar, litium, nickel, mangan, kobolt och grafit.

John Ciampaglia, VD för Sprott Asset Management, kommenterar: ”Trots storleken på kopparmetallmarknaden och investerarnas växande intresse för metallen när energiomställningen tar fart, har det varit en utmaning för investerare att få en riktad exponering med hjälp av en kopparproducent ETF.

”Vi är glada över att kunna erbjuda en lösning genom vårt fortsatta arbete med HANetf. ASWD har utformats för att främst fokusera på koppargruvföretag som får majoriteten av sina intäkter och/eller tillgångar från koppar.”

Hector McNeil, medgrundare och co-VD för HANetf kommenterar:”Vi är mycket glada över att lansera Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF med Sprott Asset Management. ETFen är den första möjligheten för europeiska investerare att få ESG-screenad kopparexponering, och vi tror att detta är lägligt med tanke på den roll koppar kommer att spela i den globala energiomställningen.

Sprott är en fantastisk partner och experter inom metall- och gruvområdet. ASWD är en mycket innovativ ETF som liknar andra i HANetf-sortimentet ser ut att göra en brun industri grönare. Det är också ett bra exempel på att arbeta med en sofistikerad slutinvesterare för att utveckla och utfärda en mycket innovativ strategi i tid.”

Handla ASWD ETF

Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF (ticker: ASWD) Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF (ticker: ASWD).

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla M7ES ETF

HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF (M7ES ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

J.P. Morgan Asset Management lanserar Global Equity Premium Income UCITS ETF

Publicerad

den

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

Hur kommer JEPG att uppnå sitt angivna resultat?

Enkelt uttryckt kombinerar JEPG aktier med optioner för att hitta en balans mellan avkastning, kapitaltillväxt och risk.

JEPGs långa enda aktieportfölj har byggts upp med hjälp av JPMAMs branschledande expertis inom aktiva aktiestrategier som sitter i skärningspunkten mellan aktiv och passiv investeringsförvaltning och försöker förbättra indexavkastningen genom att utnyttja djupet och bredden av JPMAMs fundamentala egenutvecklade forskning.

Piera Elisa Grassi och Nicolas Farserotu, JEPGs aktieportföljförvaltare, har tillgång till insikter från mer än 90 forskningsanalytiker, som täcker cirka 2 500 värdepapper globalt. Portföljförvaltarna använder dessa insikter för att ta små överviktspositioner i namn de finner attraktiva och små undervikter i namn de finner mindre attraktiva, i förhållande till ett index, för att bygga en portfölj med högre kvalitet och lägre beta, som är väl diversifierad över regioner och sektorer.

En optionsstrategi tillämpas sedan på JEPG där portföljförvaltarna Hamilton Reiner, Judy Jansen och Matthew Bensen kommer att sälja indexoptioner – en kombination av S&P500 och MSCI EAFE – mot JEPG:s långvariga aktieportfölj och använda premierna för att generera intäkter.

JPMAMs team för strukturerade aktielösningar, med Hamilton Reiner i spetsen, hanterar för närvarande några av de största optionsstrategierna i världen, inklusive JPMAMs Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA, med tillgångar under förvaltning på 30 miljarder USD den 30 november 2023.

Genom att sälja köpoptioner varje vecka försöker JEPG anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Det betyder att när till exempel volatiliteten stiger, har JEPG potential att ge högre inkomster när investerare som mest behöver dämpningen mot fluktuerande priser.

Travis Spence, chef för ETF-distribution i EMEA, sa: ”Investerare fortsätter att söka höga inkomstnivåer, men de vill också ha exponering mot aktiemarknader med mindre volatilitet. Vi har sett den snabba tillväxten av våra aktiestrategier för optioner under de senaste åren, och vi är glada över att kunna erbjuda en global premieinkomstversion av vår marknadsledande Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA till UCITS ETF-marknaden.”

Spence beskriver tre sätt på vilka JEPG kan hjälpa till att möta investerarnas behov:

  1. Inkomstgenerering: JEPG erbjuder en konsekvent inkomstström från månatliga utbetalningar som kan komplettera eller ersätta befintliga utdelningsstrategier.
  2. En konservativ aktielösning: JEPGs underliggande aktieportfölj erbjuder en aktieportfölj med lägre beta och lägre volatilitet. JEPGs tillvägagångssätt för överskrivning av samtal innebär att den kommer att avstå från en viss uppsida på aktiemarknaden eftersom den försöker fortsätta generera sju till nio procents inkomst. Om du har en negativ makrosyn men ändå vill ha viss aktieexponering erbjuder JPEG konservativ exponering.
  3. En alternativ inkomstkälla till obligationer: JEPG erbjuder hög inkomst, jämförbar med högavkastande kreditstrategier, men gör det med aktiemarknadsrelaterade risker, inte durationsrisk.

JEPG, som idag är noterat på London Stock Exchange och Borsa Italiana, kommer att ha en Total Expense Ratio på 35 räntepunkter. ETFen kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra den 7 december och SIX den 20 december. JEPG erbjuder investerare tillgång till strategins distributionsandelsklass; JEGA erbjuder investerare tillgång till strategins ackumulerande andelsklass.

Fortsätt läsa

Nyheter

Deutsche Börse välkomnar CASE Invest som ny ETF-emittent på Xetra

Publicerad

den

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETF (CSE) driver en aktiv investeringsstrategi och investerar främst i stora och medelstora publika företag över hela världen. Fokus ligger på företag från Europa, Nordamerika och Asien. Vid val av värdepapper säkerställer fondförvaltningen efterlevnaden av FNs mål för hållbar utveckling. Portföljen är sammansatt uteslutande utifrån marknads- och företagsanalyser, utan referens till ett jämförelseindex. Därvid eftersträvar fondförvaltningen ett optimalt förhållande mellan risk och avkastning.

NamnTillgångsklassISINTERUtdelningspolicy
CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETFActive Equity ETFLU25640077430.75 %Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 121 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 16 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära