Följ oss

Nyheter

Begränsa Dina förluster

Publicerad

den

Det finns emellertid en del systematiska metoder som hjälper Dig att hålla nere förlusterna till ett minimum. Låt oss se hur Du kan begränsa Dina förluster.

Det är helt enkelt inte möjligt för alla placerare, var de sig är daytraders, småsparare eller någonstans mitt emellan, att undvika alla förluster. En disciplinerad placerare är fullt medveten om att han tar en oundviklig risk med varje placering, en som innebär att han kan förlora sitt kapital och denne har lärt sig att klara av förluster utan låta känslorna ta överhand. Det finns emellertid en del systematiska metoder som hjälper Dig att hålla nere förlusterna till ett minimum. Låt oss se hur Du kan begränsa Dina förluster.

Systemet

Varje investerare bör använda sig av någon form av stop loss system. Det kan vara ett system som begränsar förlusterna till en fast procentsats av de totala tillgångarna, eller ett system som begränsar sig till en procent av det kapital som riskeras i en enskild afför. Ett sådant system kan komma att fungera som en vågbrytare för handeln. Om en investerare förlorar en viss mängd kapital kan han eller hon till slut komma att tröttna. Med ett stop loss system blir beslutet att ta en förlust ett känslolöst beslut som inte påverkas av förhoppningen om att marknaden säkert vänder snart.

Tvåprocentsregeln

En förlust om två procent av det totala kapitalet är en acceptabel förlust för de flesta. Kapitalet på Din depå är Ditt riskkapital, det kapital som du använder, eller mer korrekt riskerar, varje dag för att försöka göra vinster. Systemet kan också implementeras innan en affär görs. När Du bestämmer Dig för hur pass mycket pengar Du skall använda för att köpa en aktie kan Du samtidigt beräkna hur mycket den kan falla innan dess att Du bryter tvåprocentsregeln. Det är där Du har Din stop loss. Det går självklart att använda både en högre och en lägre nivå för Dig stop loss om detta är acceptabelt för den egna handeln då kan Du begränsa Dina förluster.

Varje placerare har ett eget sätt att förhålla sig till tvåprocentsregeln. Många anser att denna riskgräns är för liten och att den kväver deras förmåga att engagera sig i mer riskfyllda affärer med en större andel av sitt kapital. De flesta proffessionella aktörer anser emellertid att två procent är en väldigt hög risk och vill istället begränsa sin förlustrisk till mellan 0,25 och 0,50 procent av depåns storlek. Det är i och för sig naturligt, för en stor professionell förvaltare är det naturligt att vara riskavert, en förlust på två procent av depån kan för dem vara ganska förödande. Oavsett storleken på ditt kapital, är det klokt att vara försiktig snarare än aggressiv när Du först utformar Din handelsstrategi.

Sätt en gräns för mycket Du kan förlora på en månad

Nu har Du bestämt Dig för att införa ett system som begränsar Dina förluster till två procent av Ditt kapital i varje affär. Det är ett bra första steg men det är inte tillräckligt. Gör Du en förlust på en procent om dagen under månadens första tio handelsdagar har Du gjort en förlust om tio (10) procent av Ditt kapital. Förutom att begränsa förlusterna för enskilda affärer måste vi upprätta en regel som förhindrar omfattande totala förluster under en tidsperiod då kan Du begränsa Dina förluster.

En generell regel är att månadens totala förluster inte får uppgå till mer än sex procent av portföljvärdet. Så snart Din handel har genererat förluster på mer än sex procent skall Du upphöra handla, det kommer inte att löna sig att försöka satsa allt på svart och hoppas på en vinst, det är ren och skär ”casinotrading” och det går sällan att komma ut ur en serie med dåliga affärer på det sättet. Det finns till och med de placerare som om de drabbas av förluster på sex procent väljer att avsluta handeln för månaden och stänger alla sina utestående positioner för att under resten av månaden analysera vad det var som gick fel.

Det krävs litet arbete med detta, men inte värre än att det går att använda Excel för detta. Du måste räkna ut värdet på Din depå varje dag, inklusive saldot på detta konto och det aktuella marknadsvärdet för alla öppna positioner. Jämför sedan denna summa med värdet den sista handelsdagen i månaden innan och när Du närmar Dig gränsen så är det dags att stänga ned handeln.

Med en stop loss på 6 procent per månad kan en placerare ha tre öppna positioner samtidigt som vardera kan tillåtas falla med 2 procent vardera, eller så kan placeraren ha sex öppna positioner samtidigt som vardera kan tillåtas falla med en procent vardera osv så vidare. Det finns emellertid tillfällen när dessa nivåer måste justeras, det beror på den underliggande aktiens kurs, likviditeten i tillgångarna etcetera. Har Du sedan haft stora vinster under de tidigare månaderna vill kanske öka både den risk Du tar och storleken på positionerna.

Båda dessa regler tillåter ”pyraminding” elle rså kan Du addera Dina vinstaffärer. När Din position visar vinst kan och bör Du flytta upp Din stop loss över inköpskursen. Det går nu att köpa yterligare aktier av samma slag, men se till att risken inte överstiger två procent av det totala kapitalet. Genom att arbeta på detta sätt kan Du rida på en vinnande våg utan att öka Din risk.

Slutsats

Båda dessa regler för stop loss rekommenderas, speciellt för de placerare som är benägna att visa känslor för sina förluster. Den som är riskavert rekommenderas att justera den procentuella nivån och arbeta med lägre siffror än 2 och 6 procent, något som de flesta professionella aktörer gör. Tänk Dig för två gånger innan Du ökar Din risknivå. Lär Dig begränsa Dina förluster

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.