Följ oss

Nyheter

Att förstå grunderna med en ETF

Publicerad

den

Att förstå grunderna med en ETF

Allt fler placerare använder sig av börshandlade fonder i sina investeringsportföljer. Det gör det än viktigare att ta sig tiden att lära sig att förstå grunderna med en ETF och hur detta investeringsinstrument fungera.

Enligt ETFGI data finns det i dag cirka 5 632 börshandlade produkter som handlas på mer än 63 olika börser i 51 olika länder. Detta motsvarar 3 triljoner dollar under förvaltning skriver John Authers för Financial Times.

Mer än bara en passiv indexfond

En stor majoritet av investerarna ser en ETF som en typ av passiv indexfond. I motsats till traditionella öppna fonder är ETF-avgifterna förhållandevis billigare. De går också att omsättas hela handelsdagen precis som en vanlig aktie som handlas på börsen. I vissa fall och i vissa jurisdiktioner kan de också erbjuda speciella skattefördelar. Sammantaget gör detta att börshandlade fonder kommit att bli väldigt populära hos nya investerare.

Eftersom ETFer prissätts under hela dagen kan aktiva handlare gå in och ut ur stora marknadssegment med en börshandlad fond. Dessutom bidrar auktoriserade deltagare eller marknadsaktörer till att skapa nya eller lösa in ETF-andelar för att den börshandlade fondens pris inte skall avvika från det underliggande substansvärdet. ETFer spårar en korg av värdepapper och prissätts för att spegla förändringar i de underliggande innehaven.

Vissa ETFer har svårare att spåra sina underliggande tillgångar

Även om vissa ETFer kan ha svårare att spåra sina underliggande tillgångar. Exempelvis kommer börshandlade fonder som spårar utländska marknader, som öppnas under olika tider av dagen i förhållande till den egna tidszonen, att se större skillnader mellan NAV och ETFens pris.

Med den kraftiga tillväxten av ETFer är investerare bortskämda med alternativ. Många börshandlade fonder kan överlappa och täcka liknande delar av marknaden. Det är följaktligen viktigt för investerare att förstå hur de underliggande indexen fungerar och vad som gör en ETFs innehav annorlunda jämfört med en annan. Exempelvis kan traditionella beta-index-ETFer återspegla framstående marknadsvägda index, men den nya rasen av strategiska eller smart-beta-ETF-stöd stöds av anpassade index med riktade strategier.

Dessutom bör potentiella investerare förstå att traditionella likviditetsbegrepp kanske inte gäller börshandlade fonder. Eftersom ETFer är summan av sina underliggande innehav, är en ETFs likviditet baserad på den totala likviditeten i dess underliggande komponenter. Även om en ETF visar låg volym kan den därför fortfarande vara en likvida tillgång, eftersom dess underliggande innehav handlas aktivt.

Likviditetsproblem uppstår emellertid när de underliggande tillgångarna visar låg likviditet. Till exempel, som banker och institutioner samlar på sig räntebärande värdepapper, har investerare vänt sig på obligations ETFer till följd av bristen på likviditet över de underliggande marknaderna, vilket potentiellt sätter scenen för likviditetsproblem om ETF upplever stor inlösen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *