Följ oss

Nyheter

XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder

Publicerad

den

Den 20 januari 2017 ändrar Xact Kapitalförvaltning fondbestämmelserna enligt nedanstående sammanställning. Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivå kommer dock inte att förändras på grund av den utökade placeringsmöjligheten. Utöver de ändringar som beskrivs i korthet, görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. Läs mer om XACTs ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder.

Den 20 januari 2017 ändrar Xact Kapitalförvaltning fondbestämmelserna enligt nedanstående sammanställning. Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivå kommer dock inte att förändras på grund av den utökade placeringsmöjligheten. Utöver de ändringar som beskrivs i korthet, görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. Läs mer om XACTs ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder.

XACT OMXS30 och XACT OMXSB Utd

Placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och på konto. Specificering av tillåtna underliggande tillgångar till derivatinstrument.

Särskild placeringsinriktning Utökas med möjligheten att placera i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument och derivat som ett led i placeringsinriktningen, samt att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång. Syftet är att uppnå en mer effektiv förvaltning men kommer inte att förändra risknivån i fonden.

Marknader Möjlighet för fonden att handla på MTF:er och liknande marknader.

XACT Norden 30

Placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivat. Specificering av tillåtna underliggande tillgångar till derivatinstrument.

Särskild placeringsinriktning Utökas med möjligheten att placera i onoterade penningmarknadsinstrument och derivat som ett led i placeringsinriktningen, samt att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång. Syftet är att uppnå en mer effektiv förvaltning men kommer inte att förändra risknivån i fonden.

Marknader Möjlighet för fonden att handla på MTF:er och liknande marknader.

XACT Obligation, XACT Råvaror och XACT Svenska Småbolag

Placeringsinriktning Underliggande tillgångar till derivatinstrument kompletteras med att de nu även får utgöras av eller hänföra sig till växelkurser eller utländska valutor.

Pantsättning Specificering av tillvägagångssätt vid pantsättning.

XACT Bear och XACT Bull

Placeringsinriktning Utökas med att underliggande tillgångar till derivatinstrument får utgöras av eller hänföra sig till tillgångar som avses i 5 kap. 1§ andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor.

Särskild placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument.

XACT Bear 2 och XACT Bull 2

Vissa förtydligande och redaktionella ändringar.

Nya fondbestämmelser 20 januari 2017

Du behöver inte göra någonting med anledning av förändringarna. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 20 januari 2017 på xact.se.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.