Följ oss

Nyheter

Varför höga utdelningar inte är riskfritt

Publicerad

den

Varför höga utdelningar inte är riskfritt Höga utdelningar har länge varit något som har lockat investerare som söker en stabil direktavkastning

Varför höga utdelningar inte är riskfritt Höga utdelningar har länge varit något som har lockat investerare som söker en stabil direktavkastning, men i ett investeringslandskap där vi sannolikt snart kommer att få de högre räntor är det viktigt för utdelningsjagande investerare att vara försiktig med aktier och börshandlade fonder som levererat höga utdelningar historiskt. Här berättar vi varför höga utdelningar inte är riskfritt.

Många av de börshandlade fonder som levererat höga utdelningar har dessutom allokerat en stor del av sitt kapital till en känslig tillgångsklass som master limited partnerships (MLPs), men också till fastighetsinvestmentbolag (REIT) och utilities, något som har gjort att Global X SuperDividend U.S. ETF (NYSEArca: DIV) kunnat leverera en direktavkastning på över sju (7) procent de senaste tolv månaderna.

Denna ETF har ett lågvolatilitsfilter inbyggt för att på detta sät minska risken i portföljen. De underliggande innehaven måste ha ett beta som understiger 0,85 i förhållande till S&P 500 för att kunna få ingå i DIVs underliggande index.
Beta är ett mått på volatilitet, och aktier med en ett värde på 1,0 har en perfekt korrelation med aktiemarknaden i sin helhet, så ett beta på under 1 tyder på aktien är mindre volatil än marknaden.

oängen DIV exponering för MLPS och bolåne REITs är viktig. Kombinera dessa tillgångsslag med verktyg bestånden och vi pratar om en betydande del av DIV: s uppställning. Inteckning REITs är mycket känsliga för stigande ränterisker som eventuella ändringar i de korta räntorna kan ha en betydande inverkan på dessa REITs lönsamhet – inteckning REITs har gett attraktiv avkastning på grund av billig finansiering, men högre priser framöver skulle innebära ökade upplåningskostnader.

Notera att DIV har en tung exponering mot MLPs och bolåne-REITs. Kombinerat med att denna ETF har allokerat en betydande mängd kapital till utilities-sektorn. Bolåne-REITs är, precis som fastigheter, känsliga för stigande räntor eftersom förändringar i de korta räntorna kan ha en betydande inverkan på dessa REITs lönsamhet – inteckning REITs har gett attraktiv avkastning på grund av billig finansiering, men högre priser framöver skulle innebära ökade upplåningskostnader

Sensmoralen i historien här är ganska enkel. Högre avkastning brukar betyda högre risk. Som vi har sett i år, är det inte alltid som risktagande belönas, eftersom det har varit en ganska stor förskjutning av mer riskfyllda tillgångar till mer konservativa investeringar.

Den relativt höga exponering mot MLPs vid en tidpunkt när deras värde steg kraftigt hjälper inte det faktum att denna börshandlade fond har underpresterat nästan varje sektor som den har en exponering mot.

DIV köper aktier i femtio olika företag, de femtio företagen i USA vars aktierelaterade värdepapper listas på den amerikanska marknaden. Denna ETF har en driftskostnadsprocent som ligger på 0,45 procent, och delar varje månad ut sina mottagna utdelningar vilket har lockat investerare som söker regelbundna intäktsströmmar. För svenska investerare finns det ett problem med denna börshandlade fond, ett problem av skattemässig karaktär som berör MLPs, som betraktas som kommanditbolag av den svenska skattemyndigheten. MLPs är en speciell bolagskonstruktion som kan orsaka problem med Skatteverket. Typ 8 av 10 pipebolag har en sådan konstruktion så det gäller att se upp.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.