Följ oss

Nyheter

Den verkliga orsaken till att Bitcoin rusat i värde

Publicerad

den

Det är emellertid inget fundamentalt som har förändrats med Bitcoin, så vad är den verkliga orsaken till att Bitcoin rusat i värde?

Efter att ha hållit en relativt låg profil under större delen av 2015 så är Bitcoin åter på tapeten efter att ha stigit i värde. Denna kryptovaluta som skapat rubriker på grund av sina tidigare stratosfäriska prisökningar, men också på grund av ett par mindre skandaler bröt under förra veckan genom 300 USD vallen underifrån för första gången sedan 2013. Det är emellertid inget fundamentalt som har förändrats med Bitcoin, så vad är den verkliga orsaken till att Bitcoin rusat i värde?

Två orsaker till prisökningen

Enligt en artikel på Bloomberg, det finns två skäl till varför Bitcoin har blivit populärt igen. Den första är relaterad till den växande insikten att blockchain, den underliggande tekniken bakom Bitcoin, skulle kunna revolutionera handel och pengaröverföringsmekanismer mellan storbankerna. Bland analytiker går det nu att se en ökad acceptans Bitcoins, något som skulle kunna leda till en ökad användning av valutan. Så har till exempel Gil Lauria, analytiker på Wedbush Securities, har satt en riktkurs på 400 USD för valutaparet BITCOINUSD, baserat på ett ökat användande av Bitcoinapplikationer.

Enligt artikeln är det andra skälet till det plötsliga uppsvinget för Bitcoin inbromsningen i den kinesiska ekonomin. Nedgången har lett till en kapitalflykt från Kinas kapitalmarknader och regeringen har varit tvungen att införa kapitalkontroller för att hejda valutautflöden. Som svar på detta har många investerare och kinesiska medborgare börjat använda Bitcoin för att komma runt dessa kontroller.

Problemet med detta resonemang

Det finns emellertid ett problem med dessa resonemang. Det finns sedan ett par år tillbaka ett mycket stort intresse på Wall Street för just Bitcoins. De stora bankerna som JPMorgan Chase & Co. (JPM) och Goldman Sachs inrättade redan under 2014 speciella grupper för Bitcoins redan när denna valuta backade kraftigt. Det gör att kopplingen mellan blockchaintagandet och valutans pris i bästa fall kan anses vara svagt, om ens befintligt. Det är som att påstå att en ökad försäljning av sedelpressar kommer att öka värdet på den amerikanska dollarn.

Det enda sättet som blockchain kan påverka värdet på Bitcoin är genom att öka antalet Bitcoins i cirkulation. Bitcoins är emellertid av naturen begränsade. Vi kunde dessutom se hur volymerna i Bitcoinhandeln var betydligt högre i januari 2015, trots att priset då var lägre. Det finns inte heller någon direkt koppling eller bevis som kopplar valutaflykten från Kina och dess ökade kapitalkontroll till stigande Bitcoinspriser.

Så vad är den verkliga orsaken till att Bitcoin rusat i värde?

Precis som med alla andra valutor bestäms värdet av Bitcoins av dess omsättning och användning på marknaden. Med tanke på denna valutas ännu så långe begränsade spridning har den varit en favorit bland många spekulanter. Det gör att det är mer sannolikt att anta att värdeökningen på Bitcoin är en effekt av en motsvarande ökning av spekulantionsrelaterade aktiviteter. Enligt det Silicon Valley-baserade analysföretaget Magister Advisors är 90 procent av de som äger Bitcoins sådana som gör det i syfte att spekulera istället för att använda den i transaktioner av olika slag.

Journalisten Jeffrey Robinson, författare till boken BitCon: The Naked Truth About Bitcoin, hävdar att 7,5 miljoner av alla de 13 miljoner Bitcoins som finns i cirkulation ägs av mindre än 1 000 personer. Givet detta förhållande är en ökning, eller minskning, av värdet på Bitcoins, drivet av spekulation snarare än bredare ekonomiska händelser eller penningmarknadsrörelser.

Slutsats

Det finns ett begränsat antal Bitcoins i omlopp och ett till synes begränsat antal Bitcoinägare. Det betyder att stora världshändelser eller ekonomiska nyheter har en begränsad påverkan på valutans framtidsutsikter. Den sannolikt orsaken till en ökning av Bitcoins värde är spekulation och inte blockchainadoption eller Kinas ekonomi.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.