Följ oss

Nyheter

Varför ETF-marknaden i USA inte längre är tillgänglig hos många onlinemäklare

Publicerad

den

ETF-marknaden i USA är stor – som bilar, portionsstorlekar och allting annat. Men många mäklare har tagit bort ETFer med hemvist i USA från sina plattformar, vilket gör det extremt svårt för europeiska privatinvesterare att köpa dem. Det finns emellertid sätt att få exponering mot dessa ändå, vilket vi kommer till längre ned.

ETF-marknaden i USA är stor – som bilar, portionsstorlekar och allting annat. Men många mäklare har tagit bort ETFer med hemvist i USA från sina plattformar, vilket gör det extremt svårt för europeiska privatinvesterare att köpa dem. Det finns emellertid sätt att få exponering mot dessa ändå, vilket vi kommer till längre ned.

Enbart de fem största amerikanska ETFerna är större än hela den europeiska ETF-marknaden. Den amerikanska marknaden är mycket konkurrenskraftig och dynamisk, så den är ofta den första som lanserar nya produkter som fångar spännande trender som cannabis-ETF och kryptovaluta-ETF. Men ändå: ETFer med hemvist i USA är en utrotningshotad art. Boven är PRIIPs – en uppsättning EU-investeringsföreskrifter utformade för att skydda konsumenter (PRIIPs står för Packaged Retail Investment and Insurance Products).

PRIIPs kräver att fondleverantörer (inklusive ETFer) tar fram ett Key Information Document (KID) som gör det möjligt för investerare att jämföra risker, belöningar och kostnader för olika investeringsprodukter.

ETFer med hemvist i Europa var redo med sina nya KIDer när PRIIPs trädde i kraft tillsammans med MiFID II-reglerna i början av 2018. ETFer med hemvist i USA uppfyllde inte kraven och producerade EU-godkänd information, eftersom de mestadels tjänar den amerikanska marknaden.

Om du redan äger en ETF med hemvist i USA kan du behålla eller sälja den men du kommer inte att kunna köpa mer förrän ett PRIIPs-kompatibelt KID blir tillgängligt.

Sofistikerade ETF-investerare

Ett potentiellt undantag finns om din plattform tillåter så kallade sofistikerade investerare att köpa ETFer med hemvist i USA. Du kan kvalificera dig om du kan visa att du är en professionell investerare, eller på annat sätt är högkvalificerad, med kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med produkten.

Kvalificering enligt detta undantag beror på att din mäklare bestämmer att du uppfyller definitionen av en sofistikerad investerare. Du kan också behöva en mycket stor portfölj. Många populära mäklare tillåter inte ens denna lösning så det är ingen magisk lösning.

En flytande situation

Varje europeiskt territorium implementerar PRIIPs enligt sin egen tolkning av standarden, så det är möjligt att vissa Europa-baserade mäklare som är öppna för brittiska investerare kommer att göra ETFer med hemvist i USA tillgängliga under en mindre strikt regim. Storbrittanien har ju som bekant lämnat EU.

Dessutom får vissa specialiserade amerikanska ETFer upp till en tredjedel av sina tillgångar från stora institutionella och förmögna enskilda europeiska investerare, så de kunde ändå producera kompatibla KID. Som sagt, institutioner och rika investerare är sofistikerade investerargrupper som inte påverkas av PRIIP-krav.

Även om blockeringen av ETFer med hemvist i USA rensas, finns det många andra fallgropar att se upp för, inklusive:

• Högre spreadar

• Kostnader för utländsk valuta (FX).

• Extra skatter

• Ytterligare bestämmelser

• Juridiska frågor

Högre handelskostnader

Att handla med ETFer hemmahörande i USA kan medföra höga spreadar när din mäklare lägger din beställning hos en market maker snarare än direkt till en amerikansk börs. En market maker är en finansiell mellanhand som har ett stort lager av värdepapper och sparar en mäklare besväret att etablera en direkt relation med en utomeuropeisk marknad. Marknadsgaranten tar sin vinst och täcker sin risk från spreaden (skillnaden mellan köp- och säljpriset på värdepapperet) som vanligtvis kommer att märkas upp i jämförelse med en affär på börsen.

Vissa mäklare har etablerade partners i USA som kan lägga beställningar direkt på de amerikanska börserna. Detta är ett billigare arrangemang men tyvärr sällsynt eftersom få mäklare har denna möjlighet på plats.

Okonkurrenskraftiga valutakostnader

ETFer med hemvist i USA köps och säljs i amerikanska dollar. Därför måste dina kronor omvandlas till dollar varje gång du handlar. De flesta mäklare tar ut en rejäl valutakurs som är betydligt högre än den verkliga interbankväxelkursen. Det är skiktat ovanpå ETF-handelsavgiften du normalt skulle betala, vilket kan vara mer än avgiften som tas ut för en standardaffär på Stockholmsbörsen.

Tänk på att dessa extra kostnader snabbt kan öka och ta en stor bit av din totala avkastning.

Visste du? Du kan känna igen en ETF med hemvist i USA på dess ISIN-nummer. Denna tolvsiffriga kod identifierar unikt ett enskilt värdepapper och de två första bokstäverna avslöjar dess ursprungsland. ISIN-numren för ETFer med hemvist i USA börjar med bokstäverna ”US”. Detta visar att fonden är noterad på en amerikansk börs och är föremål för amerikansk lagstiftning.

Regleringens börda

ETFer är hårt reglerade på grund av ”F” i ETF, som står för ”Fond”. Som en fond anses ETFer med rätta vara en detaljinvesterarevänlig produkt snarare än ett spekulativt handelsinstrument.

Det betyder att det finns en omfattande registreringsprocess för att skydda europeiska och amerikanska investerare – men de två systemen är helt olika. Nettoresultatet är att det inte finns en enda fond eller ETF registrerad på båda sidor av Atlanten.

De konsumentvänliga EU-regler som gäller för ETFer noterade på europeiska börser kallas UCITS. Icke-investeringsfonder regleras som alternativa investeringsfonder (AIF). AIF-fonder som drivs av förvaltare utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) får inte marknadsföras i EU, och det inkluderar amerikanska ETFer.

Din mäklare kommer därför endast att tillhandahålla det absoluta minimum av information om ETFer med hemvist i USA. Du måste gräva i amerikanska källor för att komma i närheten av den detaljnivå du förväntar dig att se på en europeisk ETF.

Juridiska frågor

När dina investeringar innehas av amerikanska institutioner är dessa institutioner naturligtvis föremål för amerikansk lag. Skulle något gå fel kommer ditt krav på dina pengar eller investeringar att regleras i USA. Investerarskyddet är starkt i USA men processen kan vara lång och dyr ur ett juridiskt perspektiv.

Extra skatter

Se också upp för icke-rapporterande medel. Dessa offshorefonder har kapitalvinster beskattade med inkomstskattesatser istället för de mer gynnsamma kapitalvinstskattesatserna. Europeiskt hemmahörande ETFS har vanligtvis status som rapporterande fond och beskattas normalt medan många amerikanskt hemmahörande ETF:er räknas som icke-rapporterande.

Fler nackdelar än fördelar

Att handla med amerikanska ETFer är vanligvis komplext, kostsamt och föremål för osäkra och föränderliga regleringar på båda sidor om Atlanten. Detta kan vara svårt för privata investerare att hänga med och många som tidigare köpt in sig i amerikanska ETFer tycker nu att de inte kan lägga till sina innehav. Det finns emellertid ett sätt att få exponering mot amerikanska ETFer som erbjuds av CMC Markets.

De något billigare utgiftskvoterna för vissa amerikanska ETF:er ser inte riktigt så ljusa ut när du tar hänsyn till de dolda kostnaderna, och den disiga framtida avkastningen för en cannabis-ETF kan visa sig vara helt röt. Hur som helst, framgångsrika amerikanska trender tar vanligtvis inte särskilt lång tid att nå de europeiska kusterna. Robotics ETFerna från iShares och ETF Securities är bra exempel som har samlat in cirka 2,5 miljarder euro från europeiska investerare.

I slutändan är fördelarna med amerikanska ETFer tveksamma när européer också åtnjuter ett varierat utbud, likvida marknader och låga avgifter.

Du kan hitta detaljerad information om populära trender som cybersäkerhet eller hållbarhet genom ETFmarknaden säkert i vetskapen om att vi endast visar UCITS-skyddade, europeiska ETFer.

Ordlista

PRIIPs – Packaged Retail Investment and Insurance Products

MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive II

KID – Key Information Document

UCITS – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities

ISIN – International Securities Identification Number

AIFs – Alternative Investment Funds

EEA – European Economic Area

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära