Följ oss

Nyheter

Vad är MIFIDII?

Publicerad

den

En av de vanligaste frågorna vi får är varför det inte går att köpa amerikanska ETFer hos Nordnet och Avanza. Från den 3 januari 2018 är det inte möjligt att köpa nordamerikanska börshandlade fonder. Det går inte att handla vare sig amerikanska ETFer, certifikat, ETCer och ETNer hos vare sig Avanza eller Nordnet. Detta beror på MIFIDII och PRIIPs, och det gäller samtliga europeiska mäklare. Beslutet är alltså inget som Nordnet, Avanza, Skandiabanken eller DEGIRO fattat själva. De styrs helt enkelt av den gällande lagstiftningen.

En av de vanligaste frågorna vi får är varför det inte går att köpa amerikanska ETFer hos Nordnet och Avanza. Från den 3 januari 2018 är det inte möjligt att köpa nordamerikanska börshandlade fonder. Det går inte att handla vare sig amerikanska ETFer, certifikat, ETCer och ETNer hos vare sig Avanza eller Nordnet. Detta beror på MIFIDII och PRIIPs, och det gäller samtliga europeiska mäklare. Beslutet är alltså inget som Nordnet, Avanza, Skandiabanken eller DEGIRO fattat själva. De styrs helt enkelt av den gällande lagstiftningen.

Redan i maj 2014 antogs regelverken MIFIDII och MiFIR av Europaparlamentet och rådet. De nya regelverken kom till efter en översyn av reglerna på värdepappersområdet.

EU-direktiven MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) och PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) ställer bland annat krav på de svenska bankerna Detta är för att det fungeratnsom distributörer av finansiella instrument. Bankerna måste kunna visa upp alla kostnader och avgifter som är relaterade till en investering i ett särskilt instrument, kunna visa upp information om produktens risker och egenskaper samt tillhandahålla ett s.k. KID-dokument, även kallat faktablad.

En gemensam standard för produktinformation

PRIIPs är förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare. PRIIPs syftar till att införa en gemensam standard för produktinformation, faktablad, till icke-professionella kunder. Faktabladet (Key Information Document, KID) ska på max tre sidor lämna en lättförståelig information till konsumenter om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Faktabladet ska kommunicera basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten.

KID-informationen kan lätt placeras i flera sidor av aktiemarknadsanalys. Notera att MIFIDII inte hindrar den europeiska investeraren från att investera i terminer, binära optioner eller kryptovalutor, produkter som omfattar mycket högre risk än en enkel ETF. De europeiska tillsynsmyndigheterna anser att de måste skydda oss från vår egen dumhet.

FCA, den brittiska finansinspektionen, förbjuder som det enda undantaget handel med CFDer baserade på kryptovalutor för icke professionella handlare. I en av de första stora drag som det har tagit sedan det i grund och botten bryter sig från att samordna investerarregler för finansmarknaderna. Detta sker i samråd med den europeiska finansiella tillsynsmyndigheten ESMA eftersom EU-UK-licenspassporteringen upphör. Därför meddelade den brittiska tillsynsmyndigheten FCA att den förbjuder försäljning av derivat som hänvisar till vissa typer av kryptoassets till detaljhandelskonsumenter.

Gäller endast nordamerikanska ETFer

Den som har en nordamerikansk ETF i sin depå måste inte sälja den, det går att behålla den. Numera finns det en hel del ETFer som handlas på Xetra, som ger exponering mot den nordamerikanska marknaden. Ett exempel är iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc). Detta är en ETF som ger exponering mot Nordamerika, men det är en europeisk börshandlad fond. Av den anledningen går det att handla denna genom svenska nätmäklare.

Under tiden fortsätter mäklarna och bankerna att hantera befintliga innehav. Det betyder således att den som ägt dessa börshandlade fonder sedan innan MIFIDII inte behöver sälja dem. Bankerna sköter om eventuella splittar, hantera utdelningar och bistår med hjälp vid försäljningar. Observera att det inte går att återköpa en nordamerikansk ETF när den väl har sålts.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

VettaFis Jane Edmondson diskuterar NATO Defence ETF

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Den största delen av utgiftsökningen sker i Europa, driven av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och Finlands och Sveriges inträde i Nato. EU-länderna spenderade 270 miljarder euro på försvar 2023, och denna siffra förväntas stiga. En ny försvarsindustristrategi uppmuntrar gemensamma investeringar och upphandling mellan EU-länder. De senaste samarbetena inkluderar Frankrikes och Tysklands gemensamma stridsvagnsprojekt och ett drönarförsvarsinitiativ från sex Nato-länder. Dessutom finns det en ökning av försvarsrelaterade börsintroduktioner i Europa, vilket tyder på ett växande intresse för sektorn. ESG-investerare omprövar försvarsinvesteringar, med många europeiska pensionsplaner som omvärderar sina positioner. VettaFis index visar företag som följer FN:s och OECD:s riktlinjer och fokuserar på Nato-anslutna företag, och erbjuder ett ESG-vänligt förhållningssätt till försvarsinvesteringar.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

RIEM ETF investerar i bolag från emerging markets som följer Parisavtalet

Publicerad

den

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är en liten ETF med tillgångar på 77 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 1 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Fondens mål

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF (”Fonden”) syftar till att spåra resultatet för Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index (”Indexet”).

Ögonblicksbild av fonden

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF syftar till att ge låga koldioxidexponeringar mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som (i) bidrar till miljömål, (ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och (iii) följer god förvaltningspraxis.

Indexbeskrivning

Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index är utformat för att ge låga koldioxidutsläpp exponering mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Handla RIEM ETF

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXRIEE
London Stock ExchangeEURREAG
London Stock ExchangeUSDRIEM

Fortsätt läsa

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Populära