Följ oss

Nyheter

Vad är spiders för börshandlad fond?

Publicerad

den

Vad är spiders för börshandlad fond?

På senare tid har vi fått flera frågor, och en av de vanligaste frågorna är Vad är spiders för börshandlad fond? Spiders, eller Standard & Poors börshandlade fonder eller SPDR ETFer, började handlas på American Stock Exchange (AMEX) 1993, när de först utfärdades av State Street Global Advisors.

SPDRs – ibland även kallad vardagligt tal som ”spindlar” eller ”spiders” – är indexfonder som ursprungligen baserades på S & P 500 Index. Varje andel av den traditionella SPDR ETF har en andel i de 500 aktier som representerades i S&P 500.

Andelarna i en SPDR ETF skiljer sig emellertid från dem i en traditionell aktiefond, de handlas nämligen på börsen, precis som de aktier som denna börshandlade fond äger. SPDR ETF andelar representerar ett proportionella intresse i de bolag vars aktier ingår i varje underliggande index som de representerar.

Spiders expansion i S & P Sektorer och kapitaliseringen

Allt eftersom framgången växte för de börshandlade fonder som lanserades av SPDR valde denna ETF-utgivare att ta fram en rad nya investeringsalternativ. Dessa olika SPDRs inkluderar inriktningar bygger på industrisektorerna inom S & P 500. Dessa undergrupper av SPDR investeringsinstrument började långsamt med ETFer såsom Sällanköpsvaror, Consumer Discretionary Select Sector S&P Index, Finanssektorn, Financial Select Sector S & P Index och Hälsovårdssektorn, Healthcare Select Sector S & P Index.

Förutom att som specialisera sig på sektorer, började SPDR utveckla börshandlade fonder som baserades på olika börsvärdesstorlekar av företag, såsom mid cap SPDRs, som spårar utvecklingen av de medelstora företag som ingår i S & P 500.

SPDRs blev så framgångsrika att det skapades en börshandlad fond för Dow Jones Industrial Average (DJIA). Andelarna i denna ETF brukar ofta kallas för Diamonds. SPDR Dow Jones Large Cap ETF skiljer sig en del åt från de första börshandlade fonder som SPDR lanserade genom att de inte replikerar utvecklingen av aktier som ingår i S&P 500 indexet.

På grund av deras framgång, finns det i dag olika versioner av SPDR fonder som spårar olika index runt om i världen. Medan det finns andra indexfonder som konkurrerar med dessa betraktas SPDR som fullblodet i klassen.

Köp och försäljning av andelar i olika SPDRs

SPDR ETFer handlad på andrahandsmarknaden precis som aktier och även har handelssymboler och kortnamn. Köp eller inlösenpriset bestäms av substansvärdet (NAV) vid tidpunkten för transaktionen. Det går alltså att köpa och sälja dem genom en vanlig depå hos till exempel Nordnet eller Avanza.

Värdet av varje andel i någon SPDR ETF vid varje given tidpunkt återspeglar rörelserna i det underliggande indexet. De traditionella SPDRs handlas till ungefär en tiondel av nivån för S&P 500, det vill säga om S&P 500 handlas till 1 800 handlas andelarna i SPDR till cirka 180 USD styck.

För SPDRs Mid Cap ETF är det emellertid annorlundad, denna handlas till en femtedel av värdet på Mid Cap 400. Om detta index handlas till 300 kommer SPDRs Mid Cap ETF alltså att handlas till 60 USD per andel.

Det finns optioner, terminer och andra sätt att hedga SPDRs på

Eftersom andelarna i SPDRs olika EFTer handlas på börsen, precis som aktier, kan de också blankas, utfärdas optioner på dem och köpas och säljas på terminsmarknaden. Eftersom SPDR ETF: er fungerar som lager när det gäller hur de handlas, de också kan säljas kort, optioned, köps eller säljs på terminsmarknaden. Dessa funktioner möjliggör för investerare att göra mindre satsningar på vart marknaden är på väg eftersom SPDRs handelnsnivåer utgör en bråkdel av nivån för totalindexet. Även om dessa handelsstrategier kan vara riskabelt, kan de också användas som ett sätt att minska risken i en portfölj.

När en investerare köper en andel i S&P 500 SPDR ETF, det vill säga han eller hon går lång, kommer investeraren att tjäna pengar på denna position så länge som S&P 500 Indexet stiger. Går indexet ned kommer placeraren att börja förlora pengar på sin investering. Investeraren kan emellertid skydda sin investering genom att hedga sig, till exempel utfärda köpoptioner på sitt innehav, en strategi som kallas för covered call, eller sälja av sitt innehav på termin. På detta sätt kan förlusterna begränsas. Detta är endast några av de sätt som det går att använda sig av SPDRs för att hedga sig.

Fördelar och nackdelar

De potentiella fördelarna med SPDR ETF är många. De har förmågan att matcha utvecklingen hos ett index. I allmänhet brukar aktiva förvaltare sällan kunna överträffa utvecklingen hos sitt jämförelseindex varför det kan vara attraktivt att kunna investera direkt i ett instrument som följer utvecklingen av indexet.

SPDRs har också möjlighet att ge ett djup av marknadsexponering genom en av ETF som följer ett bredare index, eller diversifiera en portfölj genom att investera i en av de SPDRs som specialiserat sig på en sektor eller företag med ett specifikt börsvärde. SPDRs har också möjlighet att användas för att hedga en befintlig aktieportfölj.

En av de potentiella riskerna med att investera i i SPDR ETFer är att den allmänna nivån på indexet kan minska. Om placeraren inte vidtagit några försiktighetsåtgärder i form av en hedge, är dessa börshandlade fonder sårbara eftersom utvecklingen av dessa kommer att stiga och falla på samma sätt som det underliggande indexet. Det finns ett antal förvaltare som historiskt sett har klarat av att överträffa utvecklingen för sitt jämförelseindex.

Dessutom har vissa aktiva förvaltare har enastående register över överträffar index. Genom att investera i en börshandlad fond som följer ett index, kommer investeraren sakna denna potential till värdeökning, det vill säga det finns ingen möjlighet till att få ett alfa på denna investering.

Slutsats

Vad är spiders för börshandlad fond? SPDR ETFer erbjuder ett investeringsalternativ väl värt att överväga. Investerare bör väga fördelar och nackdelar mot varandra och diskutera möjligheten av en sådan investering med sina finansiella rådgivare. Dessa ETFer är en unik spindel som även de med arachnophobia kommer att attraheras av när de förstår vad spiders är. Vad är spiders för börshandlad fond?

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.