Följ oss

Nyheter

Rekordstora inflöden för europeiska ETFer 2021

Publicerad

den

Totala inflöden för europeiska ETFer 2021 uppgick till 1742 miljarder SEK 2021. 2021 var aktiernas år, med ett nettoinflöde på 1264 miljarder kronor (73 % av totalen).

Totala inflöden för europeiska ETFer 2021 uppgick till 1742 miljarder SEK 2021. 2021 var aktiernas år, med ett nettoinflöde på 1264 miljarder kronor (73 % av totalen).

Fixed Income ETFer användes mer av institutionella investerare, men nettoinflödena uppgick ”bara” till 391 miljarder SEK.

Hållbara (ESG) ETFer registrerade drygt 749 miljarder SEK i nettoinflöden, där majoriteten allokerades till aktier.

State Street SPDR ETFer fortsätter att växa på räntesidan och visar de största nettoinflödena i denna kategori. Dessutom ökade investerarna sina Sector ETF-innehav, med fokus på Utilities, Financials och Health Care.

Rekordstora inflöden 2021

Tidigare nettoinflödesrekord för alla europeiska UCITS ETFer härrör från 2019 till 1165 miljarder SEK, följt av 2020 på 966 miljarder SEK. Nettoinflöden på 1742 miljarder kronor 2021 visar att ETF:er blir allt mer kända och används oftare för att göra riktade allokeringar i investeringsportföljer (se figur 1).

”Sedan Coronakrisen började har institutionella investerare i Norden särskilt uppskattat likviditetsfördelarna med obligations-ETFer och har börjat använda dem mer”, säger Philippe Roset, chef för Northern Europe på State Street SPDR ETFs. ”Dessutom sökte privatinvesterare alltmer ett alternativ till negativa räntor på sina sparkonton och upptäckte ETFer antingen via plattformar eller genom kapitalförvaltare.”

Fler och fler investerare blir medvetna om fördelarna med ETFer, såsom transparens, flexibilitet genom handel inom dagen, riktad exponering och låga kostnader. Detta ledde till en kraftig ökning av handelsvolymen i ETFer på börser 2021.

Figur 1 – Nettoinflöde UCITS ETF:er i miljarder SEK, per tillgångsslag

 202120202019
Aktier1264521493
Fixed Income391308591
Råvaror4213081
Övrigt4560
Totalt17429661165

Källa: Bloomberg Finance L.P., State Street Global Advisors, per 24-12-2021

Aktieindex på rekordnivåer lockar massiva inflöden till Equity ETF:er

Delvis på grund av de globala stimulanspaketen och ökande konsumtion, visade företag goda resultat och aktieindex mäklare genom många rekord under året. Dessa positiva aktiemarknader ökade investeringarna i aktie-ETF:er, som såg totalt 1264 miljarder SEK inflöden för europeiska ETFer; globala och amerikanska exponeringar var särskilt populära. Nya COVID-varianter, som Delta och Omicron, orsakade bara tillfälligt oro och marknaderna återhämtade sig snabbt. Investerare har börjat använda Sector ETFs betydligt mer, på grund av den olika storleken på effekten av låsningarna på olika sektorer och spridningen i avkastning som är förknippad med dem.

ESG efterfrågas i ränte-ETF:er

Inom räntekategorin var det framförallt hållbara ETF:er som såg starka inflöden, som uppgick till cirka 165 miljarder kronor av de totala 391 miljarderna i alla ränte-ETF:er. Det är värt att notera att europeiska statsobligationer eller amerikanska statsobligationer vanligtvis inte klassificeras som specifikt hållbara. Den nya SFDR-förordningen och ESG-rapporteringsskyldigheten spelade en viktig roll 2021. Det var också mycket uppmärksamhet för klimatet och målet att anpassa portföljerna till Parisavtalet genom att minska CO2-utsläppen. Många investerare har tagit steg under 2021 för att göra portföljer mer hållbara genom att byta traditionella investeringar mot ett ESG-alternativ.

Philippe Roset pekar på att hållbarhet står högt på agendan för investerare i Norden: ”Investerare har försökt forma sina tankar om hållbarhet och klimat under en tid, men 2021 var året då riktigt stora steg togs för att omvandla dessa tankar till en mer hållbar portfölj. Vi har hjälpt flera nordiska kunder med en kostnadseffektiv byte till en ESG-strategi.”

State Street SPDR ETF:s största inflöden 2021 i UCITS ETF:er

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc (SPPU ETF) + 51284 miljoner SEK

SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW ETF) + 5185 miljoner kronor

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) (GOVA ETF) (Acc) + 5061 miljoner SEK

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI ETF) + 4576 miljoner SEK

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU ETF) + 3708 miljoner kronor

ETF-inflöden kommer att fortsätta att öka

Enligt Philippe Roset kommer inflöden för europeiska ETFer att fortsätta växa nästa år: ”Jag förväntar mig ytterligare ett relativt starkt år för aktie-ETF:er 2022, främst på grund av den fortsatta ekonomiska återhämtningen, starkare företagsbalansräkningar och högre inflation och de fortsatt låga räntorna på sparkonton. Inflöden till ränte-ETF:er kommer att drivas av investerare som letar efter hållbara alternativ till sina icke-ESG-innehav, även i större utsträckning än 2021. Vidare kommer institutionella investerare att fortsätta att öka obligations-ETF-positioner för att tillföra likviditet till sin portfölj.”

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.