Följ oss

Nyheter

Rekordstora inflöden för europeiska ETFer 2021

Publicerad

den

Totala inflöden för europeiska ETFer 2021 uppgick till 1742 miljarder SEK 2021. 2021 var aktiernas år, med ett nettoinflöde på 1264 miljarder kronor (73 % av totalen).

Totala inflöden för europeiska ETFer 2021 uppgick till 1742 miljarder SEK 2021. 2021 var aktiernas år, med ett nettoinflöde på 1264 miljarder kronor (73 % av totalen).

Fixed Income ETFer användes mer av institutionella investerare, men nettoinflödena uppgick ”bara” till 391 miljarder SEK.

Hållbara (ESG) ETFer registrerade drygt 749 miljarder SEK i nettoinflöden, där majoriteten allokerades till aktier.

State Street SPDR ETFer fortsätter att växa på räntesidan och visar de största nettoinflödena i denna kategori. Dessutom ökade investerarna sina Sector ETF-innehav, med fokus på Utilities, Financials och Health Care.

Rekordstora inflöden 2021

Tidigare nettoinflödesrekord för alla europeiska UCITS ETFer härrör från 2019 till 1165 miljarder SEK, följt av 2020 på 966 miljarder SEK. Nettoinflöden på 1742 miljarder kronor 2021 visar att ETF:er blir allt mer kända och används oftare för att göra riktade allokeringar i investeringsportföljer (se figur 1).

”Sedan Coronakrisen började har institutionella investerare i Norden särskilt uppskattat likviditetsfördelarna med obligations-ETFer och har börjat använda dem mer”, säger Philippe Roset, chef för Northern Europe på State Street SPDR ETFs. ”Dessutom sökte privatinvesterare alltmer ett alternativ till negativa räntor på sina sparkonton och upptäckte ETFer antingen via plattformar eller genom kapitalförvaltare.”

Fler och fler investerare blir medvetna om fördelarna med ETFer, såsom transparens, flexibilitet genom handel inom dagen, riktad exponering och låga kostnader. Detta ledde till en kraftig ökning av handelsvolymen i ETFer på börser 2021.

Figur 1 – Nettoinflöde UCITS ETF:er i miljarder SEK, per tillgångsslag

 202120202019
Aktier1264521493
Fixed Income391308591
Råvaror4213081
Övrigt4560
Totalt17429661165

Källa: Bloomberg Finance L.P., State Street Global Advisors, per 24-12-2021

Aktieindex på rekordnivåer lockar massiva inflöden till Equity ETF:er

Delvis på grund av de globala stimulanspaketen och ökande konsumtion, visade företag goda resultat och aktieindex mäklare genom många rekord under året. Dessa positiva aktiemarknader ökade investeringarna i aktie-ETF:er, som såg totalt 1264 miljarder SEK inflöden för europeiska ETFer; globala och amerikanska exponeringar var särskilt populära. Nya COVID-varianter, som Delta och Omicron, orsakade bara tillfälligt oro och marknaderna återhämtade sig snabbt. Investerare har börjat använda Sector ETFs betydligt mer, på grund av den olika storleken på effekten av låsningarna på olika sektorer och spridningen i avkastning som är förknippad med dem.

ESG efterfrågas i ränte-ETF:er

Inom räntekategorin var det framförallt hållbara ETF:er som såg starka inflöden, som uppgick till cirka 165 miljarder kronor av de totala 391 miljarderna i alla ränte-ETF:er. Det är värt att notera att europeiska statsobligationer eller amerikanska statsobligationer vanligtvis inte klassificeras som specifikt hållbara. Den nya SFDR-förordningen och ESG-rapporteringsskyldigheten spelade en viktig roll 2021. Det var också mycket uppmärksamhet för klimatet och målet att anpassa portföljerna till Parisavtalet genom att minska CO2-utsläppen. Många investerare har tagit steg under 2021 för att göra portföljer mer hållbara genom att byta traditionella investeringar mot ett ESG-alternativ.

Philippe Roset pekar på att hållbarhet står högt på agendan för investerare i Norden: ”Investerare har försökt forma sina tankar om hållbarhet och klimat under en tid, men 2021 var året då riktigt stora steg togs för att omvandla dessa tankar till en mer hållbar portfölj. Vi har hjälpt flera nordiska kunder med en kostnadseffektiv byte till en ESG-strategi.”

State Street SPDR ETF:s största inflöden 2021 i UCITS ETF:er

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc (SPPU ETF) + 51284 miljoner SEK

SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW ETF) + 5185 miljoner kronor

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) (GOVA ETF) (Acc) + 5061 miljoner SEK

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI ETF) + 4576 miljoner SEK

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU ETF) + 3708 miljoner kronor

ETF-inflöden kommer att fortsätta att öka

Enligt Philippe Roset kommer inflöden för europeiska ETFer att fortsätta växa nästa år: ”Jag förväntar mig ytterligare ett relativt starkt år för aktie-ETF:er 2022, främst på grund av den fortsatta ekonomiska återhämtningen, starkare företagsbalansräkningar och högre inflation och de fortsatt låga räntorna på sparkonton. Inflöden till ränte-ETF:er kommer att drivas av investerare som letar efter hållbara alternativ till sina icke-ESG-innehav, även i större utsträckning än 2021. Vidare kommer institutionella investerare att fortsätta att öka obligations-ETF-positioner för att tillföra likviditet till sin portfölj.”

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Tillgång till obligationsmarknaden för företagsobligationer från utvecklade marknader

Publicerad

den

Sedan i fredags handlas en ny börshandlad fond utgiven av Invesco på Xetra och via Börse Frankfurt. Denna ETF ger tillgång till obligationsmarknaden för företagsobligationer från utvecklade marknader.

Sedan i fredags handlas en ny börshandlad fond utgiven av Invesco på Xetra och via Börse Frankfurt. Denna ETF ger tillgång till obligationsmarknaden för företagsobligationer från utvecklade marknader.

Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF (GLBD) ger investerare tillgång till en brett diversifierad portfölj av skattepliktiga företagsobligationer utgivna av industriföretag, allmännyttiga företag och finansiella företag baserade på utvecklade marknader.

Obligationerna med fast ränta ska ha en investment grade rating och en återstående löptid på minst ett år. Emissionsvalutan kan vara CAD, EUR, GBP och USD. En emittents viktning är begränsad till 5 procent. De utvalda obligationerna måste också ha en solid ESG-profil.

Det är en utdelande andelsklass i fondvalutan, US-dollar.

NamnISINAvgiftUtdelnings-
policy
Referens-
index
Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETFIE000FVQW7E70,15 %UtdelandeBloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 151 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

IUKP ETF investerar i brittiska fastighetsbolag

Publicerad

den

iShares UK Property UCITS ETF (IUKP ETF) med ISIN IE00B1TXLS18, strävar efter att spåra FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index. FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index följer brittiska börsnoterade fastighetsbolag och Real Estate Investment Trusts (REITS).

iShares UK Property UCITS ETF (IUKP ETF) med ISIN IE00B1TXLS18, strävar efter att spåra FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index. FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index följer brittiska börsnoterade fastighetsbolag och Real Estate Investment Trusts (REITS).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,40 % p.a. iShares UK Property UCITS ETF är den enda ETF som följer FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).

iShares UK Property UCITS ETF är en stor ETF med tillgångar på 742 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 16 mars 2007 och har sin hemvist i Irland.

Varför IUKP?

  • Diversifierad exponering mot brittiska fastighetsbolag
  • Direktinvestering i börsnoterade fastighetsbolag och REITS
  • Enstaka landsexponering med fokus på tillväxt

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av brittiska börsnoterade fastighetsbolag och Real Estate Investment Trusts (REITS).

Handla IUKP ETF

iShares UK Property UCITS ETF (IUKP ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUR2B7U
London Stock ExchangeGBXIUKP
Borsa ItalianaEURIUKP
SIX Swiss ExchangeCHFIUKP

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
SGROSEGRO REIT PLCReal Estate21,41GB00B5ZN1N88GBP
LANDLAND SECURITIES GROUP REIT PLCReal Estate8,75GB00BYW0PQ60GBP
LMPLONDONMETRIC PROPERTY REIT PLCReal Estate6,93GB00B4WFW713GBP
BLNDBRITISH LAND REIT PLCReal Estate6,58GB0001367019GBP
UTGUNITE GROUP PLCReal Estate6,09GB0006928617GBP
BBOXTRITAX BIG BOX REIT PLCReal Estate5,34GB00BG49KP99GBP
DLNDERWENT LONDON REIT PLCReal Estate4,32GB0002652740GBP
BYGBIG YELLOW GROUP PLCReal Estate3,67GB0002869419GBP
GRIGRAINGER PLCReal Estate3,50GB00B04V1276GBP
SHCSHAFTESBURY CAPITAL PLCReal Estate3,46GB00B62G9D36GBP

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf presenterar investeringscase för uran

Publicerad

den

Tom Bailey, chef för ETF Research på HANetf, presenterar investeringscase för urans ljusa framtid och han diskuterade Sprott Junior Uranium Miners UCITS (U8NJ) under Proactive One2One Investor Forum. HANetf, en white label ETF-emittent, samarbetar med tredje parter som Sprott Asset Management (TSX: SII) för att skapa, hantera och distribuera ETFer i Europa.

Tom Bailey, chef för ETF Research på HANetf, presenterar investeringscase för uran och han diskuterade Sprott Junior Uranium Miners UCITS (U8NJ) under Proactive One2One Investor Forum. HANetf, en white label ETF-emittent, samarbetar med tredje parter som Sprott Asset Management (TSX: SII) för att skapa, hantera och distribuera ETFer i Europa.

Bailey betonade den växande globala efterfrågan på el, särskilt i Asien, och sambandet mellan stigande BNP per capita och ökad energianvändning. Han betonade vikten av kärnkraft för att möta denna efterfrågan, med tanke på energisäkerhet och klimatförändringsutmaningar.

Kärnkraftens tillförlitlighet, låga driftsbränslekostnader och minimala koldioxidutsläpp gör den till en tilltalande källa för ren, säker energi. Med 22 länder som siktar på att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050, förväntas efterfrågan på uran öka, vilket skapar ett utbudsunderskott.

Bailey noterade den nuvarande och framtida konstruktionen av kärnreaktorer över hela världen, särskilt i Kina, som sannolikt kommer att överträffa USA i kärnkraftskapacitet till 2030. Han hävdade att detta underskott på uranmarknaden signalerar en ny uran-tjurmarknad, där priserna har stigit avsevärt under det senaste året.

Presentationen avslutades med en översikt över HANetfs uranfokuserade ETFer, särskilt juniorversionen som fokuserar på små gruvbolag, vilket ger investerare exponering för den potentiella uran-supercykeln.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära